Chuyên viên phát triển kinh doanh NHĐT (Chuyên viên phát triển kinh doanh NHĐT)
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
09/05/2018 - 22/05/2018Chuyên viênChuyên viên phát triển kinh doanh NHĐT1
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng cán bộ cho Phòng/Trung tâm thuộc Khối bán lẻ Vietcombank
Nơi làm việc: P. Dịch vụ ngân hàng điện tử (1)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

 I. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm làm việc:

1. Trình độ:

• Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc chuyên ngành liên quan:Học viện Ngân hàng;Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Luật Hà Nội; Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Ngoại thương; Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2, TP. Hồ Chí Minh; Học viện Tài chính; Trường Đại học Thương mại và Các trường ĐH nước ngoài có uy tín trong và ngoài nước

• Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C (hoặc tương đương) trở lên, sử dụng tốt tiếng Anh, giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách

• Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng chứng chỉ B (hoặc tương đương) trở lên

2. Loại hình đào tạo: Đào tạo hệ chính quy tập trung dài hạn (không bao gồm đào tạo liên thông, văn bằng 2, tại chức, liên kết hoặc vừa học vừa làm; đào tạo Thạc sỹ chỉ là tiêu chí xem xét ưu tiên)

3. Trường đại học: Học viện Ngân hàng; Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh;Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;Trường Đại học Luật Hà Nội; Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh;Trường Đại học Ngoại thương;Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2, TP. Hồ Chí Minh;Học viện Tài chính;Trường Đại học Thương mại vàCác trường ĐH nước ngoài có uy tín trong và ngoài nước

4. Loại tốt nghiệp: Tốt nghiệp loại Khá trở lên.

5. Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng.

6. Kiến thức:

• Có kiến thức về các SPDV bán lẻ mà VCB và các đối thủ đang cung cấp trên thị trường.

7. Kinh nghiệm:

• Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC/YÊU CẦU CHI TIẾT

Mô tả công việc

Yêu cầu

1. Phát triển hợp tác kinh doanh với các đối tác/tổ chức trong các mảng sản phẩm dịch vụ Bán lẻ.

• Xây dựng kế hoạch hợp tác và tham gia các hoạt động trực tiếp phát triển đối tác.

• Thực hiện phối hợp với các Phòng/Ban/Trung tâm thuộc TSC và các CN trong công tác khách hàng, tiếp xúc, tư vấn, giới thiệu và bán chéo các sản phẩm dịch vụ

• Thực hiện đánh giá hiệu quả hợp tác với các đối tác và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác.

2. Phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh dịch vụ NHĐT thông qua các phương thức hợp tác, liên kết với các đối tác cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử.

3. Tham gia, phối hợp với các Phòng đầu mối quản lý khách hàng tại TSC, Chi nhánh trong công tác khách hàng, thúc đẩy bán hàng.

4.  Thực hiện công tác phát triển dịch vụ NHĐT

• Quản lý và hỗ trợ triển khai các dịch vụ NHĐT.  ….

• Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch công việc được giao.

• Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin, các Phòng/Ban hỗ trợ khác trong quá trình vận hành, triển khai dịch vụ NHĐT đảm bảo tính liên tục và ổn định của dịch vụ

• Phối hợp với các Phòng đầu mối quản lý khách hàng, Chi nhánh để nghiên cứu, triển khai các giải pháp thúc bán, tăng tỷ trọng thâm nhập khách hàng sử dụng dịch vụ NHĐT.

• Quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng sử dụng dịch vụ NHĐT. Cập nhật và bổ sung thường xuyên các thông tin, dữ liệu liên quan đến khách hàng thực hiện dịch vụ NHĐT

• Thực hiện hoặc phối hợp với Trung tâm đào tạo tập huấn, đào tạo nghiệp vụ NHĐT cho cán bộ trong hệ thống VCB và khách hàng sử dụng các dịch vụ NHĐT.

5. Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ theo kế hoạch của phòng và VCB

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Lãnh đạo phòng giao.

I. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm làm việc:

1. Trình độ:

• Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc chuyên ngành liên quan

• Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C (hoặc tương đương) trở lên, sử dụng tốt tiếng Anh, giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách

• Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng chứng chỉ B (hoặc tương đương) trở lên

2. Loại hình đào tạo: Đào tạo hệ chính quy tập trung dài hạn (không bao gồm đào tạo liên thông, văn bằng 2, tại chức, liên kết hoặc vừa học vừa làm; đào tạo Thạc sỹ chỉ là tiêu chí xem xét ưu tiên)

3. Trường đại học: Danh sách trường đại học trong cột Nhóm trường.

4. Loại tốt nghiệp: Tốt nghiệp loại Khá trở lên.

5. Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng.

6. Kiến thức:

• Có kiến thức về các SPDV bán lẻ mà VCB và các đối thủ đang cung cấp trên thị trường.

7. Kinh nghiệm:

• Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng

II. Yêu cầu về kỹ năng và Phẩm chất cá nhân:

1. Kỹ năng:

• Kỹ năng giao tiếp và truyền thông

• Kỹ năng sáng tạo và liên tục cải tiến

• Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng

• Kỹ năng làm việc theo nhóm /tổ chức

• Kỹ năng đàm phán

• Có khả năng thiết lập và mở rộng các mối quan hệ trong và ngoài ngân hàng

2. Khả năng:

• Phân tích/phán đoán

• Tư duy Logic

3. Phẩm chất cá nhân:

• Tinh thần trách nhiệm cao

• Chủ động trong công việc

• Tuân thủ kỷ luật

• Có ý chí quyết tâm hoàn thành mục tiêu công việc được giao

 

 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank