Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng (Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng)
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
09/05/2018 - 22/05/2018Cán bộ giữ chức vụTrưởng phòng Dịch vụ khách hàng1
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng - VCB Tuyên Quang
Nơi làm việc: CN Tuyên Quang (1)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

I. YÊU CẦU TUYỂN DỤNG:

1. Trình độ:

- Trình độ chuyên môn: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp Đại học trở lên, hệ chính quy chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng hoặc các chuyên ngành có liên quan tại các trường Đại học công lập trong nước/các trường Đại học Việt Nam liên kết với các trường Đại học nước ngoài/Đại học nước ngoài tại Việt Nam/các trường Đại học nước ngoài có uy tín.

- Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng thông thạo tiếng Anh, trình độ C hoặc tương đương trở lên.

- Trình độ tin học: Tin học văn phòng chứng chỉ B (hoặc tương đương) trở lên.

 (Ghi chú: VCB chỉ nhận hồ sơ theo đúng các tiêu chuẩn trên, không nhận hồ sơ của thí sinh tốt nghiệp hệ liên thông, tại chức, vừa học vừa làm).

2. Kinh nghiệm:

- Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng hoặc lĩnh vực tương đương, ti thiu 03 m làm vic vai trò quản lý đơn v có quy mô tương đương

- Ưu tiên ứng viên Có kinh nghim làm quản lý trc tiếp trong lĩnh vực dịch v ngân hàng tại các Nn hàng/Tchc quốc tế;  ứng viên có trình độ Thạc sỹ trở lên

3. Yêu cầu khác: Độ tuổi không quá 40 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC/TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG

Mô tả công việc

Tiêu chuẩn tuyển dụng

1. Ch đạo chung hoạt động của phòng:

- Xây dựng, ch đạo và giám sát thực hin kế hoạch hoạt động ca phòng đ đảm bảo trin khai các công vic theo kế hoạch đưc giao.

- Quản lý, phân công và đánh giá hiu qu hoạt động ca nhân sự.

2. Ch đạo, t chc thc hiện:

a. Cung cấp các sn phẩm dịch v ca VCB theo yêu cu KH:

- Trin khai c chương trình, ch trương, chính sách, chương trình thi đua, khuyến mi, thúc đẩy n hàng và các hoạt động quảng , truyn thông sn phẩm qua kênh DVKH tại CN.

- Chỉ đạo thực hiện hoạt động hỗ tr bán hàng và x lý tác nghiệp hạch toán kế toán các i khoản dịch v thanh toán, dịch v thẻ, ATM và dịch v gia tăng cho KH theo đúng quy đnh ca pháp luật và quy trình cung cp dịch v ca VCB.

- Trin khai thc hin kế hoạch, qui trình, hướng dẫn đối với các mảng nghip v tại Phòng.

b. Đm bảo chất lượng dịch v:

- T chc hoạt động cung cp sn phẩm, dịch v theo yêu cu ca KH tại Phòng DVKH nhanh chóng, chính xác, đầy đủ, kp thời, an toàn, bảo mt đảm bảo si lòng của KH trong cungng sn phâm dịch v.

- Phối hp với các Phòng KH (KHDN/KHSME/KHTN/KHBL/KH) gii quyết thắc mc ca KH.

c. Thc hin giám t

- Kim st các công c ngân qu, hạch toán kế toán, thanh toán tại Phòng tuân thđúng quy đnh, quy trình ca Pp luật và VCB.

- Nn nga, phát hin và xử lý các rủi ro trong hoạt động nghip v, o cáo các cp lãnh đạo và đơn vliên quan đảm bảo các rủi ro.

- Giám t hoạt động ATM/EDC/POS đảm bảo vn hành thông suốt và an toàn.

- Lập và kim st các o cáo nghip v, o cáo kc theo yêu cầu.

3. Tham mưu cho BGĐ/Phòng liên quan ti TSC c gii pháp tc đẩy hoạt động kinh doanh, gii pháp nâng cao chất ng phục v KH, kim soát ri ro hoạt động.

4. Đào to nhân s và phát trin đội ngũ kế cận.

5. Tham gia c lp đào tạo, tp huấn nghip v theo kế hoạch của phòng và CN.

- Kiến thức:

+ Có kiến thức tổng hợp về kinh tế xã hội;

+ Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh, quản trị rủi ro;

+ Am hiểu các quy định của Ngân hàng Nhà nước, quy định của pháp luật về các lĩnh vực có liên quan tới hoạt động ngân hàng.

- Kỹ năng:

+ K năng lãnh đạo và quản lý, tham mưu, đ xuất;

+ K năng giao tiếp, xây dng các mi quan hệ;

+ K năng thuyết phục, truyn đạt, hướng dẫn;

+ Lập kế hoạch và t chc công vic;

+ Gii quyết vn đề;

+ K năng cm sóc KH.

- Khả năng:

+ Khả năng tư duy logic;

+ Khả năng đánh giá, phân tích và đưa ra quyết định.

- Phẩm chất cá nhân:

+ Có tinh thần trách nhim cao;

+ Năng động, sáng tạo, chu được áp lực;

+ Cn thận, trung thực, nhit tình, nhanh nhẹn, ko léo.

 

 


 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank