Chuyên viên Kiến trúc và Giải pháp công nghệ - P.Giải pháp và kiến trúc công nghệ-TT CNTT (Chuyên viên Kiến trúc và Giải pháp công nghệ - P.Giải pháp và kiến trúc công nghệ-TT CNTT)
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
29/09/2017 - 15/10/2017Chuyên viênChuyên viên Kiến trúc và Giải pháp công nghệ - P.Giải pháp và kiến trúc công nghệ-TT CNTT3
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng cán bộ Trung tâm Công nghệ thông tin (TSC) - 10/2017
Nơi làm việc: TSC - Trung tâm Công nghệ thông tin (3)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

Mô tả công việc:

- Đầu mối xây dựng các kiến trúc và giải pháp công nghệ cho các yêu cầu nghiệp vụ trong lĩnh vực chuyên môn liên quan         

- Đề xuất, tư vấn cho các đơn vị nghiệp vụ lộ trình triển khai các giải pháp công nghệ phù hợp đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ       

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp công nghệ mới phù hợp theo lộ trình và chiến lược phát triển của ngân hàng 

- Giám sát, đảm bảo việc triển khai các giải pháp công nghệ tại các đơn vị chức năng được thực hiện đúng theo kiến thúc, quy hoạch đã được phê duyệt.

Yêu cầu:

- Trình độ chuyên môn: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp loại Khá trở lên, hệ chính quy chuyên ngành CNTT/Toán/Toán tin/Điện tử viễn thông hoặc các chuyên ngành có liên quan đến CNTT tại các trường Đại học trong nước: Đại học Bách khoa Hà Nội; Đại học Kinh tế quốc dân; Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Đại học Quốc Gia Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh; Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông; Học viện Kỹ thuật mật mã; Học viện Kỹ thuật Quân sự; Đại học Sư phạm Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh; Học viện Ngân hàng (khoa MIS); Đại học Giao thông vận tải; Đại học Khoa học tự nhiên trực thuộc khối Đại học Tổng hợp/các Trường Đại học nước ngoài có uy tín.

- Có hiểu biết tốt về các kiến trúc dữ liệu/mô hình dữ liệu (data architecture/data model) cho bài toán dữ liệu lớn hoặc có hiểu biết tốt về các giải pháp ứng dụng trong việc xử lý các quy trình nghiệp vụ ngân hàng (về tín dụng, thẻ, thông tin khách hàng, vv…)

- Đã tham gia phát triển các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng & đưa ra các giải pháp phân tích, thiết kế và phát triển các ứng dụng phần mềm. Có kinh nghiệm việc với IIS, OracleAS, Tomcat, Weblogic, Websphere, cơ sở dữ liệu ORACLE, MS SQL Server

- Tuổi không quá 35 tại thời điểm nộp hồ sơ.

Ưu tiên:

- Nhân sự đã có kinh nghiệm triển khai các dự án lớn (về Corebanking, Basel II, DWH, Phê duyệt tín dụng hoặc ECM)
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương trong ngành tài chính, ngân hàng

- Có trên 2 năm kinh nghiệm làm kiến trúc sư giải pháp cho các tổ chức tài chính lớn hoặc trên 5 năm kinh nghiệm chuyên sâu về phát triển ứng dụng / thiết kế và vận hành

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở môi trường quốc tế hoặc tốt nghiệp tại các trường đại học nước ngoài.

 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank