Chuyên viên quan hệ khách hàng (RM) ( Chuyên viên quan hệ khách hàng (RM))
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
12/08/2019 - 18/09/2019Chuyên viên Chuyên viên quan hệ khách hàng (RM)3
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng cán bộ Bộ phận Khách hàng FDI phía Nam
Nơi làm việc: TSC - Bộ phận Khách hàng FDI phía Nam (3)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

*MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG*

 

Chuyên viên quan hệ khách hàng (RM) – Bộ phận Khách hàng FDI Phía Nam (tại TP. Hồ Chí Minh)

Mô tả công việc

Yêu cầu

1. Quản lý và phát triển quan hệ với KH, nhóm KH, CN theo phân công của LĐ Ban

a) Xây dựng KH và định hướng KD đối với khách hàng/Nhóm KH/Chi nhánh quản lý

b) Đầu mối tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của Chi nhánh theo phân công của lãnh đạo Ban.

c) Báo cáo đánh giá hoạt động của KH/Nhóm KH, chi nhánh được phân công phụ trách/toàn bộ KHBB theo định kỳ, phân công của lãnh đạo Ban.

d) Xây dựng và tổng hợp kế hoạch của Khối bán buôn trình lãnh đạo ban

2. Nghiên cứu và đề xuất các sản phẩm, quy định, chính sách (biểu phí/lãi suất, chính sách KH) liên quan đến KH FDI

a) Phối hợp xây dựng các sản phẩm, các quy định và chính sách khách hàng phù hợp

b) Phối hợp thực hiện đào tạo nội bộ Ban, CN về các sản phẩm, quy định, chính sách khách hàng liên quan đến KH FDI.

c) Đề xuất và triển khai các chương trình chăm sóc khách hàng toàn hệ thống.

d) Liên hệ và làm việc với các cơ quan nhà nước để tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chính sách đối với khách hàng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật.

3. Thực hiện nhiệm vụ kinh doanh đối với các KH được giao phụ trách trực tiếp

a) Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch phát triển đối với các KH FDI được lãnh đạo Ban giao tại TSC.

b) Cung cấp các sản phẩm dịch vụ khách hàng bán buôn đối với KH FDI được lãnh đạo Ban giao tại TSC.

c) Quản lý khách hàng tuân thủ các quy trình, chính sách nội bộ của VCB.

d) Tổ chức tiếp thị, cung cấp sản phẩm dịch vụ tới các KH FDI được trưởng/phó Ban giao tại TSC

e) Quan hệ khách hàng và chăm sóc các KH FDI được trưởng/phó Ban giao tại TSC.

f) Thu thập thông tin cần thiết và phối hợp thực hiện các báo cáo thẩm định/đề xuất cấp tín dụng đối với khách hàng

4. Tham gia các Dự án chuyển đổi theo phân công của lãnh đạo Ban.

5. Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ theo kế hoạch của Ban và VCB

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban giao

1.Trình độ:

 

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên hệ chính quy các Chuyên ngành:  kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc các chuyên ngành có liên quan các trường: Đại học Kinh tế quốc dân, Học viện Ngân hàng, Đại học Ngoại thương, Học viện Tài chính, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Đại học Ngoại thương cơ sở 2, TP. Hồ Chí Minh, Các trường đại học nước ngoài có uy tín.

 

(Đào tạo hệ chính quy tập trung dài hạn (không bao gồm đào tạo liên thông, văn bằng 2, tại chức, liên kết hoặc vừa học vừa làm))

-  Trình độ ngoại ngữ: thông thạo một trong các ngoại ngữ sau

+ Tiếng Anh chứng chỉ C (hoặc tương đương) trở lên, sử dụng tốt tiếng Anh, giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách;

 

+ Tiếng Hàn (chứng chỉ TOPIK cấp độ từ 4  trở lên), 

 

+ Tiếng Nhật (chứng chỉ JLPT cấp độ N2 trở lên), 

+ Tiếng Trung (chứng chỉ HSK 5).

Ưu tiên:

- Các ứng viên thông thạo từ 02 ngôn ngữ trở lên trong các ngoại ngữ nêu trên;

- Các ứng viên có bằng Thạc sỹ;

- Các ứng viên có Chứng chỉ CFA, ACCA.

 

2. Kinh nghiệm:

-  Đối với các ứng viên thông thạo một trong các ngoại ngữ như Tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Nhật yêu cầu có tối thiểu 03 năm trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc 02 năm trong lĩnh vực ngân hàng.

- Đối với các ứng viên chỉ thông thạo ngoại ngữ Tiếng Anh yêu cầu có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tín dụng (trong đó có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc với các khách hàng doanh nghiệp FDI lớn) tại các TCTD lớn trong và ngoài nước.

 

 3. Kiến thức:

Đối với các ứng viên thông thạo một trong các ngoại ngữ như Tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Nhật:

- Am hiểu kiến thức phân tích tài chính doanh nghiệp.

- Am hiểu ở mức thông dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, định giá tài sản/thu hồi nợ xấu/kiến thức luật chuyên ngành/kiến thức về quản trị rủi ro tín dụng.

 Đối với các ứng viên chỉ thông thạo ngoại ngữ Tiếng Anh:

- Am hiểu về sản phẩm, dịch vụ NH/kiến thức phân tích tài chính doanh nghiệp/Quy trình, chính sách, nghiệp vụ NH.

- Am hiểu ở mức thông dụng về định giá tài sản/thu hồi nợ xấu/kiến thức luật chuyên ngành liên quan/Kiến thức về quản trị rủi ro tín dụng.

 

4. Năng lực/Kỹ năng cần thiết:

+ Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp và truyền thông

- Kỹ năng sáng tạo và liên tục cải tiến

- Kỹ năng bán hàng/phục vụ và làm hài lòng khách hàng

- Kỹ năng làm việc theo nhóm /tổ chức

- Kỹ năng đàm phán

- Xây dựng các mối quan hệ ở phạm vi rộng

+ Khả năng:

- Phân tích/phán đoán

- Tư duy Logic

+ Phẩm chất cá nhân:

- Tinh thần trách nhiệm cao

- Chủ động trong công việc

- Tuân thủ kỷ luật

- Có ý chí quyết tâm hoàn thành mục tiêu công việc được giao

5. Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng. 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank