Chuyên viên chính sách NHĐT (Chuyên viên chính sách NHĐT)
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
09/05/2018 - 22/05/2018Chuyên viênChuyên viên chính sách NHĐT1
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng cán bộ cho Phòng/Trung tâm thuộc Khối bán lẻ Vietcombank
Nơi làm việc: P. Dịch vụ ngân hàng điện tử (1)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

 I. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm làm việc:

1. Trình độ:

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc chuyên ngành liên quan: Học viện Ngân hàng;Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Luật Hà Nội; Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Ngoại thương; Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2, TP. Hồ Chí Minh; Học viện Tài chính; Trường Đại học Thương mại và Các trường ĐH nước ngoài có uy tín trong và ngoài nước

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C (hoặc tương đương) trở lên, sử dụng tốt tiếng Anh, giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách

Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng chứng chỉ B (hoặc tương đương) trở lên

 

2. Loại hình đào tạo: Đào tạo hệ chính quy tập trung dài hạn (không bao gồm đào tạo liên thông, văn bằng 2, tại chức, liên kết hoặc vừa học vừa làm; đào tạo Thạc sỹ chỉ là tiêu chí xem xét ưu tiên)

3. Trường đại học: Danh sách trường đại học trong cột Nhóm trường: Học viện Ngân hàng;Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh;Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;Trường Đại học Luật Hà Nội;Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Ngoại thương; Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2, TP. Hồ Chí Minh; Học viện Tài chính;Trường Đại học Thương mại và Các trường ĐH nước ngoài có uy tín trong và ngoài nước

4. Loại tốt nghiệp: Tốt nghiệp loại Khá trở lên.

5. Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng.

6. Kiến thức:

• Am hiểu sâu sắc về sản phẩm, dịch vụ NH/ bán lẻ/ kiến thức phân tích tài chính/Quy trình, chính sách, nghiệp vụ NH đặc biệt về các SPDV bán lẻ mà VCB và các đối thủ đang cung cấp trên thị trường. 

• Am hiểu việc thiết kế Sản phẩm bán lẻ, xây dựng chính sách, quy trình, quy chế, …kiến thức luật chuyên ngành liên quan/Kiến thức về quản trị rủi ro tín dụng. Kiến thức  tốt về quy định của NH nhà nước, kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam và thế giới.

• Áp dụng được trong công việc: Kiến thức kế toán, hạch toán/Kiến thức về nhận biết các dấu hiệu giả mạo.

7. Kinh nghiệm:

• Tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng hoặc lĩnh vực có liên quan

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC/YÊU CẦU CHI TIẾT

Mô tả công việc

Yêu cầu

1. Xây dựng chiến lược và định hướng kinh doanh phát triển dịch vụ NHĐT:

• Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển thị trường, sản phẩm dịch vụ NHĐT.

• Xây dựng chính sách, sản phẩm nhằm quản lý, đánh giá và phát triển kinh doanh dịch vụ NHĐT.

• Nghiên cứu và đề xuất các loại hình dịch vụ NHĐT, nâng cấp và phát triển dịch vụ NHĐT trình cấp có thẩm quyền quyết định.

2. Xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch ngân sách hàng năm, kế hoạch trung và dài hạn; theo dõi, đánh giá và đề xuất các điều chỉnh cần thiết về kế hoạch.

3. Xây dựng và hướng dẫn chính sách chung cho hoạt động ngân hàng điện tử đối với mảng công việc mình được phân công:

• Nghiên cứu, xây dựng chính sách chung cho hoạt động ngân hàng điện tử bao gồm hệ thống các chỉ tiêu kinh doanh, hệ thống chính sách giá/phí, các quy trình, quy chế….

• Hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ liên quan đến sản phẩm ngân hàng điện tử.

• Theo dõi, đánh giá việc thực thi các văn bản chính sách và đề xuất điều chỉnh nếu cần thiết.

3. Thực hiện các công việc khác liên quan đến mảng  công việc mình được phân công:

• Thực hiện giải quyết thắc mắc, hướng dẫn, tư vấn cho các chi nhánh, VCC, các phòng ban TSC khác liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng và/hoặc theo chỉ đạo của Lãnh đạo phòng .

• Nghiên cứu và đề xuất, tham gia biên soạn tài liệu và/ hoặc tham gia trực tiếp hoặc trợ giảng cho các chương trình đào tạo, tập huấn.

5. Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ theo kế hoạch của phòng và VCB

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Lãnh đạo phòng giao.

I. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm làm việc:

1. Trình độ:

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc chuyên ngành liên quan

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C (hoặc tương đương) trở lên, sử dụng tốt tiếng Anh, giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách

Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng chứng chỉ B (hoặc tương đương) trở lên

 

2. Loại hình đào tạo: Đào tạo hệ chính quy tập trung dài hạn (không bao gồm đào tạo liên thông, văn bằng 2, tại chức, liên kết hoặc vừa học vừa làm; đào tạo Thạc sỹ chỉ là tiêu chí xem xét ưu tiên)

3. Trường đại học: Danh sách trường đại học trong cột Nhóm trường.

4. Loại tốt nghiệp: Tốt nghiệp loại Khá trở lên.

5. Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng.

6. Kiến thức:

• Am hiểu sâu sắc về sản phẩm, dịch vụ NH/ bán lẻ/ kiến thức phân tích tài chính/Quy trình, chính sách, nghiệp vụ NH đặc biệt về các SPDV bán lẻ mà VCB và các đối thủ đang cung cấp trên thị trường. 

• Am hiểu việc thiết kế Sản phẩm bán lẻ, xây dựng chính sách, quy trình, quy chế, …kiến thức luật chuyên ngành liên quan/Kiến thức về quản trị rủi ro tín dụng. Kiến thức  tốt về quy định của NH nhà nước, kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam và thế giới.

• Áp dụng được trong công việc: Kiến thức kế toán, hạch toán/Kiến thức về nhận biết các dấu hiệu giả mạo.

7. Kinh nghiệm:

• Tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng hoặc lĩnh vực có liên quan

II. Yêu cầu về kỹ năng và Phẩm chất cá nhân:

1. Kỹ năng:

• Kỹ năng  quản lý và lãnh đạo

• Lập kế hoạch và tổ chức công việc

• Xây dựng các mối quan hệ ở phạm vi rộng

• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và truyền đạt trước đám đông

• Kỹ năng chăm sóc khách hàng  và bán hàng

2. Khả năng:

• Phân tích/phán đoán

• Tư duy Logic

3. Phẩm chất cá nhân:

• Trung thực, tinh thần trách nhiệm cao

• Tự tin, quyết đoán

• Năng động, sáng tạo, chịu áp lực công việc cao

• Thân thiện, hòa đồng

 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank