Chuyên viên khách hàng - Chi nhánh (Chuyên tiếng Trung) (Chuyên viên khách hàng - Chi nhánh (Chuyên tiếng Trung))
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
05/09/2018 - 19/09/2018Chuyên viênChuyên viên khách hàng - Chi nhánh (Chuyên tiếng Trung)1
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng cán bộ Khách hàng chuyên tiếng Trung - VCB Bình Dương
Nơi làm việc: CN Bình Dương (1)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

I. YÊU CẦU TUYỂN DỤNG:

1. Trình độ:

Căn cứ vào mức độ thuận lợi trong việc thu hút ứng viên, VCB phân loại yêu cầu đối với các nhóm Chi nhánh như sau:

- Nhóm 3 (VCB Bình Dương): Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp Đại học trở lên, hệ chính quy chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng tại các trường Đại học công lập trong nước/các trường Đại học Việt Nam liên kết với các trường Đại học nước ngoài/Đại học nước ngoài tại Việt Nam/các trường Đại học nước ngoài có uy tín và các trường Đại học ngoài công lập bao gồm: Đại học RMIT (Hà Nội và TP. HCM); Đại học Dân lập Duy Tân ở Đà Nẵng, Đại học dân lập Thăng Long (tại Hà Nội); Đại học dân lập Văn Lang (tại TP. HCM); Đại học Quốc tế Hồng Bàng (tại TP. HCM); Đại học Tài chính – Marketing (tại TP. HCM); Đại học Hoa Sen (tại TP. HCM); Đại học Tây Đô (tại Cần Thơ); Đại học dân lập Lạc Hồng (tại TP. HCM); Đại học FPT (tại Hà Nội); Đại học Cửu Long (tại Vĩnh Long); Đại học Bình Dương (tại Bình Dương).

(Ghi chú: VCB chỉ nhận hồ sơ theo đúng các tiêu chuẩn trên, không nhận hồ sơ của thí sinh tốt nghiệp hệ liên thông, tại chức, vừa học vừa làm. Đào tạo Thạc sỹ trở lên chỉ là tiêu chí ưu tiên).

2. Yêu cầu khác: Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC/YÊU CẦU CHI TIẾT:

Cán bộ Khách hàng chuyên Tiếng Trung Quốc

Mô tả công việc

Yêu cầu

- Duy trì, khai thác tối đa danh mục khách hàng được phân công và tìm kiếm, phát triển khách hàng mới đặc biệt là các khách hàng FDI và các khách hàng là cá nhân, doanh nghiệp Trung Quốc nhằm mở rộng danh mục khách hàng quản với mục tiêu đạt/vượt chỉ tiêu kinh doanh đã được giao.

- Cung cấp sản phẩm dịch vụ tới các Khách hàng doanh nghiệp được giao phụ trách, đặc biệt là các khách hàng FDI và các khách hàng là cá nhân, doanh nghiệp Trung Quốc.

- Quản lý quan hệ đối với khách hàng được giao phụ trách.

- Phối hợp với các Phòng ban khác nhằm thu hút, bán chéo sản phẩm đối với các Khách hàng FDI, khách hàng Trung Quốc; phối hợp với các bộ phận liên quan bán chéo, cung ứng sản phẩm dịch vụ cho các khách hàng khác, gồm cả khách hàng SME và Khách hàng thể nhân một cách kịp thời, theo đúng quy trình, quy định của VCB.

- Trình độ chuyên môn:

  + Chuyên ngành đào tạo: Tài chính-Ngân hàng, Kinh tế đầu tư, Kinh tế quốc tế, Kế toán-kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Marketing, Chứng khoán hoặc các chuyên ngành có liên quan.

  + Trình độ ngoại ngữ: Thành thạo tiếng Trung Quốc.

- Kỹ năng:

  + Giao tiếp, thuyết phục;

  + Xây dựng và quản lý các mối quan hệ;

  + Phân tích, tổng hợp.

- Kiến thức: Có kiến thức về sản phẩm dịch vụ NH.

- Kinh nghiệm: Yêu cầu tối thiểu 03 năm kinh nghiệm công tác trong các tổ chức tín dụng, trong đó tối thiểu có 02 năm kinh nghiệm về tín dụng.

 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank