Cán bộ nhóm triển khai các sáng kiến rủi ro tích hợp Dự án Basel II (Cán bộ nhóm triển khai các sáng kiến rủi ro tích hợp Dự án Basel II)
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
09/05/2018 - 22/05/2018Chuyên viênCán bộ nhóm triển khai các sáng kiến rủi ro tích hợp Dự án Basel II4
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng cán bộ cho Nhóm triển khai các sáng kiến rủi ro tích hợp - Dự án Basel II
Nơi làm việc: Dự án Basel II (4)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

I. YÊU CẦU TUYỂN DỤNG:
+ Trình độ: Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên thuộc các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Tín dụng: (i) trong nước (các trường Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế TP. HCM, Đại học Ngân hàng TP. HCM, Đại học Tài chính – Marketing TP. HCM); (ii) nước ngoài: Các trường Đại học có uy tín
+ Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh bằng C trở lên hoặc tương đương tối thiểu IELTS (điểm tổng hợp 7), TOEIC (800), TOEFL (110). Thực hành tốt cả 04 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Ứng viên tốt nghiệp đại học/cao học tại các nước nói tiếng Anh (Mỹ, Anh, Úc, Canada, New Zealand, ….) trong vòng 3 năm trở lại tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển không cần nộp chứng chỉ tiếng Anh.
+ Thành thạo tin học văn phòng (Microsoft Word, Excel, Power point, Visio).
+ Có khả năng nghiên cứu, tổng hợp, phân tích số liệu thống kê, soạn thảo văn bản, chính sách.

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC/YÊU CẦU CHI TIẾT :

Mô tả công việc

Tiêu chuẩn

·         Thực hiện triển khai, phối hợp triển khai các dự án chuyển đổi về rủi ro tích hợp của VCB, cụ thể bao gồm nhưng không giới hạn một số công việc sau:

o  Xây dựng khung khẩu vị rủi ro của VCB

o  Xây dựng các chính sách, chiến lược rủi ro

o  Xây dựng phương pháp luận thực hiện kiểm tra sức chịu đựng (stress test)

o  Xây dựng phương pháp luận đánh giá rủi ro đa chiều

o  Xây dựng phương pháp luận tính rủi ro tập trung, rủi ro chiến lược

o  Triển khai hệ thống quản lý hạn mức toàn hàng

o   Thực hiện quản lý rủi ro mô hình bao gồm xây dựng chính sách và quản lý trạng thái các mô hình ứng dụng tại Ngân hàng

o  Các văn bản quy định khác có liên quan đến quản lý rủi ro tổng thể

·         Theo dõi và báo cáo BLĐ trạng thái rủi ro tổng thể của VCB.

·         Thu thập, xử lý, cập nhật, dữ liệu để thực hiện quản lý rủi ro tích hợp của Ngân hàng

·         Đầu mối quản lý, điều phối và/hoặc tham gia triển khai các dự án tổng thể về nâng cao năng lực quản trị và hoạt động của Khối quản lý rủi ro.

·         Tổ chức và tham gia các buổi đào tạo nội bộ, đào tạo của tư vấn để chuyển giao kiến thức.

·         Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng.

- Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên thuộc các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Tín dụng: (i) trong nước (các trường Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế TP. HCM, Đại học Ngân hàng TP. HCM, Đại học Tài chính – Marketing TP. HCM); (ii) nước ngoài: Các trường Đại học có uy tín.

 

- Tiếng Anh bằng C trở lên hoặc tương đương tối thiểu IELTS (điểm tổng hợp 7), TOEIC (800), TOEFL (110). Thực hành tốt cả 04 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Ứng viên tốt nghiệp đại học/cao học tại các nước nói tiếng Anh (Mỹ, Anh, Úc, Canada, New Zealand, ….) trong vòng 3 năm trở lại tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển không cần nộp chứng chỉ tiếng Anh

 

- Thành thạo tin học văn phòng (Microsoft Word, Excel, Power point, Visio).

- Có khả năng nghiên cứu, tổng hợp, phân tích số liệu thống kê, soạn thảo văn bản, chính sách.

 

Kinh nghiệm:

·        Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng thuộc khối Quản lý rủi ro hoặc tư vấn quản lý rủi ro tại các công ty thuộc nhóm Big 4 (gồm PwC, Deloitte, E&Y, KPMG) và/hoặc đã tham gia (triển khai, quản lý dự án,…) các dự án chuyển đổi trong các lĩnh vực quản trị rủi ro của Ngân hàng.

 

Ưu tiên:

·        Ứng viên có chứng chỉ FRM

·        Ứng viên có kinh nghiệm xây dựng và triển khai các mô hình kinh tế lượng, sử dụng các phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu và Business Intelligence

·        Ứng viên có kinh nghiệm tham gia triển khai các dự án chuyển đổi về rủi ro tích hợp được nêu trong phần mô tả công việc

 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank