Chuyên viên Quản lý URD Pipeline - P.Giải pháp và kiến trúc công nghệ-TT CNTT (Chuyên viên Quản lý URD Pipeline - P.Giải pháp và kiến trúc công nghệ-TT CNTT)
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
29/09/2017 - 15/10/2017Chuyên viênChuyên viên Quản lý URD Pipeline - P.Giải pháp và kiến trúc công nghệ-TT CNTT2
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng cán bộ Trung tâm Công nghệ thông tin (TSC) - 10/2017
Nơi làm việc: TSC - Trung tâm Công nghệ thông tin (2)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

Mô tả công việc:

- Lập kế hoạch, theo dõi và cập nhật các kế hoạch kiểm soát chất lượng của các dự án/ yêu cầu phát triển phần mềm.

- Tổ chức sắp xếp các công việc thuộc dự án/ yêu cầu phát triển phần mềm.

- Tổ chức và thực hiện các đợt kiểm soát theo yêu cầu công việc.

- Lập báo cáo và phân tích kết quả kiểm soát.

- Hỗ trợ trong công tác kiểm tra kiểm soát chất lượng dịch vụ, audit nội bộ và kiểm soát tiến độ công việc chung.

- Tham gia xây dựng và thực hiện theo hệ thống quy trình làm việc cho trung tâm công nghệ thông tin cho mảng dịch vụ phát triển phần mềm ứng dụng. Có thể tham gia vận hành quản trị cùng các cán bộ kỹ thuật.

Yêu cầu:        

- Trình độ chuyên môn:Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp loại Khá trở lên, hệ chính quy chuyên ngành CNTT/Toán/Toán tin/Điện tử viễn thông hoặc các chuyên ngành có liên quan đến CNTT tại các trường Đại học trong nước: Đại học Bách khoa Hà Nội; Đại học Kinh tế quốc dân; Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Đại học Quốc Gia Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh; Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông; Học viện Kỹ thuật mật mã; Học viện Kỹ thuật Quân sự; Đại học Sư phạm Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh; Học viện Ngân hàng (khoa MIS); Đại học Giao thông vận tải; Đại học Khoa học tự nhiên trực thuộc khối Đại học Tổng hợp/các Trường Đại học nước ngoài có uy tín.   

- Có hiểu biết tốt về các phương thức quản trị dự án hiện đại (Agile, Scrum).

- Có khả năng giao tiếp, xây dựng thiết lập mối quan hệ tốt với đồng nghiệp.

- Có hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm, các nguyên tắc kiểm thử, QA và nghiệp vụ phát hành phiên bản phần mềm (release management).

- Có khả năng quản lý, tổ chức sắp xếp các công việc.

- Tuổi không quá 35 tại thời điểm nộp hồ sơ.

- Có kỹ năng sử dụng Microsoft Project, Microsoft Visio. Micorsot PowerPoint là một lợi thế.

- Có kỹ năng sử dụng công cụ quản lý dự án JIRA  là một lợi thế.

Ưu tiên: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở môi trường quốc tế hoặc tốt nghiệp tại các trường đại học nước ngoài.;Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương trong ngành tài chính, ngân hàng hoặc các công ty phát triển phần mềm ứng dụng.    

 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank