Chuyên viên Chính sách và quản lý bài giảng - Trung tâm đào tạo (Chuyên viên Chính sách và quản lý bài giảng)
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
11/07/2018 - 24/07/2018Chuyên viênChuyên viên Chính sách và quản lý bài giảng2
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng cán bộ Khối Tài chính, Trung tâm đào tạo và Ban hiện đại hóa ngân hàng
Nơi làm việc: TSC - Trường Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực VCB (2)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

I. YÊU CẦU TUYỂN DỤNG:

1. Trình độ:
           - Chuyên ngành đào tạo: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp loại Khá trở lên, hệ chính quy các chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc chuyên ngành liên quan tại các trường Đại học trong nước:  Học viện Ngân hàng; Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Ngoại thương; Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2, TP. Hồ Chí Minh; Học viện Tài chính; Đại học Kinh tế- Đại học Quốc Gia Hà Nội và các trường ĐH nước ngoài có uy tín trong và ngoài nước.
            - Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C (hoặc tương đương) trở lên, sử dụng tốt tiếng Anh, giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách.
            - Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng chứng chỉ B (hoặc tương đương) trở lên

            -
Kinh nghiệm:
             
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm công tác trong các tổ chức tài chính ngân hàng.
              - Kinh nghiệm thực tế về công tác đào tạo

(Ghi chú: VCB chỉ nhận hồ sơ theo đúng các tiêu chuẩn trên, không nhận hồ sơ của thí sinh tốt nghiệp hệ liên thông, tại chức, văn bằng 2, vừa học vừa làm. Đào tạo Thạc sỹ trở lên chỉ là tiêu chí ưu tiên).

2. Yêu cầu khác: Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC/YÊU CẦU CHI TIẾT:

 Mô tả công việc

 Yêu cầu

Chuyên viên chính sách và phát triển bài giảng

    1. Thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích, thực hiện nghiên cứu, đề xuất định hướng chiến lược dài hạn, mục tiêu ngắn hạn của hoạt động đào tạo
2. Thực hiện việc theo dõi, tổng hợp, phân tích thông tin, thực hiện nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng/ hoàn thiện/ điều chỉnh các chính sách chế độ liên quan đến công tác quản lý và triển khai đào tạo, khảo thí; Theo dõi, tổng hợp, đánh giá thông tin phản hồi để đề xuất nội dung đào tạo cần điều chỉnh/ phát triển  thuộc khối nghiệp vụ phụ trách
3. Theo dõi, tổng hợp, thống kê, phân tích thông tin để đánh giá kết quả thực hiện hoạt động đào tạo

a) Thực hiện khảo sát, đánh giá nhu cầu đào tạo;
b) Thực hiện đánh giá hiệu quả đào tạo;
c) Nghiên cứu, đề xuất danh mục/ ngân sách/ số lượng nội dung cần đào tạo/ khảo thí trong năm 
4. Tiếp nhận phản hồi, theo dõi, thẩm định và đánh giá chất lượng nội dung đào tạo
a) Phản hồi, báo cáo và đề xuất kịp thời các nội dung đào tạo cần điều chỉnh/ hoàn thiện.
b) Thực hiện các khuyến nghị liên quan đến nội dung chương trình (thuộc khối phụ trách)
c) Chuẩn bị hồ sơ để lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ tư vấn đào tạo; thanh/ quyết toán chi phí
d) Sắp xếp  lưu trữ hồ sơ đối tác, cập nhật thông tin đối tác- Quản lý học viên và giảng viên - e) Thực hiện công tác báo cáo, thống kê và lưu trữ tài liệu liên quan đến triển khai đào tạo
5. Nghiên cứu, tìm hiểu và đề xuất xây dựng/ khai thác hiệu quả hệ thống thông tin quản trị (MIS); hệ thống quản lý đào tạo hiệu quả (LMS); công cụ triển khai đào tạo tiên tiến (e-learning; video conference; smart class, simulation…); công cụ triển khai khảo thí;  Đầu mối xây dựng Yêu cầu người sử dụng.
6. Tổng hợp, nghiên cứu đánh giá, thẩm định và đề xuất nội dung, lịch đào tạo

a) Thu thập, kiểm tra các đề xuất đào tạo, đề xuất giá dự toán triển khai đào tạo
b) Thực hiện xây dựng, phát triển nội dung đào tạo
7. Chú trọng cải tiến phương thức làm việc để nâng cao hiệu suất và chất lượng công việc, Nâng cao ý thức phòng ngừa rủi ro hoạt động
8. Hỗ trợ cán bộ triển khai đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ
9. Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ theo kế hoạch của phòng và VCB
10. Thực hiện các công việc khác có liên quan do BGĐ, Lãnh đạo Phòng giao.


I. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm làm việc:
1. Trình độ:

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại chuyên ngành kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành có liên quan
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ  C (hoặc tương đương) trở lên, giao tiếp và đọc hiểu được các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách.
Trình độ tin học: Tin học văn phòng chứng chỉ B (hoặc tương đương) trở lên
2. Loại hình đào tạo: Đào tạo hệ chính quy tập trung dài hạn (không bao gồm đào tạo liên thông, văn bằng 2, tại chức, liên kết hoặc vừa học vừa làm; đào tạo Thạc sỹ chỉ là tiêu chí xem xét ưu tiên)
3. Trường đại học: Danh sách trường đại học trong cột Nhóm trường.
4. Loại tốt nghiệp: Tốt nghiệp loại Khá trở lên.
5. Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng
6. Kiến thức:
Hiểu biết tốt về các  sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng
7. Kinh nghiệm:
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức tài chính, ngân hàng.
(Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm về công tác đào tạo).
II. Yêu cầu về kỹ năng và Phẩm chất cá nhân:
1. Kỹ năng

Kỹ năng tổng hợp thông tin, phân tích thông tin
Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
Có khả năng giao tiếp và truyền đạt thông tin.
 2. Khả năng
Phân tích/tổng hợp/phán đoán
Tư duy Logic
3. Phẩm chất cá nhân
Tuân thủ ký luật
Tinh thần trách nhiệm
Trung thực, cẩn trọng
Năng động, sáng tạo.

 

 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank