Chuyên viên quan hệ khách hàng (RM) - Ban Định chế tài chính ( Chuyên viên quan hệ khách hàng (RM))
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
16/07/2020 - 29/07/2020Chuyên viên Chuyên viên quan hệ khách hàng (RM)1
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng cán bộ Ban ĐCTC - 202007
Nơi làm việc: TSC - Ban Định chế tài chính (1)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG

*Địa điểm làm việc: TSC tại Hà Nội

 

Thực hiện việc phát triển kinh doanh đối với KH ĐCTC phi TCTD trong phạm vi phụ trách:
a)
Quản lý danh mục khách hàng, lập kế hoạch kinh doanh và thực hiện bán các sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng. Giám sát việc thực hiện KHKD với KH và đánh giá hiệu quả giao dịch với khách hàng. Xây dựng chính sách KH đối với các ĐCTC phi TCTD phù hợp với từng thời kỳ kinh doanh của Ngân hàng. Chịu trách nhiệm về doanh số và hiệu quả (lợi nhuận) của danh mục sản phẩm/dịch vụ cung cấp cho KH ĐCTC phi TCTD thuộc phạm vi quản lý.
b) Phát triển sản phẩm: đề xuất và phối hợp xây dựng các sản phẩm, dịch vụ cho các khách hàng ĐCTC phi TCTD, phối hợp với các Phòng/Ban/Trung tâm liên quan phát triển và triển khai sản phẩm mới và các kênh phân phối cho khách hàng ĐCTC phi TCTD.
c) Phối hợp báo cáo xếp hạng KH và báo cáo đề xuất GHTD/cấp TD đối với các KH ĐCTC phi TCTD.
d) Theo dõi việc sử dụng GHTD/HMTD đối với KH ĐCTC phi TCTD trong toàn hệ thống. Đầu mối đề xuất, theo dõi, quản lý các hoạt động cấp TD đối với KH ĐCTC phi TCTD của Ngân hàng, việc thực hiện các biện pháp hạn chế rủi ro trong việc cấp TD và giao dịch với KH ĐCTC phi TCTD theo danh mục sản phẩm/dịch vụ cung cấp cho khách hàng ĐCTC thuộc phạm vi quản lý.
4. Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ theo kế hoạch của phòng và VCB
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan được Lãnh đạo Phòng giao

I. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm làm việc:
1. Trình độ:
• Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc chuyên ngành liên quan
• Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh IELTS 6.5 (hoặc tương đương) trở lên, sử dụng tốt tiếng Anh, giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách.
• Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng.
2. Loại hình đào tạo:
Đào tạo hệ chính quy tập trung dài hạn (không bao gồm đào tạo liên thông, văn bằng 2, tại chức, liên kết hoặc vừa học vừa làm; đào tạo Thạc sỹ chỉ là tiêu chí xem xét ưu tiên)
3. Trường đại học:
Danh sách trường đại học được liệt kê bên dưới.
4. Loại tốt nghiệp:
Tốt nghiệp loại Khá trở lên.
5. Độ tuổi:
Không quá 35 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng.
6. Kiến thức:
Am hiểu sâu sắc về sản phẩm, dịch vụ NH cung cấp cho KH ĐCTC phi TCTD/kiến thức phân tích tài chính doanh nghiệp/Quy trình, chính sách, nghiệp vụ NH (Thanh toán, Tài trợ thương mại, Kinh doanh vốn, Tín dụng, Đầu tư, dịch vụ quỹ và chứng khoán).
• Am hiểu ở mức thông dụng về định giá tài sản/thu hồi nợ xấu/kiến thức luật chuyên ngành liên quan/Kiến thức về quản trị rủi ro tín dụng. Kiến thức về kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam và thế giới.
7. Kinh nghiệm:
• Tối thiểu 03 năm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, chứng khoán thuộc mảng chính sách sản phẩm, phát triển quan hệ khách hàng/thẩm định tín dụng.
II. Yêu cầu về kỹ năng và Phẩm chất cá nhân:
1. Kỹ năng:
• Kỹ năng giao tiếp và truyền thông
• Kỹ năng sáng tạo và liên tục cải tiến
• Kỹ năng bán hàng/phục vụ và làm hài lòng khách hàng
• Kỹ năng làm việc theo nhóm /tổ chức
• Kỹ năng đàm phán
• Xây dựng các mối quan hệ ở phạm vi rộng
2. Khả năng:
Phân tích/phán đoán
• Tư duy Logic
3. Phẩm chất cá nhân:
• Tinh thần trách nhiệm cao
• Chủ động trong công việc
• Tuân thủ kỷ luật
• Có ý chí quyết tâm hoàn thành mục tiêu công việc được giao

 

Danh sách các trường đai học:

1. Học viện Ngân hàng
2. Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh
3. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
4. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
5. Trường Đại học Luật Hà Nội
6. Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh
7. Trường Đại học Ngoại thương
8. Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2, TP. Hồ Chí Minh
9. Học viện Tài chính
10. Các trường ĐH nước ngoài có uy tín trong và ngoài nước

 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank