Chuyên viên-Chuyên viên Quant - Quản lý rủi ro thị trường (Chuyên viên Quant - Quản lý rủi ro thị trường)
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
11/08/2017 - 26/08/2017Chuyên viênChuyên viên Quant - Quản lý rủi ro thị trường2
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng cán bộ TSC - 08/2017
Nơi làm việc: TSC - Phòng Quản lý rủi ro thị trường (2)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

 

Vị trí tuyển dụng

Mô tả công việc

Yêu cầu

Chuyên viên Quant – Phòng Quản lý rủi ro thị trường - TSC

 

 

 

Số lượng tuyển: 02 cán bộ.

1. Nghiên cứu, xây dựng các phương pháp luận và mô hình để nhận biết và đo lường rủi ro thị trường (MR)/ rủi ro lãi suất trên Sổ ngân hàng (IRRBB)/ rủi ro thanh khoản (LR)

2. Thực hiện đo lường MR/IRRBB/LR

3. Nghiên cứu, thiết lập, rà soát, đánh giá lại hệ thống quản lý hạn mức MR/IRRBB/LR

4. Phối hợp với các bộ phận liên quan (bộ phận kinh doanh, bộ phận tài chính, bộ phận công nghệ thông tin…) thiết kế hệ thống báo cáo quản lý MR/IRRBB/LR

5. Góp ý kiến về MR/IRRBB/LR đối với các sản phẩm kinh doanh vốn mới

6. Xây dựng các chính sách, qui định, quy trình và các hướng dẫn liên quan đến việc đo lường và quản lý MR/IRRBB/LR, thông qua Giám đốc khối Quản lý rủi ro để trình các cấp

7. Tham gia các dự án nâng cao năng lực quản trị rủi ro

8. Thực hiện quản lý thay đổi đối với hệ thống quản lý MR/IRRBB/LR (bao gồm công cụ đo lường, hạn mức, quy định/qui trình và chế độ báo cáo)

9. Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ theo kế hoạch của phòng và VCB

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng giao

v Trình độ chuyên môn: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp loại Khá trở lên, hệ chính quy (Không bao gồm đào tạo liên thông, văn bằng 2, tại chức, liên kết hoặc vừa học vừa làm; đào tạo Thạc sỹ chỉ là tiêu chí xem xét ưu tiên) chuyên ngành Tài chính ngân hàng, Kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan tại các trường Đại học: Học viện Ngân hàng; Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Ngoại thương; Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2, TP. Hồ Chí Minh; Học viện Tài chính; Các trường ĐH nước ngoài có uy tín trong và ngoài nước.

v Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C/tương đương trở lên. Có khả năng giao tiếp và đọc hiểu tiếng Anh các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách.

v Trình độ tin học: Thành thạo kỹ năng Tin học văn phòng.

v Tuổi đời: Không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.

v Kiến thức:

- Am hiểu sâu sắc: Kiến thức về dịch vụ sản phẩm, quy trình nghiệp vụ ngân hàng/Thông lệ thị trường về quản trị rủi ro, kinh doanh vốn và ALM.

- Am hiểu ở mức thông dụng về: Kiến thức luật chuyên ngành liên quan/Quy định, chính sách văn bản của NHNN và VCB  về quản trị rủi ro, kinh doanh vốn và ALM.

v Kinh nghiệm: có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh vốn/ quản trị rủi ro.

 

 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank