Chuyên viên- Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động ( Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động)
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
11/08/2017 - 26/08/2017Chuyên viên Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động1
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng cán bộ TSC - 08/2017
Nơi làm việc: TSC - Phòng Quản lý rủi ro Hoạt động (1)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

 

Vị trí tuyển dụng

Mô tả công việc

Yêu cầu

Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động – Phòng Quản lý rủi ro hoạt động - TSC

 

 

 

Số lượng tuyển: 01 cán bộ.

1.  Thực hiện xây dựng chính sách, qui định quản lý RRHĐ

a) Soạn thảo chính sách, qui định quản lý RRHĐ trong phạm vi được phân công.

b) Chủ động rà soát và đề xuất chỉnh sửa qui định với LĐP phù hợp từng thời kỳ (thông qua việc cập nhật các yêu cầu của NHNN, thông lệ triển khai theo chuẩn mực Basel, và các vướng mắc trong quá trình triển khai)

2. Thực hiện quản lý sự cố và dữ liệu tổn thất: thu thập, đánh giá, phân loại và lưu trữ sự cố RRHĐ xảy ra trong và ngoài VCB…

3. Thực hiện tự đánh giá rủi ro và các chốt kiểm soát (RCSA):

a) Xây dựng nội dung và tham gia với vai trò hướng dẫn tại các hội thảo RCSA;

b) Theo dõi, cập nhật tình hình thực hiện các biện pháp xử lý rủi ro.

4. Xây dựng và quản lý hệ thống chỉ số rủi ro chính (KRI):

a) Phối hợp với các đơn vị chức năng để xây dựng KRI cho các hoạt động/sản phẩm.

b) Giám sát và quản lý hệ thống KRI của ngân hàng.

5. Đánh giá rủi ro của qui trình sản phẩm trước khi ban hành (NPA)

6. Triển khai các công việc liên quan đến Quản lý kinh doanh liên tục (BCM)

7. Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ theo kế hoạch của phòng và VCB

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do LĐP giao

v Trình độ chuyên môn: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp loại Khá trở lên, hệ chính quy (Không bao gồm đào tạo liên thông, văn bằng 2, tại chức, liên kết hoặc vừa học vừa làm; đào tạo Thạc sỹ chỉ là tiêu chí xem xét ưu tiên) chuyên ngành Tài chính ngân hàng, Kinh tế, Quản trị rủi ro hoặc các chuyên ngành liên quan tại các trường Đại học: Học viện Ngân hàng; Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Luật Hà Nội; Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Ngoại thương; Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2, TP. Hồ Chí Minh; Học viện Tài chính; Các trường ĐH nước ngoài có uy tín trong và ngoài nước.

v Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C/tương đương trở lên. Có khả năng giao tiếp và đọc hiểu tiếng Anh các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách.

v Trình độ tin học: Thành thạo kỹ năng Tin học văn phòng.

v Tuổi đời: Không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.

v Kiến thức:

- Am hiểu ở mức thông dụng: Kiến thức về dịch vụ sản phẩm, quy trình nghiệp vụ ngân hàng.

- Am hiểu ở mức thông dụng: Kiến thức luật chuyên ngành liên quan/Kiến thức về quản trị rủi ro/Kiến thức về quản trị.

v Kinh nghiệm:

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng.

- Hoặc tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực kiểm soát tuân thủ, kiểm tra kiểm toán nội bộ.

v Ưu tiên: Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực BCM – Quản trị kinh doanh liên tục  

 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank