Chuyên viên- Chuyên viên MO - Quản lý rủi ro thị trường ( Chuyên viên MO - Quản lý rủi ro thị trường)
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
11/08/2017 - 26/08/2017Chuyên viên Chuyên viên MO - Quản lý rủi ro thị trường1
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng cán bộ TSC - 08/2017
Nơi làm việc: TSC - Phòng Quản lý rủi ro thị trường (1)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

 

Vị trí tuyển dụng

Mô tả công việc

Yêu cầu

Chuyên viên MO – Phòng Quản lý rủi ro thị trường - TSC

 

 

 

Số lượng tuyển: 01 cán bộ.

1. Giám sát và báo cáo việc tuân thủ các quy định và hạn mức rủi ro thị trường (MR)/ rủi ro lãi suất trên Sổ ngân hàng (IRRBB)/ rủi ro thanh khoản (LR) và các hạn mức trong hoạt động kinh doanh vốn theo quy định nội bộ của VCB (ví dụ: hạn mức đối tác...)

2. Kiểm tra lãi suất phi thị trường đối với các giao dịch tiền tệ

3. Trong trường hợp xảy ra vi phạm, phối hợp với phòng liên quan để tìm hiểu nguyên nhân, giải pháp và làm đầu mối báo cáo BLĐ

4. Lập báo cáo thông tin thị trường hỗ trợ cho các báo cáo giám sát tuân thủ

5. Thực hiện xây dựng quy trình, quy định, công cụ liên quan đến hoạt động giám sát tuân thủ của hoạt động kinh doanh vốn

6. Thực hiện quản lý thay đổi đối với hệ thống quản lý (bao gồm công cụ giám sát, quy định/quy trình và chế độ báo cáo)

7. Tham gia các dự án nâng cao năng lực quản trị rủi ro

8. Thực hiện góp ý đối với các dự thảo về chính sách quy trình, hạn mức về quản trị rủi ro và các quy định khác

9. Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ theo kế hoạch của phòng và VCB

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng giao

v Trình độ chuyên môn: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp loại Khá trở lên, hệ chính quy (Không bao gồm đào tạo liên thông, văn bằng 2, tại chức, liên kết hoặc vừa học vừa làm; đào tạo Thạc sỹ chỉ là tiêu chí xem xét ưu tiên) chuyên ngành Tài chính ngân hàng, Kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan tại các trường Đại học: Học viện Ngân hàng; Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Ngoại thương; Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2, TP. Hồ Chí Minh; Học viện Tài chính; Các trường ĐH nước ngoài có uy tín trong và ngoài nước.

v Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C/tương đương trở lên. Có khả năng giao tiếp và đọc hiểu tiếng Anh các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách.

v Trình độ tin học: Thành thạo kỹ năng Tin học văn phòng.

v Tuổi đời: Không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.

v Kiến thức:

- Am hiểu sâu sắc: Kiến thức về dịch vụ sản phẩm, quy trình nghiệp vụ ngân hàng/Thông lệ thị trường về quản trị rủi ro, kinh doanh vốn và ALM.

- Am hiểu ở mức thông dụng về: Kiến thức luật chuyên ngành liên quan/Quy định, chính sách văn bản của NHNN và VCB  về quản trị rủi ro, kinh doanh vốn và ALM.

v Kinh nghiệm: có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh vốn/ quản trị rủi ro.

 

 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank