Phó trưởng phòng Dịch vụ khách hàng Chi nhánh (Phó trưởng phòng Dịch vụ khách hàng)
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
29/03/2018 - 10/04/2018Cán bộ giữ chức vụPhó trưởng phòng Dịch vụ khách hàng1
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng cán bộ Chi nhánh VCB Thanh Hóa
Nơi làm việc: CN Thanh Hóa (1)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

I. YÊU CẦU TUYỂN DỤNG:

1. Trình độ:

- Trình độ chuyên môn: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp Đại học trở lên, hệ chính quy chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán, Quản trị kinh doanh tại các trường Đại học công lập trong nước/các trường Đại học Việt Nam liên kết với các trường Đại học nước ngoài/Đại học nước ngoài tại Việt Nam/các trường Đại học nước ngoài có uy tín.

- Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng thông thạo tiếng Anh, trình độ C hoặc tương đương trở lên.

- Trình độ tin học: Tin học văn phòng chứng chỉ B (hoặc tương đương) trở lên.

 (Ghi chú: VCB chỉ nhận hồ sơ theo đúng các tiêu chuẩn trên, không nhận hồ sơ của thí sinh tốt nghiệp hệ liên thông, tại chức, vừa học vừa làm).

2. Kinh nghiệm:

- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng hoặc lĩnh vực tương đương.

- Ưu tiên ứng viên Có kinh nghim làm quản lý trc tiếp trong lĩnh vực dịch v ngân hàng tại các Nn hàng/Tchc quốc tế.

3.   Yêu cầu khác: Độ tuổi không quá 40 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.

 

I.                   MÔ TẢ CÔNG VIỆC/YÊU CẦU CHI TIẾT

Mô tả công việc

Yêu cầu

1. H tr trưng phòng trong công tác chi đạo chung:

a.  Phân công và ch đạo các cán b thuộc phạm vi quản lý nhằm hoàn thành công  vic được giao.

b.      Theo i và đánh giá kết qu thc hin ca các cán b thuộc phạm vi quản lý,đảm bảo hỗ tr giải quyết kp thi các k khăn vưng mắc phát sinh trong quá trình thc hin công vic.

1.      Giám sát, quản lý hoạt động, t chc thc hiện:

a.   Cung cp các sn phẩm dịch v ca VCB theo yêu cu KH:

- Trin khai c chương trình các ch trương, chính sách, chương trình thi đua, khuyến mi, thúc đẩy n hàng và các hoạt động quảng bá, truyn thông sn phẩm qua kênh DVKH tại CN.

- Ch đạo thực hin hoạt động htr n hàng và x lý tác nghip tài khoản tin gửi,tin vay, dch v thanh toán, dch v gia tăng, dch v thẻ, ATM cho KH theo đúng quy đnh ca pháp luật và quy trình cung cp dịch v hin hành ca VCB.

- Trin khai thc hin kế hoạch, qui trình, hướng dẫn đối với các mảng nghip v tại Phòng.

b. Đm bảo chất lượng dịch v:

- Giám t hoạt động cung cp sn phẩm, dịch v theo yêu cu ca KH tại Phòng DVKH đảm bảo đạt si lòng ca KH v chất lượng, hiu qu dịch v và thái đ phục v ca CBNV Phòng DVKH.

- T chc thc hin tốt các hoạt động giao dịch đối với KH của các CBNV phòng DVKH đ đảm bảo chất lượng: nhanh chóng, chính xác, đầy đủ, kp thời, an toàn, bảo mật.

c. Thc hin giám sát:

- Kim st các công c hạch toán kế toán, thanh toán tại Phòng DVKH, quản lý công c Nn qu tại Phòng đảm bảo hoạt động ca phòng DVKH tuân th đúng quy đnh, quy trình ca Pp luật và VCB.

- Nn nga, phát hin và xử lý các rủi ro trong hoạt động nghip v, o cáo các cp lãnh đạo và đơn vliên quan đảm bảo các rủi ro tương t s không lp li.

- Giám t hoạt động ATM/EDC/POS đảm bảo vn hành thông suốt và an toàn.

2.      Tham mưu cho lãnh đạo phòng và BGĐ c giải pháp thúc đy hot động kinh doanh, giải pháp nâng cao cht lượng phục v KH, c giải pháp kiểm soát ri ro hoạt động.

3.      Tham gia c lp đào tạo, tp huấn nghip v theo kế hoạch của phòng và Chi nhánh.

v Kiến thức:

-       Có kiến thức tổng hợp về kinh tế xã hội;

-       Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh, quản trị rủi ro.

-       Am hiểu các quy định của Ngân hàng Nhà nước, quy định của pháp luật về các lĩnh vực có liên quan tới hoạt động ngân hàng.

v Kỹ năng:

-       Kỹ năng lãnh đạo và quản lý, tham mưu, đề xuất;

-       Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc;

-       Kỹ năng giao tiếp, đàm phán;

-       Nhạy bén và có cảm quan tín dụng;

-       Kỹ năng chăm sóc khách hàng và bán hàng;

-       Xây dựng các mối quan hệ ở phạm vị rộng;

-       Kỹ năng đào tạo và phát triển nhân viên;

v Khả năng:

-       Khả năng tư duy logic;

-       Khả năng đánh giá, phân tích và đưa ra quyết định.

v Phẩm chất cá nhân:

-       Trung thực, tinh thần trách nhiệm cao;

-       Tự tin, quyết đoán;

-       Năng động, sáng tạo, chịu được áp lực công việc;

-       Thân thiện, hòa đồng.

 

 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank