Chuyên viên Chính sách An ninh thông tin, Quản lý rủi ro và tuân thủ - P.An ninh và quản lý rủi ro CNTT-TT CNTT (Chuyên viên Chính sách An ninh thông tin, Quản lý rủi ro và tuân thủ - P.An ninh và quản lý rủi ro CNTT-TT CNTT)
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
29/09/2017 - 15/10/2017Chuyên viênChuyên viên Chính sách An ninh thông tin, Quản lý rủi ro và tuân thủ - P.An ninh và quản lý rủi ro CNTT-TT CNTT2
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng cán bộ Trung tâm Công nghệ thông tin (TSC) - 10/2017
Nơi làm việc: TSC - Trung tâm Công nghệ thông tin (2)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

Mô tả công việc:

- Xây dựng chính sách, quy định, quy trình về an toàn thông tin theo khẩu vị rủi ro của NHNT

- Đầu mối đánh giá, kiểm soát, giám sát đảm bảo việc tuân thủ các chính sách, qui định về an toàn thông tin (bao gôm cả tiêu chuẩn ISO 27001, qui định của NHNN) tại NHNT

- Tổ chức, quản lý thiết lập, triển khai, giám sát, đánh giá và cải  tiến hệ thống an ninh thông tin đảm bảo tuân thủ theo hệ thống tài liệu An ninh thông tin trong tổ chức và theo các tiêu chuẩn quản lý An ninh thông tin như ISO27001:2013, PCI DSS…

- Phát hiện, đánh giá và cảnh bảo các điểm yếu, nguy cơ, rủi ro công nghệ trong vận hành của hệ thống công nghệ NHNT

- Phối hợp hỗ trợ các bên liên quan theo dõi, giám sát, xây dựng giải pháp, áp dụng các biện pháp phù hợp nhằm xử lý, phòng tránh và giảm thiểu các rủi ro có thể xảy ra

- Tổ chức thiết kế và triển khai các chương trình đạo tạo, truyền thông, nâng cao nhận thức về rủi ro tuân thủ công nghệ cho toàn ngân hàng.

Yêu cầu:        

- Trình độ chuyên môn:Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp loại Khá trở lên, hệ chính quy chuyên ngành CNTT/Toán/Toán tin/Điện tử viễn thông hoặc các chuyên ngành có liên quan đến CNTT tại các trường Đại học trong nước: Đại học Bách khoa Hà Nội; Đại học Kinh tế quốc dân; Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Đại học Quốc Gia Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh; Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông; Học viện Kỹ thuật mật mã; Học viện Kỹ thuật Quân sự; Đại học Sư phạm Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh; Học viện Ngân hàng (khoa MIS); Đại học Giao thông vận tải; Đại học Khoa học tự nhiên trực thuộc khối Đại học Tổng hợp/các Trường Đại học nước ngoài có uy tín.

- Nắm vững các nguyên tắc, phương pháp và thực tiễn tiên tiến về quản trị tổ chức và quản lý hoạt động vận hành

- Am hiểu về các tiêu chuẩn quản lý An ninh thông tin, công nghệ thông tin, tiêu chuẩn chất lượng COBIT, PCI DSS, ITIL, ISO27000

- Có kinh nghiệm về  xây dựng văn bản ANTT;  triển khai, thiết lập, xây dựng, cải tiến, giám sát và đánh giá tuân thủ hệ thống theo chuẩn An ninh thông tin ISO27001; PCI-DSS, quản lý và đánh giá rủi ro công nghệ

- Tuổi không quá 35 tại thời điểm nộp hồ sơ.

Ưu tiên:

- Ứng viên có chứng chỉ uy tín của các tổ chức trung gian đánh giá rủi ro
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm hoạt động nghiên cứu, xây dựng chính sách, qui định, triển khai, đánh giá trong lĩnh vực ANTT

- Ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở môi trường quốc tế hoặc tốt nghiệp tại các trường đại học nước ngoài.

 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank