Chuyên viên chuyên trách Sáng kiến Xây dựng khả năng giám sát danh mục tín dụng theo nghành kinh tế (Chuyên viên chuyên trách Sáng kiến Xây dựng khả năng giám sát danh mục tín dụng theo nghành kinh tế)
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
18/07/2018 - 31/07/2018Chuyên viênChuyên viên chuyên trách Sáng kiến Xây dựng khả năng giám sát danh mục tín dụng theo nghành kinh tế1
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng cán bộ Khối KHDN (B.KHDN phía Nam) và Quản lý rủi ro (PDTD,QLRRTD,QLRRHD,TTTD&PCRT,CONGNO)
Nơi làm việc: TSC - Phòng Quản lý rủi ro tín dụng (1)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

I. YÊU CẦU TUYỂN DỤNG:

1. Trình độ: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp loại Khá trở lên, hệ chính quy chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng tại các trường Đại học: Học viện Ngân hàng; Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Luật Hà Nội; Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Ngoại thương; Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2, TP. Hồ Chí Minh; Học viện Tài chính các trường ĐH nước ngoài có uy tín trong và ngoài nước;

(Ghi chú: VCB chỉ nhận hồ sơ theo đúng các tiêu chuẩn trên, không nhận hồ sơ của thí sinh tốt nghiệp hệ liên thông, liên kết, tại chức, văn bằng 2, vừa học vừa làm. Đào tạo Thạc sỹ trở lên chỉ là tiêu chí ưu tiên).

2. Yêu cầu khác: Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC/YÊU CẦU CHI TIẾT:

Mô tả công việc

Yêu cầu

Chuyên viên chuyên trách Sáng kiến Xây dựng khả năng giám sát danh mục tín dụng theo ngành kinh tế

1. Xây dựng chính sách, khẩu vị rủi ro của VCB theo ngành/lĩnh vực kinh tế. Đầu mối triển khai hoặc điều phối thực hiện các nội dung công việc liên quan đến ngành kinh tế, cụ thể nhưng không giới hạn bao gồm các nội dung công việc như sau:

- Xây dựng chính sách quản lý và sử dụng báo cáo phân tích tín dụng theo ngành/lĩnh vực kinh tế (Báo cáo ngành).

- Đầu mối quản lý công tác xây dựng và rà soát định kỳ các Báo cáo ngành kinh tế.

- Tham gia xây dựng chính sách tín dụng của VCB đối với từng ngành/nghề kinh tế.

- Thường xuyên theo dõi, đánh giá thông tin diễn biến và tình hình các ngành kinh tế và đề xuất Ban lãnh đạo các biện pháp thực hiện khi diễn biến ngành có biến động/thay đổi lớn.

- Tổ chức và tham gia các buổi đào tạo nội bộ, các buổi truyền thông nội bộ về chương trình tín dụng theo ngành kinh tế.

2. Xây dựng và triển khai biện pháp quản lý danh mục tín dụng.

 - Xây dựng các công cụ/quy trình/cấu trúc báo cáo tín dụng định kỳ để xác định hạn mức tín dụng theo ngành và thực hiện giám sát tín dụng đối với từng ngành kinh tế (theo dõi hạn mức ngành, diễn biến quy mô, chất lượng tín dụng theo từng ngành) và đề xuất các biện pháp/hướng xử lý khi tình hình cấp tín dụng đối với ngành có diễn biến phức tạp theo hướng rủi ro.

- Nghiên cứu, thực hiện và phát triển cấu trúc, quy trình thực hiện báo cáo quản trị danh mục tín dụng theo ngành kinh tế tại VCB.

3. Đầu mối triển khai hoặc điều phối, giám sát các dự án liên quan đến việc quản lý/giám sát danh mục tín dụng theo ngành kinh tế.

- Xây dựng khung/chính sách về quản lý/giám sát danh mục tín dụng theo ngành kinh tế.

- Phát triển phương pháp luận liên quan đến việc quản lý, xác định hạn mức và giám sát danh mục tín dụng theo ngành kinh tế.

- Triển khai xây dựng hệ thống hoặc chương trình quản lý /giám sát danh mục tín  dụng theo ngành kinh tế.

4. Nhiệm vụ khác:

- Tham gia các Dự án của VCB có liên quan.

- Các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo phòng.

 

- Trình độ chuyên môn:

+ Chuyên ngành đào tạo: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc chuyên ngành liên quan.

+ Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C (hoặc tương đương) trở lên hoặc tương đương tối thiểu IELTS 6.5, sử dụng tốt tiếng Anh, giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách.

+ Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng chứng chỉ B (hoặc tương đương) trở lên. Ưu tiên có các chứng chỉ quốc tế (FRM, PRM, CFA hoặc các chứng chỉ tương đương khác).

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm về phân tích danh mục tín dụng hoặc quản lý rủi ro tín dụng hoặc triển khai các cấu phần rủi ro tín dụng của Dự án Basel II tại Ngân hàng.

- Kiến thức:

+ Am hiểu ở mức thông dụng: Kiến thức về dịch vụ sản phẩm, quy trình nghiệp vụ ngân hàng/ Kiến thức về quy trình nghiệp vụ tín dụng, phân tích tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng.

+ Am hiểu ở mức thông dụng về: Kiến thức luật chuyên ngành liên quan/Quy định, chính sách văn bản của NHNN và VCB về tín dụng và các mảng nghiệp vụ khác liên quan/Kiến thức về môi trường ngành và các đối thủ cạnh tranh.

- Kỹ năng:

+ Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.

+ Kỹ năng tổ chức thực hiện, sắp xếp công việc.

+ Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và truyền đạt trước đám đông.

+ Kỹ năng phân tích tổng hợp.

- Khả năng:

+ Khả năng tư duy logic.

+ Khả năng tổng hợp /phân tích /đánh giá/giải quyết vấn đề.

- Phẩm chất cá nhân:

+ Quyết đoán, linh hoạt.

+ Chịu áp lực công việc cao.

+ Trung thực, kỷ luật, trách nhiệm.

 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank