Cán bộ giữ chức vụ-Trưởng phòng Khách hàng bán lẻ (Trưởng phòng Khách hàng bán lẻ)
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
10/03/2018 - 25/03/2018Cán bộ giữ chức vụTrưởng phòng Khách hàng bán lẻ1
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng cán bộ Chi nhánh VCB Hải Phòng và VCB Thái Nguyên
Nơi làm việc: CN Hải Phòng (1)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

I. YÊU CẦU TUYỂN DỤNG:

    1.Trình độ:
        - Trình độ chuyên môn: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp Đại học trở lên, hệ chính quy chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán, Quản trị kinh doanh tại các trường Đại học công lập trong nước/các trường Đại học Việt Nam liên kết với các trường Đại học nước ngoài/Đại học nước ngoài tại Việt Nam/các trường Đại học nước ngoài có uy tín.
        - Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng thông thạo tiếng Anh, trình độ C hoặc tương đương trở lên.
        - Trình độ tin học: Tin học văn phòng chứng chỉ B (hoặc tương đương) trở lên.
       (Ghi chú: VCB chỉ nhận hồ sơ theo đúng các tiêu chuẩn trên, không nhận hồ sơ của thí sinh tốt nghiệp hệ liên thông, tại chức, vừa học vừa làm).

    2. Kinh nghiệm: Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng hoặc lĩnh vực tương đương, trong đó: tối thiểu 02 năm kinh nghiệm về tín dụng (là kinh nghiệm làm việc thực tế của cán bộ tại VCB và/hoặc tại TCTD khác được tính theo số năm công tác trong lĩnh vực nghiệp vụ tín dụng và thực hiện một trong số các công việc:(i)Thẩm định và đề xuất cấp tín dụng; hoặc (ii)Rà soát rủi ro tín dụng; hoặc (iii)Phê duyệt cấp tín dụng tại VCB và/hoặc các TCTD khác) và tối thiểu 03 năm làm việc ở vị trí cấp quản lý đơn vị có quy mô tương đương (trước khi vào VCB và hiện tại)
        3. Yêu cầu khác: Độ tuổi không quá 40 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ 

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC/YÊU CẦU CHI TIẾT

Mô tả công việc

Yêu cầu

1.Chỉ đạo chung hoạt động của Phòng:

a) Xây dựng, chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch hoạt động của phòng để đảm bảo triển khai các công việc theo kế hoạch được giao.

b) Quản lý, phân công và đánh giá hiệu quả nhân sự để đảm bảo thực hiện tốt các công việc của phòng.

2. Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các Chức năng, nhiệm vụ chính của Phòng Khách hàng bán lẻ:

a) Định hướng, chỉ đạo việc xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh đối với KHBL tại CN nhằm hoàn thành/hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh được giao, bao gồm:

- Phối hp với Khối bán lẻ tại TSC và các phòng liên quan tại CN trong vic nghiên cứu th trường, xây dng kế hoạch kinh doanh đối với KHBL tại CN phù hp đnh hướng, KH.

- T chc trin khai các ch trương, chính sách và hoạt động n hàng đối với KHBL

- Phối hợp và p ý với TSC c nội dung v quy trình nghip vụ, chính sách sản phẩm, hoạt động bán lẻ.

b) Đnh ng, ch đạo vic t chức tư vấn, n hàng cho KHBL trong phạm vi quản lý và theo phân công của Ban Giám đốc Chi nhánh và tuân thủ các quy định hiện hành của VCB.

- Tiếp cận, tư vấn, n và cung cp tất c sn phẩm, dịch v trên các kênh phân phối kp thi và phù hp cho KH n l bao gồm nhưng không hạn chế: tín dụng, huy động vốn, dịch v thanh toán (bao gồm cphát hành thẻ, phát trin ĐVCNT, mua n ngoại tệ, TTTM, bảo lãnh) đảm bảo tuân th quy trình, quy đnh ca VCB và phân công, phân quyn ca BGĐ CN.

- Đàm phán, soạn thảo, ký kết các Hp đồng cung ứng dch v và các văn bản giao dchvới KH/ĐVCNT trong phạm vi được phân công/ủy quyền, theo đúng quy trình, quy đnh

- Thực hin nhắc n, thu n ca KH n l thuộc phạm vi quản lý. Đầu mi t chức thựchin quản lý và xử lý các khoản n có vn đ theo quy đnh.

- Phối hp với các b phận n hàng kc tại CN hoặc TSC thc hin n co sn phẩm dịch vcho các KHDN.

c) Đnh hưng, ch đạo vic quản lý quan h KH và cm sóc KH n l

d) Tham mưu chính sách lãi suất, t giá, phí đối với KHBL cho BGĐ Chi nhánh.

Kiến thức:

-  Am hiu sâu sc v sn phẩm, dch v NH/kiến thức phân ch tài chính/Quy trình nghip vNH.

-  Am hiu mc thông dụng: Kiến thức đnh giá tài sản/thu hồi n xấu/Kiến thức luật chuyên ngành liên quan/Kiến thc v quản tr rủi ro tín dụng.

- Áp dụng đưc trong công vic: Kiến thức kế toán, hạch toán/nhận biết các h sơ gi mạo

Kỹ năng:

-       K năng lãnh đạo và quản lý, tham mưu, đ xuất

-       K năng giao tiếp, xây dng các mi quan hệ

-       K năng thuyết phục, truyn đạt, hướng dẫn

-       Lập kế hoạch và t chc công vic

-       Nhạy n và có cm quan tín dụng

Khả năng:

-       Khả năng tư duy logic;

-       Khả năng đánh giá, phân tích và đưa ra quyết định.

Phẩm chất cá nhân:

-       Trung thực, tinh thần trách nhiệm cao;

-       Tự tin, quyết đoán;

-       Năng động, sáng tạo, chịu được áp lực công việc;

-       Thân thiện, hòa đồng.

 

  

 

 

 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank