Chuyên viên-Chuyên viên Phân tích dữ liệu Quản lý rủi ro gian lận (RM) (Chuyên viên Phân tích dữ liệu Quản lý rủi ro gian lận (RM))
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
11/08/2017 - 26/08/2017Chuyên viênChuyên viên Phân tích dữ liệu Quản lý rủi ro gian lận (RM)2
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng cán bộ TSC - 08/2017
Nơi làm việc: TSC - Phòng Quản lý rủi ro Hoạt động (2)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

 

Vị trí tuyển dụng

Mô tả công việc

Yêu cầu

Chuyên viên Phân tích Dữ liệu Quản lý rủi ro Gian lận (RM) – Phòng Quản lý rủi ro hoạt động – TSC

Số lượng tuyển: 02 cán bộ.

1. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ phân tích dữ liệu và phát hiện gian lận:

a) Phân tích nhu cầu dữ liệu cho việc xây dựng các nguyên tắc phát hiện/ mô hình phân tích từ các kịch bản gian lận

b) Xây dựng yêu cầu dữ liệu và hỗ trợ bộ phận CNTT thực hiện điều chỉnh/bổ sung/cập nhật  cơ sở dữ liệu

2. Quản lý và giám sát cơ sở dữ liệu để đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, nhất quán, toàn vẹn, sẵn sàng và cập nhật cho mục đích phân tích và phát hiện Gian lận.

3. Xây dựng thuật toán và cảnh báo:

a) Thiết kế, rà soát và lưu trữ các nguyên tắc phát hiện dựa trên kịch bản gian lận

b) Xây dựng thuật toán cảnh báo dựa trên các nguyên tắc phát hiện và chạy thuật toán sử dụng ngôn ngữ lập trình

c) Phân tích kết quả cảnh báo để xác định mức độ chính xác, thiết lập ngưỡng cảnh báo, phát hiện dấu hiệu bất thường và hiệu chỉnh thuật toán

4. Thực hiện rà soát, cập nhật và cải tiến quy trình quản lý và xử lý dữ liệu:

a) Rà soát, cập nhật tài liệu (cụ thể: từ điển dữ liệu, quy trình vận hành công cụ, hướng dẫn giám sát chất lượng dữ liệu,…) liên quan đến quản lý cơ sở dữ liệu và kết quả phân tích dữ liệu RRGL

b) Hoàn thiện và tối ưu hóa quy trình ưu tiên hóa cảnh báo, gửi kết quả xác thực, tập hợp kết quả xác thực và tổng hợp báo cáo

5. Nghiên cứu và triển khai áp dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu mới để phát hiện Gian lận

6. Thực hiện đào tạo và nâng cao nhận thức Quản lý rủi ro GL trong toàn hệ thống

7. Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ theo kế hoạch của phòng và VCB

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do LĐP giao

v Trình độ chuyên môn: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp loại Khá trở lên, hệ chính quy (Không bao gồm đào tạo liên thông, văn bằng 2, tại chức, liên kết hoặc vừa học vừa làm; đào tạo Thạc sỹ chỉ là tiêu chí xem xét ưu tiên) chuyên ngành Kỹ thuật, Toán, Kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan tại các trường Đại học: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở 2, TP. Hồ Chí Minh; Học viện Khoa học và Công nghệ; Học viện Kỹ thuật Quân sự; Học viện Ngân hàng; Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Ngoại thương; Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2, TP. Hồ Chí Minh; Học viện Tài chính;Các trường ĐH nước ngoài có uy tín trong và ngoài nước.

v Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C/tương đương trở lên. Có khả năng giao tiếp và đọc hiểu tiếng Anh các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách.

v Trình độ tin học: Thành thạo kỹ năng Tin học văn phòng.

v Tuổi đời: Không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.

v Kiến thức:

- Am hiểu sâu sắc về sản phẩm, dịch vụ NH/kiến thức phân tích tài chính doanh nghiệp/Quy trình, chính sách, nghiệp vụ NH.

- Am hiểu ở mức thông dụng về định giá tài sản/thu hồi nợ xấu/kiến thức luật chuyên ngành liên quan/Kiến thức về quản trị rủi ro tín dụng.

v Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực phân tích dữ liệu, xử lý dữ liệu, điều tra gian lận, kiểm toán gian lận hoặc các lĩnh vực có liên quan.

 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank