Chuyên viên-Chuyên viên Quản lý rủi ro CNTT (Chuyên viên Quản lý rủi ro CNTT)
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
11/08/2017 - 26/08/2017Chuyên viênChuyên viên Quản lý rủi ro CNTT1
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng cán bộ TSC - 08/2017
Nơi làm việc: TSC - Phòng Quản lý rủi ro Hoạt động (1)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

 

Vị trí tuyển dụng

Mô tả công việc

Yêu cầu

Chuyên viên Quản lý rủi ro CNTT – Phòng Quản lý rủi ro hoạt động – TSC

Số lượng tuyển: 01 cán bộ.

1. Thực hiện xây dựng phương pháp luận (chính sách, quy định, quy trình …) về quản lý rủi ro công nghệ thông tin tại VCB:

- Soạn thảo chính sách, quy định quản lý rủi ro CNTT trong phạm vi được phân công.

- Chủ động rà soát và đề xuất chỉnh sửa quy định với LĐP phù hợp từng thời kỳ (thông qua việc cập nhật các yêu cầu của NHNN, thông lệ triển khai theo chuẩn mực Basel, và các vướng mắc trong quá trình triển khai)

2. Giám sát thực hiện các nguyên tắc Quản lý rủi ro CNTT theo các quy định tại các văn bản hiện hành về QLRR CNTT của VCB và theo các chuẩn mực QLRR CNTT

3. Thực hiện quản lý sự cố và dữ liệu tổn thất: nhận diện, đánh giá, xử lý, giám sát, báo cáo và lưu trữ RR CNTT xảy ra trong và ngoài VCB…

4. Thực hiện tự đánh giá rủi ro và các chốt kiểm soát rủi ro CNTT (RCSA)

5. Xây dựng và quản lý hệ thống chỉ số rủi ro chính CNTT (KRI):

- Nghiên cứu cơ sở dữ liệu RR CNTT  đề xuất các rủi ro chính cần theo dõi trong từng thời kỳ;

- Đánh giá lại tính cần thiết của các KRI, đề xuất chỉnh sửa, bổ sung phù hợp.

6. Đánh giá rủi ro CNTT khi triển khai sản phẩm/dịch vụ CNTT mới (NPA)

7. Thực hiện truyền thông, đào tạo nâng cao nhận thức Quản lý rủi ro CNTT trong toàn hệ thống.

8. Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ theo kế hoạch của phòng và VCB

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do LĐP giao

v Trình độ chuyên môn: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp loại Khá trở lên, hệ chính quy (Không bao gồm đào tạo liên thông, văn bằng 2, tại chức, liên kết hoặc vừa học vừa làm; đào tạo Thạc sỹ chỉ là tiêu chí xem xét ưu tiên) chuyên ngành CNTT hoặc các chuyên ngành liên quan tại các trường Đại học: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở 2, TP. Hồ Chí Minh; Học viện Khoa học và Công nghệ; Học viện Kỹ thuật Quân sự; Các trường ĐH nước ngoài có uy tín trong và ngoài nước.

v Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C/tương đương trở lên. Có khả năng giao tiếp và đọc hiểu tiếng Anh các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách.

v Trình độ tin học: Thành thạo kỹ năng Tin học văn phòng.

v Tuổi đời: Không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.

v Kiến thức:

- Nắm vững kiến thức, kinh nghiệm về CNTT; kiến thức về quản lý rủi ro; kiến thức về ATBMTT.

- Hiểu biết các hệ thống/chương trình/phần mềm trong lĩnh vực CNTT ứng dụng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng

v Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc lĩnh vực có liên quan.

 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank