Chuyên viên Hành chính tổng hợp - P.Tổng hợp và quản lý TS-TT CNTT (Chuyên viên Tổng hợp - P.Tổng hợp và quản lý TS-TT CNTT)
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
29/09/2017 - 15/10/2017Chuyên viênChuyên viên Tổng hợp - P.Tổng hợp và quản lý TS-TT CNTT1
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng cán bộ Trung tâm Công nghệ thông tin (TSC) - 10/2017
Nơi làm việc: TSC - Trung tâm Công nghệ thông tin (1)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

Mô Tả Công Việc:

- Xây dựng và quản lý kế hoạch đầu tư, mua sắm CNTT hàng năm của VCB bao gồm các thiết bị tin học thông thường, thiết bị vật tư CNTT và các dự án CNTT.

- Quản lý, tổ chức thực hiện các thủ tục đầu tư, mua sắm thiết bị, hệ thống CNTT theo quy định của pháp luật và của VCB.

- Theo dõi, quản lý các hợp đồng liên quan đến CNTT bao gồm hợp đồng mua sắm, dự án và bảo trì.

- Tổng hợp kế hoạch đầu tư, chi phí đầu tư và vận hành CNTT.

Yêu cầu:

- Chuyên ngành đào tạo: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp hệ chính quy tại các trường Đại học trong nước: Đại học Bách khoa Hà Nội; Đại học Kinh tế quốc dân; Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Đại học Quốc Gia Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh; Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông; Học viện Kỹ thuật mật mã; Học viện Kỹ thuật Quân sự; Đại học Sư phạm Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh; Học viện Ngân hàng (khoa MIS); Đại học Giao thông vận tải; Đại học Khoa học tự nhiên trực thuộc khối Đại học Tổng hợp/các Trường Đại học nước ngoài có uy tín.

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C hoặc tương đương trở lên. Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách.

- Tuổi đời: Không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.

- Kiến thức/Kỹ năng: giao tiếp, làm việc nhóm, soạn thảo văn bản và phân tích tổng hợp/thống kê.

 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank