Chuyên viên Quản lý dữ liệu và báo cáo - P.Quản lý dữ liệu và báo cáo-TT CNTT (Chuyên viên Quản lý dữ liệu và báo cáo - P.Quản lý dữ liệu và báo cáo-TT CNTT)
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
29/09/2017 - 15/10/2017Chuyên viênChuyên viên Quản lý dữ liệu và báo cáo - P.Quản lý dữ liệu và báo cáo-TT CNTT9
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng cán bộ Trung tâm Công nghệ thông tin (TSC) - 10/2017
Nơi làm việc: TSC - Trung tâm Công nghệ thông tin (9)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

Mô Tả Công Việc

- Thiết kế kho dữ liệu và báo cáo:

+ Thiết kế /xây dựng các kho dữ liệu ;

+ Xây dựng các datamart cho các hệ thống báo cáo;

+ Theo dõi, vận hành và phát triển các hệ thống công cụ báo cáo;

- Tham mưu đề xuất các vấn đề về phát triển, triển khai hệ thống dữ liệu và báo cáo

+ Nghiên cứu các giải pháp và đề xuất các cải tiến để nâng cao hiệu quả trong việc khai thác dữ liệu báo cáo;

+ Đề xuất các mô hình triển khai đối với các hệ thống mua ngoài hoặc các mô hình dữ liệu do Vietcombank tự phát triển.

Yêu cầu:

- Trình độ chuyên môn:Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp loại khá trở lên, hệ chính quy chuyên ngành CNTT/Toán/Toán tin/Điện tử viễn thông hoặc các chuyên ngành có liên quan đến CNTT tại các trường Đại học trong nước: Đại học Bách khoa Hà Nội; Đại học Quốc Gia Hà Nội; Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông; Học viện Kỹ thuật Quân sự; Học viện Ngân hàng (khoa MIS); Đại học Giao thông vận tải; Đại học Khoa học tự nhiên trực thuộc khối Đại học Tổng hợp/các Trường Đại học nước ngoài có uy tín.

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C/tương đương trở lên. Có khả năng giao tiếp và đọc hiểu tiếng Anh các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách.

- Tuổi đời: Không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.

- Kiến thức:

+ Có kiến thức chung về các nghiệp vụ ngân hàng;

+ Có kiến thức rộng về ứng dụng CNTT đối với các lĩnh vực liên quan đến quản trị dữ liệu và báo cáo.

+ Hiểu biết về phân tích thiết kế phần mềm và mô hình dữ liệu.

+ Có kiến thức về cơ sở dữ liệu (Oracle, Sql, Netezza).

Ưu tiên:

- Đã từng làm việc trong lĩnh vực ngân hàng.

- Có kinh nghiệm trong việc xây dựng các kho dữ liệu, các mô hình dữ liệu

- Có kiến thức về xử lý cơ sở dữ liệu lớn, data warehouse và kiến thức liên quan đến PL/SQL.

 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank