Chuyên viên Quản lý rủi ro tín dụng (Chuyên viên Quản lý rủi ro tín dụng)
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
18/07/2018 - 31/07/2018Chuyên viênChuyên viên Quản lý rủi ro tín dụng2
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng cán bộ Khối KHDN (B.KHDN phía Nam) và Quản lý rủi ro (PDTD,QLRRTD,QLRRHD,TTTD&PCRT,CONGNO)
Nơi làm việc: TSC - Phòng Quản lý rủi ro tín dụng (2)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

I. YÊU CẦU TUYỂN DỤNG:

1. Trình độ: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp loại Khá trở lên, hệ chính quy chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng tại các trường Đại học: Học viện Ngân hàng; Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Luật Hà Nội; Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Ngoại thương; Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2, TP. Hồ Chí Minh; Học viện Tài chính các trường ĐH nước ngoài có uy tín trong và ngoài nước;

(Ghi chú: VCB chỉ nhận hồ sơ theo đúng các tiêu chuẩn trên, không nhận hồ sơ của thí sinh tốt nghiệp hệ liên thông, liên kết, tại chức, văn bằng 2, vừa học vừa làm. Đào tạo Thạc sỹ trở lên chỉ là tiêu chí ưu tiên).

2. Yêu cầu khác: Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC/YÊU CẦU CHI TIẾT:

Mô tả công việc

Yêu cầu

Chuyên viên Quản lý rủi ro tín dụng

1. Chính sách quản lý rủi ro tín dụng

- Xây dựng và triển khai khung quản lý rủi ro tín dụng. 

- Xây dựng và triển khai chiến lược rủi ro tín dụng dựa trên khẩu vị rủi ro tín dụng của VCB.

- Có ý kiến về khía cạnh rủi ro tín dụng đối với việc triển khai sản phẩm tín dụng mới, hoạt động tín dụng trong thị trường mới.

2, Quản lý danh mục tín dụng và rủi ro tập trung

- Quản lý và giám sát danh mục tín dụng.

- Lập báo cáo danh mục tín dụng.

3. Xây dựng, giám sát, quản lý và rà soát định kỳ về hệ thống Cảnh báo sớm trong hoạt động và rủi ro tín dụng.

4. Thực hiện quản lý dữ liệu và lập báo cáo rủi ro tín dụng

5. Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ theo kế hoạch của phòng và VCB

6. Nhiệm vụ khác

- Tham gia các Dự án chuyển đổi của VCB có liên quan.

- Góp ý kiến đối với công việc các Phòng/ban liên quan khi có yêu cầu.

- Các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo phòng.

 

- Trình độ chuyên môn:

+ Chuyên ngành đào tạo: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc chuyên ngành liên quan.

+ Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C (hoặc tương đương) trở lên hoặc tương đương tối thiểu IELTS 6.5, sử dụng tốt tiếng Anh, giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách.

+ Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng. Ưu tiên có chứng chỉ FRM.

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm về phân tích danh mục tín dụng hoặc quản lý rủi ro tín dụng hoặc triển khai các cấu phần rủi ro tín dụng của Dự án Basel II tại Ngân hàng.

- Kiến thức: Am hiểu ở mức thông dụng về:

+ Kiến thức về dịch vụ sản phẩm, quy trình nghiệp vụ ngân hàng/ Kiến thức về quy trình nghiệp vụ tín dụng , phân tích tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng.

+ Kiến thức luật chuyên ngành liên quan/Quy định, chính sách văn bản của NHNN và VCB  về tín dụng và các mảng nghiệp vụ khác liên quan/Kiến thức về môi trường ngành và các đối thủ cạnh tranh.

- Kỹ năng:

+ Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.

+ Kỹ năng tổ chức thực hiện, sắp xếp công việc.

+ Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và truyền thông.

+ Kỹ năng phân tích tổng hợp.

- Khả năng:

+ Khả năng tư duy logic.

+ Khả năng tổng hợp /phân tích /đánh giá/giải quyết vấn đề.

- Phẩm chất cá nhân:

+ Quyết đoán, linh hoạt.

+ Chịu áp lực công việc cao.

+ Trung thực, kỷ luật, trách nhiệm.

 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank