Chuyên viên quản lý bán vùng (Chuyên viên quản lý bán vùng)
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
09/05/2018 - 22/05/2018Chuyên viênChuyên viên quản lý bán vùng1
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng cán bộ cho Phòng/Trung tâm thuộc Khối bán lẻ Vietcombank
Nơi làm việc: TSC - Phòng Quản lý bán sản phẩm bán lẻ (1)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

I. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm làm việc:

1. Trình độ:

• Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc chuyên ngành liên quan: Học viện Ngân hàng;Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Luật Hà Nội; Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Ngoại thương; Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2, TP. Hồ Chí Minh;Học viện Tài chính và Các trường ĐH nước ngoài có uy tín trong và ngoài nước

• Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C (hoặc tương đương) trở lên, sử dụng thành thạo tiếng Anh, giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách.

• Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng chứng chỉ B (hoặc tương đương) trở lên

2. Loại hình đào tạo: Đào tạo hệ chính quy tập trung dài hạn (không bao gồm đào tạo liên thông, văn bằng 2, tại chức, liên kết hoặc vừa học vừa làm; đào tạo Thạc sỹ chỉ là tiêu chí xem xét ưu tiên)

3. Trường đại học: Học viện Ngân hàng;Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh;Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;Trường Đại học Luật Hà Nội;Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Ngoại thương;Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2, TP. Hồ Chí Minh;Học viện Tài chính và Các trường ĐH nước ngoài có uy tín trong và ngoài nước

4. Loại tốt nghiệp: Tốt nghiệp loại Khá trở lên.

5. Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng.

6. Kiến thức:

- Có kiến thức về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dành cho KH cá nhân.

- Am hiểu môi trường kinh doanh NHBL của Việt Nam.

- Hiểu biết xã hội tốt.

7. Kinh nghiệm:

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trực tiếp cung cấp sản phẩm tín dụng cho KHCN tại các TCTD, ưu tiên tại VCB hoặc tối thiểu 03 năm kinh nghiệm quản lý bán hàng tại các TCTD

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC/YÊU CẦU CHI TIẾT

Mô tả công việc

Yêu cầu

1. Triển khai tới các chính sách, sản phẩm, chương trình của Khối BL đến các chi nhánh, điểm bán trong Vùng

2. Phát triển kinh doanh:

- Xây dựng, phân bổ chỉ tiêu kinh doanh bán lẻ cho các chi nhánh, điểm bán trong Vùng

- Phối hợp với các chi nhánh lên kế hoạch kinh doanh và tạo nguồn hàng

- Tiếp nhận và xử lý các đề xuất của chi nhánh về ưu đãi giá, phí nhằm giữ chân khách hàng cũ, thu hút khách hàng mới

- Điều phối công tác bán hàng trong Vùng nhằm tạo một kỹ luật bán hàng lành mạnh, giữ gìn uy tín, hình ảnh của ngân hàng

3. Kiểm điểm bán hàng

- Theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh doanh bán lẻ của các chi nhánh trong Vùng

- Ghi nhận và phân tích các vướng mắc của chi nhánh trong hoạt động bán hàng. Phối hợp với các đơn vị tại trụ sở chính giải quyết, điều chỉnh kịp thời.

4. Đặt hàng sản phẩm, công cụ hỗ trợ, mạng lưới.

5. Giám sát việc khai thác nguồn lực của các chi nhánh, điểm bán trong Vùng và đề xuất giải pháp.

6. Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ theo kế hoạch của phòng và VCB

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Lãnh đạo phòng giao.

I. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm làm việc:

1. Trình độ:

• Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc chuyên ngành liên quan

• Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C (hoặc tương đương) trở lên, sử dụng thành thạo tiếng Anh, giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách.

• Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng chứng chỉ B (hoặc tương đương) trở lên

2. Loại hình đào tạo: Đào tạo hệ chính quy tập trung dài hạn (không bao gồm đào tạo liên thông, văn bằng 2, tại chức, liên kết hoặc vừa học vừa làm; đào tạo Thạc sỹ chỉ là tiêu chí xem xét ưu tiên)

3. Trường đại học: Danh sách trường đại học trong cột Nhóm trường.

4. Loại tốt nghiệp: Tốt nghiệp loại Khá trở lên.

5. Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng.

6. Kiến thức:

- Có kiến thức về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dành cho KH cá nhân.

- Am hiểu môi trường kinh doanh NHBL của Việt Nam.

- Hiểu biết xã hội tốt.

7. Kinh nghiệm:

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trực tiếp cung cấp sản phẩm tín dụng cho KHCN tại các TCTD, ưu tiên tại VCB hoặc tối thiểu 03 năm kinh nghiệm quản lý bán hàng tại các TCTD

II. Yêu cầu về kỹ năng và Phẩm chất cá nhân:

1. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp và truyền thông

- Kỹ năng sáng tạo và liên tục cải tiến

- Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng

- Kỹ năng làm việc theo nhóm /tổ chức

- Kỹ năng đàm phán

- Có khả năng thiết lập và mở rộng các mối quan hệ trong và ngoài ngân hàng

2. Khả năng:

• Phân tích/phán đoán

• Tư duy Logic, hệ thống

3. Phẩm chất cá nhân:

• Tinh thần trách nhiệm cao

• Chủ động trong công việc

• Tuân thủ kỷ luật

• Có ý chí quyết tâm hoàn thành mục tiêu công việc được giao

- Ưu tiên: nam giới, CB CN VCB có thành tích bán hàng xuất sắc

 

 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank