Chuyên viên Chính sách - P.Chính sách tài chính kế toán (Chuyên viên Chính sách)
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
11/07/2018 - 24/07/2018Chuyên viênChuyên viên Chính sách2
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng cán bộ Khối Tài chính, Trung tâm đào tạo và Ban hiện đại hóa ngân hàng
Nơi làm việc: TSC - Phòng Chính sách tài chính kế toán (2)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

I. YÊU CẦU TUYỂN DỤNG:

1. Trình độ:
           - Chuyên ngành đào tạo: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp loại Khá trở lên, hệ chính quy các chuyên ngành tài chính, kế toán, ngân hàng, kiểm toán hoặc chuyên ngành liên quan tại các trường Đại học trong nước:  Học viện Ngân hàng; Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh;Trường Đại học Kinh tế Quốc dân;Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;Trường Đại học Ngoại thương; Trường Đại học Ngoại thương cơ sở; TP. Hồ Chí Minh; Học viện Tài chính và các trường ĐH nước ngoài có uy tín trong và ngoài nước
             - Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C (hoặc tương đương) trở lên, giao tiếp và đọc hiểu được các tài liệu liên quan.
             - Trình độ tin học: Tin học văn phòng chứng chỉ B (hoặc tương đương) trở lên.
             -
Kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm trong lĩnh vực Kế toán tài chính trong ngân hàng; Kiểm toán.

(Ghi chú: VCB chỉ nhận hồ sơ theo đúng các tiêu chuẩn trên, không nhận hồ sơ của thí sinh tốt nghiệp hệ liên thông, tại chức, văn bằng 2, vừa học vừa làm. Đào tạo Thạc sỹ trở lên chỉ là tiêu chí ưu tiên).

 

2. Yêu cầu khác: Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC/YÊU CẦU CHI TIẾT:

 Mô tả công việc

 Yêu cầu

 

Chuyên viên Chính sách P. Chính sách tài chính kế toán

 

1. Thực hiện xây dựng chính sách và hướng dẫn thực hiện chính sách kế toán tài chính, kế toán, thanh toán:
a) Phối hợp với các bộ phận liên quan để tham mưu, xây dựng và hướng dẫn các chính sách, chế độ kế toán, cấu trúc hệ thống tài khoản kế toán tổng hợp phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, hướng dẫn của NHNN và định hướng kinh doanh của VCB.
b) Xây dựng và hướng dẫn chính sách tài chính trong toàn hệ thống phù hợp quy định của pháp luật và VCB.
c) Xây dựng quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ thanh toán trong toàn hệ thống.
d) Tham gia tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về chính sách kế toán, tài chính, thanh toán trong toàn hệ thống.
2. Thực hiện tổng hợp và lập báo cáo tài chính  và công bố thông tin:
a) Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán định kỳ theo quy định về lập báo cáo tài chính đối với TCTD, công ty niêm yết và của VCB.
b) Cung cấp và công bố thông tin báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán theo quy định hiện hành của các cơ quan quản lý về cung cấp thông tin.
c) Cung cấp thông tin phục vụ công tác kiểm toán độc lập báo cáo tài chính theo quy định về kiểm toán độc lập báo cáo tài chính.
3. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tài chính:
a) Phối hợp với các bộ phận chức năng về kiểm tra, giám sát tại HSC thực hiện các công tác kiểm tra, giám sát tài chính.
b) Thực hiện khuyến nghị của các cơ quan kiểm toán, Thanh tra liên quan đến mảng kế toán, thanh toán, tài chính của VCB
4. Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ theo kế hoạch của phòng và VCB
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan được lãnh đạo phòng giao.

I. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm làm việc
1. Trình độ:

• Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, ngân hàng, kiểm toán hoặc chuyên ngành liên quan;
• Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C (hoặc tương đương) trở lên, giao tiếp và đọc hiểu được các tài liệu liên quan.
• Trình độ tin học: Tin học văn phòng chứng chỉ B (hoặc tương đương) trở lên.
2. Loại hình đào tạo: Đào tạo hệ chính quy tập trung dài hạn (không bao gồm đào tạo liên thông, văn bằng 2, tại chức, liên kết hoặc vừa học vừa làm; đào tạo Thạc sỹ chỉ là tiêu chí xem xét ưu tiên)
3. Trường đại học: Danh sách trường đại học trong cột Nhóm trường.
4. Loại tốt nghiệp: Tốt nghiệp loại Khá trở lên.
5. Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng.
6. Kiến thức:
• Có kiến thức và am hiểu về chính sách, chuyên môn nghiệp vụ, quy trình ngân hàng và quy định chung của pháp luật liên quan đến hoạt động ngân hàng, kế toán, tài chính, thanh toán, thuế.
7. Kinh nghiệm:
• Tối thiểu 03 năm trong lĩnh vực Kế toán tài chính trong ngân hàng; Kiểm toán.
II. Yêu cầu về kỹ năng và phẩm chất cá nhân
1. Kỹ năng

• Kỹ năng quản lý công việc và thời gian hiệu quả
• Kỹ năng diễn đạt vấn đề rõ ràng, dễ hiểu
• Kỹ năng tổng hợp và phân tích vấn đề
2. Khả năng
• Tư duy logic
• Tự nghiên cứu, học hỏi để làm việc hiệu quả và có chất lượng tốt
• Áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả
3. Phẩm chất cá nhân:
• Kiên trì, chịu khó
• Ham học hỏi
• Trách nhiệm
III. Các tiêu chí ưu tiên:
• Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính kế toán tại các ngân hàng lớn trong nước và nước ngoài;
• Có kinh nghiệm làm việc tại các công ty kiểm toán hàng đầu tại VN (EY, KPMG, Deloitte, PWC);
• Đối với các ứng viên có chứng chỉ: ACCA, CPA, CFA sẽ được mời tham gia vòng Phỏng vấn (không phải trải qua vòng thi viết). .

 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank