Chuyên viên phòng Kiểm tra nội bộ khu vực ( Chuyên viên phòng Kiểm tra nội bộ khu vực)
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
03/01/2020 - 19/01/2020Chuyên viên Chuyên viên phòng Kiểm tra nội bộ khu vực2
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng cán bộ Kiểm tra nội bộ KV5 - T1/2020
Nơi làm việc: TSC - P. Kiểm tra nội bộ KV5 - Ban KTNB (2)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

Mô tả công việc

Yêu cầu

Chuyên viên Ban Kiểm tra nội bộ

1. Thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động nghiệp vụ tại các đơn vị

a) Thực hiện theo dõi, giám sát thường xuyên hoạt động của các đơn vị theo phân công của lãnh đạo.

b) Thực hiện hoạt động kiểm tra kiểm soát các hoạt động nghiệp vụ của  ngân hàng như: Tín dụng, Tài chính kế toán, Bán lẻ, Ngân quỹ, Thẻ, Tài trợ th ương mại...

c) Thực hiện tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát. Kiến nghị, đề xuất biện pháp khắc phục những tồn tại phát sinh tại các đơn vị được kiểm tra và đề xuất  hình thức xử lý phù hợp.

d) Theo dõi việc thực hiện kết luận và kiến nghị sau kiểm tra của các đơn vị theo phân công của lãnh đạo.

e) Xây dựng đề cương kiểm tra đối với các nghiệp vụ ngân hàng.

2. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ.

3.Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo giao.

I. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm làm việc

1. Trình độ:

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành tài chính ngân hàng, kế toán, kiểm toán, quản trị kinh doanh;

- Trình độ ngoại ngữ: Ngoại ngữ tiếng Anh trình độ C trở lên (hoặc tương đương), sử dụng tốt tiếng Anh, giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách

- Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng chứng chỉ B (hoặc tương đương) trở lên.

2. Loại hình đào tạo:  Đào tạo hệ chính quy tập trung dài hạn (không bao gồm đào tạo liên thông, văn bằng 2, tại chức, liên kết hoặc vừa học vừa làm).

3. Trường đại học: Danh sách trường đại học trong cột Nhóm trường.

4. Loại tốt nghiệp: Tốt nghiệp loại Khá trở lên.

5. Độ tuổi: Không quá 30 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng.

6. Kiến thức:

- Am hiểu ở mức thông dụng về kiến thức phân tích tài chính/Quy trình, chính sách, nghiệp vụ NH, các quy định của pháp luật về hoạt động ngân hàng.

- Am hiểu kiến thức về kiểm tra/kiểm toán.

- Am hiểu các quy định của pháp luật, NHNN và quy định nội bộ ngân hàng về quản trị kinh doanh và các nghiệp vụ Ngân hàng.

- Có kiến thức và luôn được cập nhật về các lĩnh vực được giao thực hiện kiểm tra nội bộ.

7. Kinh nghiệm:

- Cán bộ có 05 năm kinh nghiệm trở lên làm việc tại ngân hàng thương mại trong các lĩnh vực như: Tín dụng, Kiểm tra kiểm soát nội bộ...

- Hoặc cán bộ có 03 năm kinh nghiệm trở lên làm việc tại 04 công ty kiểm toán độc lập lớn (KPMG, EY, Deloitte, PWC) đã thực hiện kiểm toán ngân hàng thương mại.

- Ưu tiên cán bộ có hiểu biết các chuẩn mực/thông lệ quốc tế về công tác kiểm tra, kiểm toán, giám sát tuân thủ;

II. Yêu cầu về kỹ năng và phẩm chất cá nhân:

1. Kỹ năng:

- Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian;

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp tốt;

- Kỹ năng giao tiếp, khả năng trình bày tốt;

- Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;

- Khả năng làm việc với cường độ cao

2. Khả năng:

- Phân tích/phán đoán

- Tư duy Logic

3. Phẩm chất cá nhân:

- Có ý thức chấp hành pháp luật;

- Khách quan, trung thực;

- Tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp;

- Có tinh thần trách nhiệm;

- Có tinh thần học hỏi, cầu thị và chia sẻ trong công việc.

- Chưa bị bất kỳ hình thức kỷ luật nào từ khiển trách trở lên.

- Có sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác xa nhà .

 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank