Chuyên viên Quản lý nợ Chi nhánh (Chuyên viên Quản lý nợ Chi nhánh)
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
09/05/2018 - 22/05/2018Chuyên viênChuyên viên Quản lý nợ Chi nhánh30
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng cán bộ triển khai Dự án CTOM cho các Chi nhánh Vietcombank
Nơi làm việc: CN Bắc Bình Dương (1), CN Bắc Giang (1), CN Bắc Ninh (1), CN Biên Hoà (1), CN Bình Dương (1), CN Cà Mau (3), CN Đăk Lăk (2), CN Hùng Vương (2), CN Hưng Yên (1), CN Khánh Hòa (1), CN Lâm Đồng (1), CN Long An (1), CN Phú Quốc (1), CN Phú Yên (1), CN Quảng Nam (1), CN Sài Gòn (1), CN Sài Thành (1), CN Tân Bình Dương (2), CN Tân Định (1), CN Tân Sơn Nhất (1), CN Tây Ninh (1), CN Tây Sài Gòn (1), CN Thanh Hóa (1), CN Thanh Xuân (1), CN Tiền Giang (1)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

  Thông tin chỉ tiêu tuyển dụng chi tiết đính kèm

I. YÊU CẦU TUYỂN DỤNG:

1. Trình độ: Căn cứ vào mức độ thuận lợi trong việc thu hút ứng viên, chia thành các nhóm Chi nhánh như sau:Nhóm 1: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp loại Khá trở lên, hệ chính quy chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng tại các trường Đại học: Học viện Tài chính, ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Ngoại Thương (HN và TP HCM), Học viện Ngân hàng, ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Kinh tế TP. HCM, ĐH Ngân hàng TP. HCM, ĐH Đà Nẵng, ĐH Kinh tế - ĐH Huế, ĐH Kinh tế - Luật - ĐH Quốc gia TP.HCM, Đại học quốc tế RMIT (Hà Nội và TP. HCM) /các trường Đại học Việt Nam liên kết với các trường Đại học nước ngoài/các trường Đại học nước ngoài tại Việt Nam/các Trường ĐH nước ngoài có uy tín;
Nhóm 2Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp loại Trung bình khá trở lên, hệ chính quy chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng tại các trường Đại học giống Chi nhánh nhóm 1 và bổ sung thêm các trường các trường: ĐH Thương Mại, Đại học Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, ĐH Cần Thơ, ĐH Vinh, Viện Đại học Mở Hà Nội, Đại học Mở TP. HCM, Đại học Tôn Đức Thắng (TP. HCM), Đại học Sài Gòn (TP. HCM), Đại học dân lập Thăng Long, Đại học dân lập Văn Lang, Đại học Tài chính – Marketing (TP. HCM), Đại học Quốc tế Hồng Bàng (TP. HCM), Đại học Hoa Sen (TP. HCM).
Nhóm 3: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp Đại học trở lên, hệ chính quy chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng tại các trường Đại học công lập trong nước/các trường Đại học Việt Nam liên kết với các trường Đại học nước ngoài/Đại học nước ngoài tại Việt Nam/các trường Đại học nước ngoài có uy tín và các trường: Đại học quốc tế RMIT, Đại học Dân lập Duy Tân ở Đà Nẵng, Đại học dân lập Thăng Long, Đại học dân lập Văn Lang, Đại học Tài chính – Marketing (TP. HCM), Đại học Quốc tế Hồng Bàng (TP. HCM), Đại học Hoa Sen (TP. HCM), Đại học Tây Đô, Đại học dân lập Lạc Hồng, Đại học FPT, Đại học Cửu Long, Đại học Bình Dương. 
Nhóm 4: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp Đại học trở lên, hệ chính quy chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng tại các trường Đại học công lập, dân lập trong nước/các trường Đại học Việt Nam liên kết với các trường Đại học nước ngoài/ Đại học nước ngoài tại Việt Nam/các trường Đại học nước ngoài.
(Ghi chú: VCB chỉ nhận hồ sơ theo đúng các tiêu chuẩn trên, không nhận hồ sơ của thí sinh tốt nghiệp hệ liên thông, tại chức, vừa học vừa làm. Đào tạo Thạc sỹ trở lên chỉ là tiêu chí ưu tiên).
2. Yêu cầu khác: Độ tuổi: Không quá 40 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC/YÊU CẦU CHI TIẾT

Mô tả công việc

Yêu cầu

1.      Xử lý hồ sơ:

·         Phê duyệt

-          Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ tài sản bảo đảm

-          Định giá tài sản bảo đảm hoặc đầu mối trong việc thuê công ty thẩm định nếu cần thiết và rà soát kết quả đánh giá; thực hiện kiểm tra thực tế tình trạng của tài sản bảo đảm theo yêu cầu của chính sách.

-          Lập Biên bản báo cáo kiểm tra và định giá TSBĐ theo quy định, quy trình

·         Hoàn thiện hồ sơ.

-          Thực hiện kiểm tra, đảm bảo tính đầy đủ và hợp lệ của bộ hồ sơ phê duyệt tín dụng;

-          Soạn thảo các văn kiện tín dụng; đảm bảo tính tuân thủ về nội dung của các văn kiện tín dụng.

-    Công chứng hợp đồng và đăng ký GDBĐ theo quy định của pháp luật và quy định của VCB.

2.   Tác nghiệp khoản vay:

·         Khởi tạo, tác nghiệp tín dụng

-          Cài đặt thông tin định lượng nhập BCTC và chỉ tiêu PTC trên hệ thống XHTD nội bộ, đảm bảo thông tin trung thực, đầy đủ, chính xác và tuân thủ  quy trình XHTD nội bộ.

-          Cài đặt trên hệ thống các thông tin liên quan đến GHTD, HĐTD, TSBĐ và các thông tin liên quan đến khoản vay, đảm bảo tính khớp đúng giữa số liệu trên hệ thống và hồ sơ thực tế.

·         Đóng tài khoản

-          Lập Thông báo Đóng tài khoản vay/Giải chấp TSBĐ và bàn giao hồ sơ, TSBĐ của HĐTD đã tất toán.

-          Thực hiện đóng hồ sơ và lưu kho theo quy định.

3.   Giám sát/ báo cáo

-    Theo dõi việc trả nợ đến hạn hàng tháng; thông báo về các khoản nợ đến hạn trong tháng tới cũng như các khoản nợ quá hạn.

-    Theo dõi, nhắc việc thực hiện kiểm tra sử dụng vốn vay và/hoặc kiểm tra sau phát hành bảo lãnh, việc định giá lại TSBĐ theo tần suất quy định

-    Theo dõi tình hình thực hiện các điều kiện phê duyệt tín dụng và các điều khoản của HĐTD, hiệu lực của tài liệu, phối hợp với các chuyên viên Quản lý nợ khác để giám sát tín dụng, thông báo kịp thời cho bộ phận Khách hàng bán buôn nhằm đảm bảo các điều khoản này được thực hiện đầy đủ, đúng hạn.

-    Theo dõi hiệu lực của GHTD.

-     Lập các báo cáo giám sát tín dụng theo quy trình và các báo cáo khác theo quy định.

+ Trình độ chuyên môn:

a.       Chuyên ngành đào tạo: Tốt nghiệp Bằng cử nhân ngành Kinh tế, Tài chính và Ngân hàng, Luật hoặc những ngành có liên quan

b.      Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C/tương đương trở lên (đối với các Chi nhánh thuộc nhóm 1); Chứng chỉ B/tương đương trở lên (đối với các Chi nhánh thuộc nhóm 2); Trình độ tiếng Anh phù hợp với yêu cầu công việc (đối với nhóm 3 và nhóm 4).

+ Kỹ năng:

-  Giao tiếp, thuyết phục;

-  Xây dựng và quản lý các mối quan hệ;

-  Phân tích, tổng hợp.

+ Kiến thức:

-    Kiến thức về sản phẩm, dịch vụ, quy trình, và các giao dịch tín dụng của ngân hàng

-    Kiến thức về luật ngân hàng và các quy định

-    Kến thức về kế toán, giao dịch kế toán và xác định hồ sơ giả mạo.

+ Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí cán bộ khách hàng/cán bộ tín dụng/cán bộ thẩm định TSBĐ/cán bộ hỗ trợ tín dụng hoặc tương đương vị trí tuyển dụng

 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank