Chuyên viên Quản lý tài sản - Ban Mua sắm và quản lý tài sản (Chuyên viên Quản lý tài sản - Ban Mua sắm và quản lý tài sản)
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
25/10/2019 - 07/11/2019Chuyên viênChuyên viên Quản lý tài sản - Ban Mua sắm và quản lý tài sản1
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng cán bộ nghiệp vụ đợt II/2019 - Trụ sở chính VCB
Nơi làm việc: TSC - Ban mua sắm và quản lý tài sản (1)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

 

Chuyên viên Quản lý tài sản - Ban Mua sắm và quản lý tài sản

Mô tả

Yêu cầu

1. Quản lý tài sản:

- Nghiên cứu, xây dựng văn bản chế độ trong lĩnh vực quản lý tài sản áp dụng trong hệ thống VCB đảm bảo tuân thủ các cơ chế, quy định của Nhà nước và của ngành ngân hàng.

- Đề xuất tham mưu cho Ban lãnh đạo trong việc xây dựng kế hoạch, chiến lược đầu tư trang bị tài sản của toàn hệ thống.

- Có thể tham gia thực hiện các dự án đầu tư mua sắm, tham gia tổ chức đấu thầu các dự án/gói thầu mua sắm tài sản.

- Lập và tổng hợp kế hoạch mua sắm tài sản hàng năm của toàn hệ thống, đảm bảo đúng, đủ nhu cầu sử dụng.

- Quản lý, hướng dẫn, khai thác, sử dụng, thanh lý tài sản của các đơn vị thành viên trong toàn hệ thống đảm bảo hiệu quản, đúng mục đích sử dụng.

- Theo dõi tình hình, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch mua sắm tài sản của các đơn vị thành viên.

- Tham gia nghiên cứu ứng dụng công nghệ quản lý (các chương trình phần mềm quản lý tài sản), vận hành và hướng dẫn vận hành các phần mềm ứng dụng trong công tác quản lý.

2. Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ theo kế hoạch của phòng và VCB

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan được lãnh đạo Phòng giao.

1. Trình độ:

- Trình độ chuyên môn:  Tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên hệ chính quy các Chuyên ngành: tài chính, kế toán, ngân hàng, kiểm toán hoặc chuyên ngành liên quan các trường: Đại học Kinh tế quốc dân,  Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Học viện Ngân hàng, Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh  Đại học Ngoại thương, Đại học Ngoại thương cơ sở 2, TP. Hồ Chí Minh, Học viện Tài chính, Đại học Quốc gia Hà Nội, các trường đại học nước ngoài có uy tín trong và ngoài nước.

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C (hoặc tương đương) trở lên, giao tiếp và đọc hiểu được các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách.

- Trình độ tin học: phù hợp yêu cầu công việc.

2. Loại hình đào tạo: Đào tạo hệ chính quy tập trung dài hạn (không bao gồm đào tạo liên thông, văn bằng 2, tại chức, liên kết hoặc vừa học vừa làm; đào tạo Thạc sỹ chỉ là tiêu chí xem xét ưu tiên).

3. Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng.

4. Kinh nghiệm:

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm về quản lý tài sản, quy trình ngân hàng liên quan đến hoạt động ngân hàng, kế toán, tài chính, xử lý và phân tích dữ liệu.

5. Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý công việc và thời gian hiệu quả.

- Kỹ năng diễn đạt vấn đề rõ ràng, dễ hiểu.

- Kỹ năng tổng hợp và phân tích vấn đề.

- Kỹ năng lên kế hoạch, lập báo cáo, thống kê.

6. Khả năng:

- Tư duy logic.

- Tự nghiên cứu, học hỏi để làm việc hiệu quả và có chất lượng tốt.

- Áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả.

7. Phẩm chất cá nhân:

- Kiên trì, chịu khó.

- Ham học hỏi.

- Trách nhiệm.

8. Các tiêu chí ưu tiên:

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài sản tại các công ty, tập đoàn trong và ngoài nước.

 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank