Chuyên viên quản lý giao dịch phái sinh hàng hóa - P. Kinh doanh vốn (Chuyên viên quản lý giao dịch phái sinh hàng hóa)
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
22/07/2019 - 05/08/2019Chuyên viênChuyên viên quản lý giao dịch phái sinh hàng hóa1
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng cán bộ P. Kinh doanh vốn và P. Chính sách & kế hoạch nhân sự - TSC - TSC
Nơi làm việc: TSC - Phòng Kinh doanh vốn (1)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

 Chuyên viên quản lý giao dịch phái sinh hàng hóa

 Mô tả công việc

  Yêu cầu – Tiêu chuẩn tuyển dụng

1. Thực hiện thiết lập các thông tin của khách hàng (tài khoản, hạn mức, phí ký quỹ,…) và các chức năng quản lý giao dịch trên hệ thống chương trình giao dịch phái sinh giá cả hàng hóa.

2. Giám sát trực tiếp các giao dịch phái sinh hàng hóa của khách hàng, việc tuân thủ của bộ phận giao dịch và thực hiện đưa ra các cảnh báo, rủi ro xảy ra tới bộ phận giao dịch liên tục và kịp thời trong quá trình giao dịch.

3. Kiểm soát các giao dịch rút, nộp tiền ký quỹ của khách hàng và của ngân hàng tại đối tác nước ngoài.

4. Thực hiện các báo cáo rủi ro, lỗi, sai sót trong quá trình giao dịch và phối hợp xử lý; tham mưu lãnh đạo phòng các giải pháp, biện pháp giảm thiểu rủi ro trong quá trình quản lý giao dịch của khách hàng đảm bảo an toàn và hiệu quả.

5. Nghiên cứu, đề xuất và phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng chính sách kiểm soát và quản lý rủi ro liên quan đến hoạt động phái sinh.

6. Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ theo kế hoạch của phòng và VCB

7. Triển khai, phối hợp triển khai các dự án về hoạt động phái sinh giá cả hàng hóa.

8. Các công việc khác theo phân công của Trưởng/Phó phòng phụ trách.

 

 

 

 - Trình độ:

  + Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học loại Khá trở lên các chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc chuyên ngành liên quan thuộc các trường Đại học: Học viện Ngân hàng; Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Luật Hà Nội; Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Ngoại thương; Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2(tại TP. Hồ Chí Minh); Học viện Tài chính và Các trường ĐH nước ngoài có uy tín trong và ngoài nước.

  + Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C (hoặc tương đương) trở lên, sử dụng tốt tiếng Anh, giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách.

  + Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng.

- Kiến thức:

  + Am hiểu ở mức thông dụng về tài chính ngân hàng, ngân hàng đầu tư và sản phẩm, dịch vụ NH/Kiến thức phân tích tài chính/Quy trình, chính sách, nghiệp vụ NH (thanh toán, tài trợ thương mại, kinh doanh vốn, tín dụng, đầu tư)

  + Am hiểu ở mức thông dụng: Kiến thức luật chuyên ngành liên quan/Kiến thức về quản trị rủi ro/Am hiểu về môi trường kinh doanh và đối thủ cạnh tranh.

  - Kinh nghiệm:

  +  Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực kinh doanh phái sinh hàng hóa tại Ngân hàng/Tổ chức quốc tế.

- Kỹ năng:

  +  Kỹ năng giao tiếp.

  + Kỹ năng sáng tạo và liên tục cải tiến.

  + Kỹ năng làm việc theo nhóm /tổ chức.

- Khả năng:

  +  Phân tích/phán đoán.

  + Tư duy Logic.

- Phẩm chất cá nhân:

  + Tinh thần trách nhiệm cao.

  + Chủ động trong công việc.

  + Tuân thủ kỷ luật.

  + Có ý chí quyết tâm hoàn thành mục tiêu công việc được giao.

- Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng.

 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank