Chuyên viên Quản lý tài sản CNTT - P.Tổng hợp và quản lý TS-TT CNTT (Chuyên viên Quản lý tài sản CNTT - P.Tổng hợp và quản lý TS-TT CNTT)
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
29/09/2017 - 15/10/2017Chuyên viênChuyên viên Quản lý tài sản CNTT - P.Tổng hợp và quản lý TS-TT CNTT1
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng cán bộ Trung tâm Công nghệ thông tin (TSC) - 10/2017
Nơi làm việc: TSC - Trung tâm Công nghệ thông tin (1)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

Mô Tả Công Việc:

- Quản lý tài sản CNTT liên quan đến xuất/nhập kho, điều chuyển, thanh lý.

- Quản lý tài sản CNTT liên quan đến đánh giá tính hiệu quả của quá trình sử dụng tài sản CNTT của VCB.

- Xây dựng và quản lý tiêu thức đánh giá tình trạng sử dụng trang thiết bị CNTT.

Yêu cầu:

- Chuyên ngành đào tạo: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp hệ chính quy chuyên ngành CNTT/Toán/Toán tin/Điện tử viễn thông hoặc các chuyên ngành có liên quan đến CNTT tại các trường Đại học trong nước: Đại học Bách khoa Hà Nội; Đại học Kinh tế quốc dân; Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Đại học Quốc Gia Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh; Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông; Học viện Kỹ thuật mật mã; Học viện Kỹ thuật Quân sự; Đại học Sư phạm Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh; Học viện Ngân hàng (khoa MIS); Đại học Giao thông vận tải; Đại học Khoa học tự nhiên trực thuộc khối Đại học Tổng hợp/các Trường Đại học nước ngoài có uy tín.

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C hoặc tương đương trở lên. Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách.

- Tuổi đời: Không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.

- Kiến thức/Kỹ năng: giao tiếp, làm việc nhóm, soạn thảo văn bản và phân tích tổng hợp/thống kê.

 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank