Chuyên viên-Thanh toán viên Trung tâm thanh toán (Thanh toán viên Trung tâm thanh toán)
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
11/08/2017 - 26/08/2017Chuyên viênThanh toán viên Trung tâm thanh toán3
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng cán bộ TSC - 08/2017
Nơi làm việc: TSC - Trung tâm Thanh toán (3)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

 

Vị trí tuyển dụng

Mô tả công việc

Yêu cầu

Thanh toán viên – Trung tâm thanh toán - TSC

 

 

 

Số lượng tuyển: 03 cán bộ.

1. Trực tiếp xử lí khối lượng giao dịch lớn các hệ thống chuyển tiền và hệ thống hỗ trợ.

2. Tham gia trực muộn ngoài giờ để xử lý các giao dịch phát sinh.

3. Phối hợp thực hiện các yêu cầu tra soát nhanh chóng, kịp thời.

4. Nghiên cứu, đề xuất cải tiến qui trình, chương trình nghiệp vụ và công tác quản trị rủi ro tác nghiệp.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Trung tâm.

v Trình độ chuyên môn: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp loại Khá trở lên, hệ chính quy (Không bao gồm đào tạo liên thông, văn bằng 2, tại chức, liên kết hoặc vừa học vừa làm; đào tạo Thạc sỹ chỉ là tiêu chí xem xét ưu tiên) chuyên ngành Tài chính ngân hàng, Kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan tại các trường Đại học: Học viện Ngân hàng; Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Ngoại thương; Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2, TP. Hồ Chí Minh; Học viện Tài chính; Các trường ĐH nước ngoài có uy tín trong và ngoài nước.

v Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C/tương đương trở lên. Có khả năng giao tiếp và đọc hiểu tiếng Anh các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách.

v Trình độ tin học: Thành thạo kỹ năng Tin học văn phòng.

v Tuổi đời: Không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.

v Kiến thức: Có kiến thức, hiểu biết sâu sắc về các nghiệp vụ ngân hàng, đặc biệt lĩnh vực thanh toán trong nước và quốc tế.

 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank