Chuyên viên Marketing va chính sách bán hàng (Chuyên viên Marketing va chính sách bán hàng)
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
09/05/2018 - 22/05/2018Chuyên viênChuyên viên Marketing va chính sách bán hàng1
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng cán bộ cho Phòng/Trung tâm thuộc Khối bán lẻ Vietcombank
Nơi làm việc: TSC - Trung tâm thẻ (1)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

 I. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm làm việc:

1. Trình độ:

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng hoặc chuyên ngành liên quan: Học viện Ngân hàng;Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh;Trường Đại học Kinh tế Quốc dân;Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Luật Hà Nội;Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh;Trường Đại học Ngoại thương;Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2; Học viện Tài chính; Trường Đại học Thương mại và  Các trường ĐH nước ngoài có uy tín trong và ngoài nước

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C (hoặc tương đương) trở lên.

- Trình độ tin học: Tin học văn phòng chứng chỉ B (hoặc tương đương) trở lên.

2. Loại hình đào tạo: Đào tạo hệ chính quy tập trung dài hạn (không bao gồm đào tạo liên thông, văn bằng 2, tại chức, liên kết hoặc vừa học vừa làm)

3. Trường Đại học: Danh sách trường đại học trong cột Nhóm trường.

4. Xếp loại tốt nghiệp: Tốt nghiệp loại Khá trở lên đối với các Nhóm cán bộ nghiệp vụ, các nhóm còn lại loại Trung bình Khá trở lên.

5. Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng.

6. Kiến thức:

- Có kiến thức chuyên môn về nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng.

- Am hiểu về sản phẩm dịch vụ thẻ, hoạt động kinh doanh thẻ.

- Có khả năng phân tích tài chính, phân tích tín dụng, báo cáo thống kê.

7. Kinh nghiệm:

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt trong lĩnh vực thẻ
II.  MÔ TẢ CÔNG VIỆC/YÊU CẦU CHI TIẾT

Mô tả công việc

Yêu cầu

1. Xây dựng và triển khai các chương trình Marketing và chính sách bán hàng

- Xây dựng , triển khai và đánh giá hiệu quả các chương trình marketing, chính sách chăm sóc khách hàng và chính sách bán hàng liên quan đến hoạt động thẻ phù hợp kế hoạch kinh doanh thẻ.

- Xây dựng và triển khai các kế hoạch truyền thông, tổ chức các sự kiện liên quan đến hoạt động thẻ.

- Xây dựng nội dung, hình ảnh, thương hiệu của các sản phẩm thẻ và ấn phẩm, vật phẩm quảng cáo cho sản phẩm dịch vụ thẻ trên toàn hệ thống.

- Quản lý và đánh giá hiệu quả kênh bán các sản phẩm dịch vụ thẻ

- Tham gia đàm phán hợp đồng với TCTQT, đối tác khác về các khoản tài trợ cho các chương trình bán hàng/chăm sóc khách hàng/ truyền thông và kế hoạch quản lý sử dụng các khoản tài trợ.

- Xây dựng và thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu, quy định của Ban lãnh đạo VCB, TCTQT, NHNN và các cơ quan chức năng liên quan liên quan tới mảng marketing và quản lý bán hàng.

2. Thực hiện các công việc khác liên quan đến mảng  công việc do cán bộ phụ trách

- Thực hiện giải quyết thắc mắc, hướng dẫn, tư vấn cho các chi nhánh, VCC, các phòng ban TSC khác và đối tác liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng và/hoặc theo chỉ đạo của Ban Giám đốc TTT.

- Nghiên cứu và đề xuất, tham gia biên soạn tài liệu và/ hoặc tham gia trực tiếp hoặc trợ giảng cho các chương trình đào tạo, tập huấn.

3. Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ theo kế hoạch của phòng và VCB

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Lãnh đạo phòng giao

I. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm làm việc:

1. Trình độ:

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng hoặc chuyên ngành liên quan.

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C (hoặc tương đương) trở lên.

- Trình độ tin học: Tin học văn phòng chứng chỉ B (hoặc tương đương) trở lên.

2. Loại hình đào tạo: Đào tạo hệ chính quy tập trung dài hạn (không bao gồm đào tạo liên thông, văn bằng 2, tại chức, liên kết hoặc vừa học vừa làm)

3. Trường Đại học: Danh sách trường đại học trong cột Nhóm trường.

4. Xếp loại tốt nghiệp: Tốt nghiệp loại Khá trở lên đối với các Nhóm cán bộ nghiệp vụ, các nhóm còn lại loại Trung bình Khá trở lên.

5. Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng.

6. Kiến thức:

- Có kiến thức chuyên môn về nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng.

- Am hiểu về sản phẩm dịch vụ thẻ, hoạt động kinh doanh thẻ.

- Có khả năng phân tích tài chính, phân tích tín dụng, báo cáo thống kê.

7. Kinh nghiệm:

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt trong lĩnh vực thẻ

II. Yêu cầu về kỹ năng và Phẩm chất cá nhân:

1. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp và truyền thông

- Kỹ năng sáng tạo và liên tục cải tiến

- Kỹ năng nắm bắt nhu cầu thị trường

- Kỹ năng làm việc theo nhóm /tổ chức

- Kỹ năng đàm phán

- Có khả năng thiết lập và mở rộng các mối quan hệ trong và ngoài ngân hàng

2. Khả năng:

- Phân tích/phán đoán

- Tư duy chính xác/Logic

3. Phẩm chất cá nhân

- Tinh thần trách nhiệm cao

- Chủ động trong công việc

- Tuân thủ kỷ luật

- Có ý chí quyết tâm hoàn thành mục tiêu công việc được giao

 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank