Chuyên viên Triển khai đào tạo - Trung tâm đào tạo (Chuyên viên Triển khai đào tạo)
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
11/07/2018 - 24/07/2018Chuyên viênChuyên viên Triển khai đào tạo2
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng cán bộ Khối Tài chính, Trung tâm đào tạo và Ban hiện đại hóa ngân hàng
Nơi làm việc: TSC - Trường Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực VCB (2)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

I. YÊU CẦU TUYỂN DỤNG:

1. Trình độ:
           - Chuyên ngành đào tạo: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp loại Khá trở lên, hệ chính quy các chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc chuyên ngành liên quan tại các trường Đại học trong nước:  Học viện Ngân hàng; Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Ngoại thương; Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2, TP. Hồ Chí Minh; Học viện Tài chính; Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội và các trường ĐH nước ngoài có uy tín trong và ngoài nước.
            - Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C (hoặc tương đương) trở lên, sử dụng tốt tiếng Anh, giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách.
            - Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng chứng chỉ B (hoặc tương đương) trở lên

            -
Kinh nghiệm:
             
- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm công tác trong các tổ chức tài chính ngân hàng.
              - Kinh nghiệm thực tế về công tác đào tạo

(Ghi chú: VCB chỉ nhận hồ sơ theo đúng các tiêu chuẩn trên, không nhận hồ sơ của thí sinh tốt nghiệp hệ liên thông, tại chức, văn bằng 2, vừa học vừa làm. Đào tạo Thạc sỹ trở lên chỉ là tiêu chí ưu tiên).

2. Yêu cầu khác: Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC/YÊU CẦU CHI TIẾT:

 Mô tả công việc

 Yêu cầu

Chuyên viẻn triển khai đào tạo

     1. Cung cấp thông tin phản hồi có liên quan đến kết quả giám sát hoạt động triển khai đào tạo làm cơ sở hoạch định chiến lược
2. Ghi nhận, lưu trữ, tổng hợp dữ liệu/ thông tin để báo cáo, phản hồi, đánh giá về nội dung đào tạo/ các vấn đề cần xây dựng/ hoàn thiện/ điều chỉnh nội dung đào tạo/ các chính sách chế độ liên quan đến việc triển khai đào tạo, nghiên cứu, đề xuất danh mục/ ngân sách/ số lượng nội dung cần đào tạo/ khảo thí trong năm
3. Cung cấp thông tin phản hồi có liên quan để làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện đào tạo và xác lập kế hoạch đào tạo hàng năm.
4. Triển khai các nội dung đào tạo theo lịch biểu, giám sát chất lượng đào tạo theo đúng mục tiêu và nội dung đã được duyệt, đảm bảo thực hiện đúng quy trình triển khai đào tạo

a) Theo dõi, quản lý lớp học, học viên.
b) Đánh giá đối tác/ giảng viên
c) Thực hiện công tác báo cáo, hoàn thiện hồ sơ theo quy định
d) Cập nhật số liệu liên quan theo quy định
5. Tham gia khai thác hiệu quả hệ thống và công cụ triển khai đào tạo tiên tiến (e-learning; video conference; smart class…); Phối hợp xây dựng yêu cầu người sử dụng đối với các hệ thống công nghệ liên quan
6. Chú trọng cải tiến phương thức làm việc để nâng cao hiệu suất và chất lượng công việc; Nâng cao ý thức phòng ngừa rủi ro hoạt động
7. Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ theo kế hoạch của phòng và VCB
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Ban Giám đốc, Lãnh đạo Phòng giao


I. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm làm việc:
1. Trình độ:

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại chuyên ngành kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành có liên quan
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ  C (hoặc tương đương) trở lên, giao tiếp và đọc hiểu được các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách.
Trình độ tin học: Tin học văn phòng chứng chỉ B (hoặc tương đương) trở lên
2. Loại hình đào tạo: Đào tạo hệ chính quy tập trung dài hạn (không bao gồm đào tạo liên thông, văn bằng 2, tại chức, liên kết hoặc vừa học vừa làm; đào tạo Thạc sỹ chỉ là tiêu chí xem xét ưu tiên)
3. Trường đại học: Danh sách trường đại học trong cột Nhóm trường.
4. Loại tốt nghiệp: Tốt nghiệp loại Khá trở lên.
5. Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng
6. Kiến thức: Hiểu biết tốt về các  sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng
7. Kinh nghiệm: Yêu cầu ứng viên có 01 năm kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức tài chính, ngân hàng.(Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm về công tác đào tạo).
II. Yêu cầu về kỹ năng và Phẩm chất cá nhân:
1. Kỹ năng

Kỹ năng tổng hợp thông tin, phân tích thông tin
Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
Có khả năng giao tiếp và truyền đạt thông tin
2. Khả năng
Phân tích/tổng hợp/phán đoán
Tư duy Logic
3. Phẩm chất cá nhân
Tuân thủ ký luật
Tinh thần trách nhiệm
Trung thực, cẩn trọng
Năng động, sáng tạo.

 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank