Chuyên viên Quản lý và nghiên cứu Khoa học (Chuyên viên Quản lý và nghiên cứu Khoa học)
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
18/09/2019 - 26/09/2019Chuyên viênChuyên viên Quản lý và nghiên cứu Khoa học5
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng cán bộ Trường đào tạo và phát triển nguồn nhân lực VCB
Nơi làm việc: TSC - Trường Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực VCB (5)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

Mô tả công việc

Yêu cầu

1. Thực hiện và quản lý công tác NCKH gồm:

-  Đề xuất mục tiêu ngắn hạn/dài hạn phát triển hoạt động NCKH tại NHNT.

-  Thực hiện việc xây dựng và điều chỉnh các quy định liên quan đến công tác quản lý và triển khai hoạt động NCKH&CN.

-  Thực hiện nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với mục tiêu tối ưu hóa hiệu quả hoạt động NCKH.

-  Thu thập thông tin phản hồi, cung cấp dữ liệu và góp ý xây dựng/ hoàn thiện/ điều chỉnh các văn bản chế độ liên quan.

-  Thực hiện công tác xây dựng kế hoạch hoạt động NCKH.

-    Tổng hợp, rà soát, đề xuất nhiệm vụ NCKH&CN và ngân sách cho NCKH.

-    Triển khai việc xét duyệt danh mục nhiệm vụ NCKH&CN.

-    Đề xuất các hoạt động NCKH, biên dịch, viết tin - bài, nghiên cứu độc lập trong kỳ

-    Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch NCKH&CN.

-    Tổ chức triển khai, đôn đốc việc thực hiện danh mục đề tài, dự án, sáng kiến, hội thảo/tọa đàm.

-    Chuẩn bị nội dung cho các Hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt khoa học.

-  Tham gia các Hội đồng chuyên đề (xét duyệt đề cương; đánh giá nghiệm thu kết quả nghiên cứu), thẩm định đánh giá, góp ý cho nội dung nghiên cứu.

-    Hoàn thiện các thủ tục công nhận nhiệm vụ NCKHCN hoàn thành.

-  Theo dõi, tổng hợp, thống kê, phân tích thông tin để đánh giá kết quả thực hiện hoạt động NCKH.

-    Thực hiện việc thanh quyết toán kinh phí nghiên cứu khoa học.

-    Quản  lý  thông tin và phát triển đội ngũ cộng tác viên khoa học.

-    Thực hiện hoạt động truyền thông  về NCKH&CN của Trường và VCB.

-   Thực hiện công tác lưu trữ, tổng hợp thông tin, báo cáo thống kê khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý và triển khai NCKH.

-    Thực hiện việc tổng hợp, rà soát đề xuất công nhận sáng kiến của TSC và chi nhánh. Thực hiện các thủ tục trình các cấp HĐSK công nhận sáng kiến.

-     Thực hiện việc nghiên cứu  độc lập;

-    Thực hiện góp ý, tham luận với các chuyên đề phù hợp chuyên môn.

-    Tìm hiểu, nghiên cứu, đề xuất các nội dung nghiên cứu, đào tạo.

2. Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ của phòng, Trường và của VCB.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Lãnh đạo phòng giao.

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyên ngành Quản trị nhân sự/Tài chính-Ngân hàng/Quản trị kinh doanh/Quản lý giáo dục của các Trường Đại học gồm: Đại học Kinh tế quốc dân; Học viện Ngân hàng, Đại học Ngoại thương (Cơ sở Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh); Học viện Tài chính; Đại học Thương Mại.

- Kinh nghiệm:

  + Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, tài chính ngân hàng.

  + Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

  + Có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và nghiên cứu khoa học.

- Năng lực/Kỹ năng cần thiết:

  + Kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

  + Tư duy logic, kỹ năng phân tích/tổng hợp tốt.

  + Kỹ năng xử lý số liệu, tổng hợp báo cáo tốt.

  + Chủ động, sáng tạo, chịu được áp lực cao trong công việc.

- Trình độ ngoại ngữ/tin học: tiếng Anh C hoặc tương đương trở lên, có khả năng giao tiếp, đọc hiểu tốt các tài liệu bằng Tiếng Anh; thành thạo tin học văn phòng.

- Yếu tố ưu tiên:

  + Ưu tiên kinh nghiệm công tác tại các Trường Đại học, Viện nghiên cứu.

  + Ưu tiên có kinh nghiệm và hiểu biết tốt về phương pháp và quy trình quản lý công tác NCKH.

  + Ưu tiên có công trình nghiên cứu khoa học được công nhận (cấp đơn vị/ngành/nhà nước/quốc tế).

 

 

 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank