Phó Trưởng phòng Quản lý nợ - Trụ sở chính VCB (Phó Trưởng phòng Quản lý nợ - Trụ sở chính VCB)
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
22/08/2019 - 02/09/2019Cán bộ giữ chức vụPhó Trưởng phòng Quản lý nợ - Trụ sở chính VCB1
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng Phó Trưởng phòng Quản lý nợ - TSC VCB
Nơi làm việc: TSC - Phòng Quản lý nợ (1)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ NỢ - TRỤ SỞ CHÍNH VIETCOMBANK

Mô tả công việc

Yêu cầu

 1. Hỗ trợ trưởng phòng trong công tác chỉ đạo chung:

a) Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến thẩm định TSBĐ, báo cáo trực tiếp cho Trưởng Phòng về các hoạt động của nghiệp vụ Thẩm đinh TSBĐ

b) Phân công và chỉ đạo các cán bộ thuộc phạm vi quản lý nhằm hoàn thành công việc được phân công;

c) Theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện công việc của các cán bộ thuộc phạm vi quản lý đảm bảo hỗ trợ kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

2. Nhiệm vụ trực tiếp:

2.1. Tổ chức hoạt động định giá của Phòng QLN theo chức năng được Phân công  theo từng thời kỳ:

a) Định hướng, tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện công việc thẩm định giá tài sản bảo đảm,.Thực hiện công tác thẩm định giá được phân công theo đúng quy định, quy trình thẩm định tài sản bảo đảm

b)Theo dõi biến động giá và xu hướng thay đổi của thị trường tài sản theo loại tài sản, theo địa bàn để cập nhật thông tin cho CRC của hệ thống thực hiện công tác thẩm định giá.

c) Chịu trách nhiệm về chất lượng kết quả báo cáo thẩm định giá, tư vấn giá đã ban hành trước ban lãnh đạo.

2.2. Tổ chức xây dựng và/hoặc làm đầu mối tham gia rà soát/góp ý xây dựng hệ thống văn bản, hướng dẫn, công cụ định giá để nâng cao, hoàn thiện công tác định giá tại  Ngân hàng:

a) Tham mưu cho BLĐ và xây dựng các chính sách, và công cụ liên quan đến thẩm định tín dụng và các vấn đề liên quan khác khi có yêu cầu.

b) Thực hiện góp ý các chính sách, quy định, quy trình, mẫu biểu, hướng dẫn nghiệp vụ,… liên quan đến công tác thẩm định TSBĐ.

c) Xây dựng cơ chế giám sát, giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác thẩm định TSBĐ

d) Phối hợp và hỗ trợ các phòng, ban, đơn vị trong quá trình tiến hành công tác thẩm định tài sản. Tham gia nghiên cứu, soạn thảo các quy trình thẩm định, phương pháp thẩm định giá, hướng dẫn định giá cho mỗi loại tài sản.

2.3. Tổ chức xây dựng hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu/khung giá thị trường chung cho hệ thống và mảng nghiệp vụ chuyên sâu cho loại hình tài sản:

a) Tổ chức xây dựng khung giá thị trường của tài sản bảo đảm cho hệ thống/vùng miền/địa bàn;                

b)Tổ chức và thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu TSBĐ làm cơ sở tham khảo/áp dụng trong việc thẩm định giá trị của tài sản của VCB;

c) Phối hợp với các bộ phận công nghệ để xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu và các công cụ hỗ trợ thẩm định giá. Xây dựng và phát triển các công cụ nhằm nâng cao chất lượng quản trị TSBĐ toàn hàng theo yêu cầu thực tế, theo chỉ đạo của TGĐ trong từng thời kỳ

d) Xây dựng hệ thống báo cáo, phân tích danh mục, cơ cấu TSBĐ toàn hàng.

2.4. Đề xuất/tham mưu cho lãnh đạo trong việc định hướng, xây dựng mô hình tổ chức hoạt động thẩm định giá cho VCB:

a) Đề xuất  mô hình tổ chức, thực hiện định giá cho VCB.

b) Tính toán khối lượng công việc phát sinh, xây dựng/đề xuất bố trí nhân sự  phù hợp.

3. Tham gia thực hiện đào tạo các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ theo kế hoạch của phòng và VCB. Tham gia các dự án chuyển đổi ngân hàng (nếu được chỉ định tham gia).

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Trưởng phòng giao.

1.Trình độ:

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên hệ chính quy các Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế đầu tư, thẩm định giá hoặc các chuyên ngành có liên quan thuộc các trường:  Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế Luật- Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2, TP. Hồ Chí Minh, Học viện Tài chính, Đại học Quốc tế- Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Các trường đại học nước ngoài có uy tín.

- Loại hình đào tạo: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp hệ đào tạo chính quy tập trung dài hạn - không bao gồm hệ đào tạo liên thông, văn bằng 2, tại chức, liên kết hoặc vừa học vừa làm.

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ  C (hoặc tương đương) trở lên. Có khả năng đọc và hiểu các tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh. Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.

- Trình độ tin học: Thành thạo kỹ năng Tin học văn phòng. Sử dụng thành thạo phần mềm Excel trong phân tích tài chính.

2. Kinh nghiệm:

- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trực tiếp trong lĩnh vực thẩm định giá (công ty thẩm định giá hoặc bộ phận thẩm định giá của các ngân hàng). Ít nhất 2 năm đảm nhiệm vị trí Quản lý trong lĩnh vực Thẩm định định giá TSBĐ.

 - Có thẻ thẩm định viên về giá hoặc có chứng chỉ đào tạo về Thẩm định giá được Bộ Tài chính chấp nhận(còn giá trị).

 3. Kiến thức:

- Am hiểu nghiệp vụ thẩm định tài sản, các phương pháp định giá, dự đoán xu hướng biến động.

- Nắm vững các quy định của pháp luật, NHNN, và của VCB về lĩnh vực tài chính ngân hàng nói chúng và về nghiệp vụ thẩm định TSBĐ nói riêng.

 4. Kỹ năng/Phẩm chất cá nhân:

+ Kỹ năng:

- Có kỹ năng hoạch định, quản lý, điều hành và kiểm soát công việc tốt;

- Lập kế hoạch và tổ chức công việc;

- Kỹ năng thuyết phục, đàm phán, thương lượng;

- Xây dựng các mối quan hệ ở phạm vi rộng.

 + Khả năng

- Khả năng tư duy logic

- Khả năng đánh giá, phân tích và ra quyết định

 + Phẩm chất cá nhân:

- Trung thực, bản lĩnh vững vàng, kiên định;

- Quan hệ cởi mở, lịch thiệp, lắng nghe nhưng thẳng thắn, khách quan;

- Tinh thần trách nhiệm, chịu áp lực công việc cao.

5. Độ tuổi: Không quá 40 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng.

 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank