Chuyên viên-Chuyên viên Thiết kế/ Xây dựng/ Quản trị ứng dụng ngân hàng - P.Quản lý ứng dụng-TT CNTT (Chuyên viên Thiết kế/ Xây dựng/ Quản trị ứng dụng ngân hàng - P.Quản lý ứng dụng-TT CNTT)
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
29/09/2017 - 15/10/2017Chuyên viênChuyên viên Thiết kế/ Xây dựng/ Quản trị ứng dụng ngân hàng - P.Quản lý ứng dụng-TT CNTT8
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng cán bộ Trung tâm Công nghệ thông tin (TSC) - 10/2017
Nơi làm việc: TSC - Trung tâm Công nghệ thông tin (8)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

Mô Tả Công Việc

- Tham gia Thiết kế/xây dựng/quản trị các ứng dụng cơ bản trong ngân hàng như CoreBanking, Treasury, Trade Finance, Nền tảng ứng dụng doanh nghiệp (BPM, ECM,..), Ứng dụng quản trị nội bộ (Quản lý nhân sự, Quản lý tài sản, Quản lý thi đua khen thưởng, Hỗ trợ tác nghiệp,...)

- Cung cấp thông tin và/hoặc tham gia triển khai các đề án công nghệ:

+ Phối hợp với phòng ban được phân công trong TTCNTT để:

* Đánh giá các yêu cầu về kiến trúc, hạ tầng/nghiệp vụ cần thực hiện, mức độ cần thiết của dự án;

* Đánh giá việc áp dụng công nghệ mới, mức độ cải tiến kiến trúc, hạ tầng CNTT/nghiệp vụ trong dự án;

* Đánh giá về mô hình triển khai đối với các phần mềm liên quan, mức độ phức tạp khi tích hợp các phần mềm này với hệ thống Core Banking và các hệ thống liên quan/mức độ tác động đến kiến trúc, hạ tầng CNTT liên quan

* Đánh giá việc tuân thủ các yêu cầu về các tiêu chuẩn CNTT của VCB

+ Tiếp quản, vận hành. sửa lỗi các chương trình thuộc dự án.

+ Thực hiện tích hợp hệ thống.

+ Thực hiện chuyển đổi dữ liệu.

+ Bảo trì, chỉnh sửa chương trình.

- Hỗ trợ trực tiếp các phòng/bộ phận vi tính chi nhánh trong phạm vi công việc được phân công.

Yêu cầu:

- Trình độ chuyên môn: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp loại Khá trở lên, hệ chính quy chuyên ngành CNTT/Toán/Toán tin/Điện tử viễn thông hoặc các chuyên ngành có liên quan đến CNTT tại các trường Đại học trong nước: Đại học Bách khoa Hà Nội; Đại học Kinh tế quốc dân; Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Đại học Quốc Gia Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh; Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông; Học viện Kỹ thuật mật mã; Học viện Kỹ thuật Quân sự; Đại học Sư phạm Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh; Học viện Ngân hàng (khoa MIS); Đại học Giao thông vận tải; Đại học Khoa học tự nhiên trực thuộc khối Đại học Tổng hợp/các Trường Đại học nước ngoài có uy tín.

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C/tương đương trở lên. Có khả năng giao tiếp và đọc hiểu tiếng Anh các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách.

- Tuổi đời: Không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.

- Kiến thức:

+ Có kiến thức tốt về phát triển ứng dụng trên nhiều nền tảng công nghệ.

+ Có kiến thức tốt về các hệ thống CNTT hiện đại trong ngân hàng.

+ Kỹ năng lập trình tốt.

+ Có kiến thức lập trình bằng Java, .Net, C, C++

+ Có kiến thức về Database như Oracle, SQL, DB2

- Kinh nghiệm:

+ Đã từng làm việc trong lĩnh vực ngân hàng.

+ Có kinh nghiệm liên quan tới lĩnh vực thiết kế/phát triển ứng dụng với CSDL (Oracle, SQL Server…)

+ Có kinh nghiệm triển khai dự án.

- Khả năng:

+ Có khả năng tự nghiên cứu, chủ động tìm hiểu công nghệ.

+ Khả năng xử lý các tình huống, sự cố phức tạp

+ Khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập và dưới áp lực cao.

- Phẩm chất cá nhân:

+ Tinh thần trách nhiệm cao

+ Chủ động trong công việc

+ Tuân thủ kỷ luật

+ Có ý chí quyết tâm hoàn thành mục tiêu công việc được giao

+ Trung thực, nhiệt tình hăng hái tham gia các phong trào đoàn thể, giao lưu, trao đổi.

 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank