Chuyên viên Quản trị và Triển khai Hệ thống Bảo mật - P.Quản lý hạ tầng CNTT-TT CNTT (Chuyên viên Quản trị và Triển khai Hệ thống Bảo mật - P.Quản lý hạ tầng CNTT-TT CNTT)
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
29/09/2017 - 15/10/2017Chuyên viênChuyên viên Quản trị và Triển khai Hệ thống Bảo mật - P.Quản lý hạ tầng CNTT-TT CNTT2
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng cán bộ Trung tâm Công nghệ thông tin (TSC) - 10/2017
Nơi làm việc: TSC - Trung tâm Công nghệ thông tin (2)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

Mô Tả Công Việc:

- Tham gia triển khai các dự án An ninh Bảo mật.

- Triển khai các dự án, chương trình liên quan đến bảo mật thông tin;

- Rà soát, kiểm tra, đánh giá công tác triển khai an ninh bảo mật hệ thống CNTT;

- Tham gia xây dựng yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật bảo mật hệ thống CNTT;

- Xây dựng qui trình, qui định về vận hành, đảm bảo việc tối ưu sử dụng tài nguyên hệ thống và an toàn thông tin;

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên ngành CNTT, Điện tử Viễn thông, hoặc tương đương; Bằng tốt nghiệp Đại học đạt loại Khá trở lên.

- Trình độ ngoại ngữ: sử dụng tốt tiếng Anh, giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách;

- Có kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn cụ thể:

+ Am hiểu kiến trúc hạ tầng hệ thống (kiến trúc kết nối, kiến trúc phân chia tải…);

+ Có tối thiểu 1 trong số các chứng chỉ sau về an ninh CNTT: CompTIA Security+, CISM, CISSP, CEH;

+ Am hiểu về an toàn thông tin trong lĩnh vực an toàn mạng, hệ điều hành, cơ sở dữ liệu, ứng dụng;

+ Có kinh nghiệm trong công tác đánh giá, phân tích điểm yếu bảo mật, sự kiện/sự cố an toàn thông tin liên quan đến ứng dụng, cơ sở dữ liệu, máy chủ và an ninh mạng. Tập trung vào một số các nội dung quan trọng như:

* Security Information and Event Management (SIEM)

* Database firewall

* Vulnerability Assessment

* Penetration testing

* DDoS protection

* APT protection

* Data Loss Prevention (DLP)

* Firewall, IPS

* Web security, mail security

- Tuổi không quá 35 tại thời điểm nộp hồ sơ.

Ưu tiên:

- Có khả năng lập trình hệ thống/lập trình đối với một số các thiết bị;
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương;

- Đã từng tham gia triển khai các dự án lớn liên quan đến an toàn thông tin;

- Có kiến thức, kinh nghiệm về quản lý dịch vụ CNTT (ITIL);

- Đã từng tham gia triển khai các dự án lớn;

- Tốt nghiệp các trường đại học có uy tín ngoài nước.

 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank