Chuyên viên Ban Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng (Chuyên viên Ban Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng)
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
11/07/2018 - 24/07/2018Chuyên viênChuyên viên Ban Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng3
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng cán bộ Khối Tài chính, Trung tâm đào tạo và Ban hiện đại hóa ngân hàng
Nơi làm việc: TSC - Ban Hiện đại hóa ngân hàng (3)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

I. YÊU CẦU TUYỂN DỤNG:

1. Trình độ:
           - Chuyên ngành đào tạo: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp loại Khá trở lên, hệ chính quy chuyên ngành CNTT/Toán/Toán tin/Điện tử viễn thông hoặc các chuyên ngành có liên quan đến CNTT tại các trường Đại học trong nước: Đại học Bách khoa Hà Nội; Đại học Bách khoa TP. HCM; Đại học Kinh tế quốc dân;  Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Đại học Quốc Gia Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh; Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông; Học viện Kỹ thuật mật mã; Học viện Kỹ thuật Quân sự; Đại học Sư phạm Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh; Học viện Ngân hàng (khoa MIS); Đại học FPT; Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh; Đại học Khoa học công nghệ Hà Nội; Học viện khoa học công nghệ; Đại học Quốc tế Hồng Bàng; Đại học Văn Lang/các Trường ĐH nước ngoài có uy tín.
             - T
rình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C/tương đương trở lên. Có khả năng giao tiếp và đọc hiểu tiếng Anh các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách.
            -
Kinh nghiệm: -  Tối thiểu 3 năm vị trí tư vấn, phân tích thiết kế liên quan đến lĩnh vực kiến trúc, hạ tầng CNTT hoặc về CSDL và thiết kế ứng dụng, Core Banking/Thanh toán trong ngân hàng, ngân hàng điện tử/ Quản trị dữ liệu ngân hàng, tài chính;

(Ghi chú: VCB chỉ nhận hồ sơ theo đúng các tiêu chuẩn trên, không nhận hồ sơ của thí sinh tốt nghiệp hệ liên thông, tại chức, văn bằng 2, vừa học vừa làm. Đào tạo Thạc sỹ trở lên chỉ là tiêu chí ưu tiên).

2. Yêu cầu khác: Độ tuổi: Không quá 40 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC/YÊU CẦU CHI TIẾT:

 Mô tả công việc

 Yêu cầu

Chuyên viên Ban Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng

1.    Thẩm định kỹ thuật các dự án CNTT:

      Đánh giá các yêu cầu về kiến trúc, hạ tầng/nghiệp vụ cần thực hiện, mức độ cần thiết của dự án;

      Đánh giá việc áp dụng công nghệ mới, mức độ cải tiến kiến trúc, hạ tầng CNTT/nghiệp vụ trong dự án;

      Đánh giá về mô hình triển khai đối với các phần mềm liên quan, mức độ phức tạp khi tích hợp các phần mềm này với hệ thống Core Banking và các hệ thống liên quan/mức độ tác động đến kiến trúc, hạ tầng CNTT liên quan

      Đánh giá việc tuân thủ các yêu cầu về các tiêu chuẩn CNTT của VCB

2.    Theo dõi, giám sát các dự án CNTT:

      Giám sát dự án để đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ, phạm vi, chất lượng, ngân sách đã duyệt;

      Giám sát các phần mềm/kiến trúc, hạ tầng CNTT thuộc dự án được phát triển theo đúng thiết kế, đúng kiến trúc chung;

      Giám sát việc xây dựng quy trình vận hành, xử lý thông tin trước khi triển khai chính thức các phần mềm/hạ tầng CNTT liên quan.

3.    Tham mưu đề xuất các vấn đề về phát triển, triển khai hệ thống/ứng dụng CNTT

      Nghiên cứu cơ chế nghiệp vụ/hạ tầng CNTT và đề xuất cải tiến, tái cấu trúc trên cơ sở lựa chọn các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, đưa công nghệ tin học vào cải tiến quy trình và nâng cao hiệu quả quản lý nghiệp vụ, nâng cao năng suất lao động và chất lượng phục vụ khách hàng;

      Đề xuất các mô hình triển khai đối với các phần mềm mua ngoài hoặc do ngân hàng tự phát triển; tham mưu, định hướng tích hợp các phần mềm bên ngoài với hệ thống Core Banking.

v Trình độ chuyên môn:

-          Chuyên ngành đào tạo: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp loại Khá trở lên, hệ chính quy chuyên ngành CNTT/Toán/Toán tin/Điện tử viễn thông hoặc các chuyên ngành có liên quan đến CNTT tại các trường Đại học trong nước: Đại học Bách khoa Hà Nội; Đại học Bách khoa TP. HCM; Đại học Kinh tế quốc dân;  Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Đại học Quốc Gia Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh; Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông; Học viện Kỹ thuật mật mã; Học viện Kỹ thuật Quân sự; Đại học Sư phạm Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh; Học viện Ngân hàng (khoa MIS); Đại học FPT; Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh; Đại học Khoa học công nghệ Hà Nội; Học viện khoa học công nghệ; Đại học Quốc tế Hồng Bàng; Đại học Văn Lang/các Trường ĐH nước ngoài có uy tín.

v Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C/tương đương trở lên. Có khả năng giao tiếp và đọc hiểu tiếng Anh các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách.

v Tuổi đời: Không quá 40 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.

v Kiến thức:

-  Có kiến thức chung về các nghiệp vụ ngân hàng;

-  Có kiến thức rộng về ứng dụng CNTT đối với các lĩnh vực liên quan đến kiến trúc, hạ tầng CNTT; có hiểu biết một trong các lĩnh vực: Core Banking/ Thanh toán trong ngân hàng, ngân hàng điện tử/ Quản trị dữ liệu ngân hàng, tài chính/ An ninh và bảo mật công nghệ thông tin/ Quản lý rủi ro và năng lực quản trị điều hành;

-  Hiểu biết về phân tích thiết kế phần mềm

-  Hiểu biết về hệ quản trị cơ sở dữ liệu và một số ngôn ngữ lập trình.

- Hiểu biết về quản trị dự án. Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ quản lý dự án chuyên nghiệp (PMP, Prince 2 hoặc tương đương)

v Kinh nghiệm:

-  Tối thiểu 3 năm vị trí tư vấn, phân tích thiết kế liên quan đến lĩnh vực kiến trúc, hạ tầng CNTT hoặc về CSDL và thiết kế ứng dụng, Core Banking/Thanh toán trong ngân hàng, ngân hàng điện tử/ Quản trị dữ liệu ngân hàng, tài chính;

Các kinh nghiệm làm việc liên quan đến một trong các lĩnh vực: Quản trị dự án; Triển khai dự án; Phát triển ứng dụng/hạ tầng CNTT; Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới; OS; CSDL; Network...

 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank