Chuyên viên Vận hành - P. Vận hành-TT CNTT (Chuyên viên Vận hành - P. Vận hành-TT CNTT)
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
15/11/2018 - 29/11/2018Chuyên viênChuyên viên Vận hành - P. Vận hành-TT CNTT2
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng cán bộ Trung tâm CNTT - TSC VCB
Nơi làm việc: TSC - Trung tâm Công nghệ thông tin (2)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

Chuyên viên vận hành

Mô tả công việc

Yêu cầu

- Vận hành cuối ngày (batch) các hệ thống CNTT, lưu trữ tape dữ liệu.

- Theo dõi, giám sát các hệ thống CNTT, hạ tầng tại các trung tâm.

- Phối hợp đảm bảo hỗ trợ trực tiếp nhận yêu cầu CNTT 24/7.

- Hỗ trợ các phòng/ban/chi nhánh trong phạm vi chức năng nhiệm vụ.

- Trình độ chuyên môn:

  + Chuyên ngành đào tạo: Tốt nghiệp Đại học loại Trung bình khá trở lên hoặc Cao đẳng loại Khá trở lên, hệ chính quy chuyên ngành liên quan đến CNTT.

  + Loại hình đào tạo: Đào tạo hệ chính quy tập trung dài hạn các trường Đại học công lập (không bao gồm đào tạo liên thông, văn bằng 2, tại chức, liên kết hoặc vừa học vừa làm; đào tạo Thạc sỹ chỉ là tiêu chí xem xét ưu tiên).

  + Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C (hoặc tương đương) trở lên, sử dụng tốt tiếng Anh, giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách.

  + Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng.

- Kỹ năng:

  + Kỹ năng làm việc theo nhóm /tổ chức.

  + Tuân thủ các qui định, qui trình.

- Khả năng:

  + Phân tích/phán đoán/ Tư duy Logic.

 + Làm việc theo ca ngày/đêm.

- Phẩm chất cá nhân:

  + Tinh thần trách nhiệm cao.

  + Chủ động trong công việc.

  + Tuân thủ kỷ luật.

  + Có ý chí quyết tâm hoàn thành mục tiêu công việc được giao.

- Ưu tiên: Ứng viên là cán bộ tin học đã làm việc tại ngân hàng.

 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank