Chuyên viên sản phẩm NHĐT (Chuyên viên sản phẩm NHĐT)
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
09/05/2018 - 22/05/2018Chuyên viênChuyên viên sản phẩm NHĐT2
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng cán bộ cho Phòng/Trung tâm thuộc Khối bán lẻ Vietcombank
Nơi làm việc: P. Dịch vụ ngân hàng điện tử (2)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

 I. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm làm việc:

1. Trình độ:

•Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc chuyên ngành liên quan: Học viện Ngân hàng;Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Luật Hà Nội; Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Ngoại thương; Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2, TP. Hồ Chí Minh; Học viện Tài chính; Trường Đại học Thương mại và Các trường ĐH nước ngoài có uy tín trong và ngoài nước

• Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C (hoặc tương đương) trở lên, sử dụng tốt tiếng Anh, giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách

• Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng chứng chỉ B (hoặc tương đương) trở lên

2. Loại hình đào tạo: Đào tạo hệ chính quy tập trung dài hạn (không bao gồm đào tạo liên thông, văn bằng 2, tại chức, liên kết hoặc vừa học vừa làm; đào tạo Thạc sỹ chỉ là tiêu chí xem xét ưu tiên)

3. Trường đại học: Danh sách trường đại học: Học viện Ngân hàng; Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh;Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Luật Hà Nội;Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh;Trường Đại học Ngoại thương;Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2, TP. Hồ Chí Minh; Học viện Tài chính; Trường Đại học Thương mại và Các trường ĐH nước ngoài có uy tín trong và ngoài nước

4. Loại tốt nghiệp: Tốt nghiệp loại Khá trở lên.

5. Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng.

6. Kiến thức:

• Có kiến thức chuyên môn về nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng

• Am hiểu về các SPDV bán lẻ mà VCB và các đối thủ đang cung cấp trên thị trường.

7. Kinh nghiệm:

• Tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng hoặc lĩnh vực có liên quan

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC/YÊU CẦU CHI TIẾT

Mô tả công việc

Yêu cầu

1. Phát triển sản phẩm dịch vụ Bán lẻ trong mảng công việc mình được phân công :

• Thiết kế, xây dựng các sản phẩm - dịch vụ.

• Thực hiện quản lý  sản phẩm - dịch vụ.

• Thực hiện điều hành giá sản phẩm theo chiến lược giá đã được duyệt tại phiếu sản phẩm và theo diễn biến thị trường.

2. Thực hiện các công việc khác liên quan đến mảng  công việc mình được phân công:

• Thực hiện giải quyết thắc mắc, hướng dẫn, tư vấn cho các chi nhánh, VCC, các phòng ban TSC khác liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng và/hoặc theo chỉ đạo của Lãnh đạo phòng.

• Nghiên cứu và đề xuất, tham gia biên soạn tài liệu và/ hoặc tham gia trực tiếp hoặc trợ giảng cho các chương trình đào tạo, tập huấn.

3. Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ theo kế hoạch của phòng và VCB

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Lãnh đạo phòng giao.

 I. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm làm việc:

1. Trình độ:

•Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc chuyên ngành liên quan

• Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C (hoặc tương đương) trở lên, sử dụng tốt tiếng Anh, giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách

• Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng chứng chỉ B (hoặc tương đương) trở lên

 

2. Loại hình đào tạo: Đào tạo hệ chính quy tập trung dài hạn (không bao gồm đào tạo liên thông, văn bằng 2, tại chức, liên kết hoặc vừa học vừa làm; đào tạo Thạc sỹ chỉ là tiêu chí xem xét ưu tiên)

3. Trường đại học: Danh sách trường đại học trong cột Nhóm trường.

4. Loại tốt nghiệp: Tốt nghiệp loại Khá trở lên.

5. Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng.

6. Kiến thức:

• Có kiến thức chuyên môn về nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng

• Am hiểu về các SPDV bán lẻ mà VCB và các đối thủ đang cung cấp trên thị trường.

7. Kinh nghiệm:

• Tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng hoặc lĩnh vực có liên quan

II. Yêu cầu về kỹ năng và Phẩm chất cá nhân:

1. Kỹ năng:

• Kỹ năng giao tiếp và truyền thông

• Kỹ năng sáng tạo và liên tục cải tiến

• Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng

• Kỹ năng làm việc theo nhóm /tổ chức

• Kỹ năng đàm phán

• Có khả năng thiết lập và mở rộng các mối quan hệ trong và ngoài ngân hàng

2. Khả năng:

• Phân tích/phán đoán

• Tư duy Logic

3. Phẩm chất cá nhân:

• Tinh thần trách nhiệm cao

• Chủ động trong công việc

• Tuân thủ kỷ luật

• Có ý chí quyết tâm hoàn thành mục tiêu công việc được giao

 

 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank