Cộng tác viên Bảo vệ (CTV Bảo vệ)
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
15/11/2019 - 01/12/2019Cộng tác viênCTV Bảo vệ1
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng cộng tác viên - Trụ sở chính
Nơi làm việc: TSC - Trung tâm Xử lý tiền mặt tại TP. HCM (1)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

 

Mô tả công việc

 

 

Tiêu chuẩn

 

- Bảo vệ an ninh, an toàn nơi giao dịch, nơi làm việc của VCBC.

- Đề xuất, xây dựng và thực hiện các phương án bảo vệ tài sản nơi làm việc của VCBC.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng/Phó trưởng phòng giao.

- Trình độ:

 + Tốt nghiệp PTTH.

- Kinh nghiệm:

 + Đã có kinh nghiệm trong công tác bảo vệ.

- Các tiêu chí khác:

 + Không quá 45 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.

 + Có kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc.

 + Có đủ sức khỏe làm việc.

 + Có kỹ năng trong công tác bảo vệ an ninh an toàn.

 + Trung thực và ứng biến nhanh trong xử lý công việc.

- Các tiêu chí ưu tiên:

 + Có sức khỏe tốt.

 + Có kỹ năng xử lý các tình huống bảo vệ an ninh, an toàn.

 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank