Chuyên viên Quan hệ khách hàng (RM) đối với Ban Khách hàng doanh nghiệp lớn phía Nam ( Chuyên viên Quan hệ khách hàng (RM) đối với Ban Khách hàng doanh nghiệp lớn phía Nam)
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
29/07/2020 - 11/08/2020Chuyên viên Chuyên viên Quan hệ khách hàng (RM) đối với Ban Khách hàng doanh nghiệp lớn phía Nam2
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng chuyên viên Ban KHDN lớn phía Nam
Nơi làm việc: TSC - Ban Khách hàng doanh nghiệp lớn phía Nam (tại Tp. Hồ Chí Minh) (2)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

Chuyên viên Quan hệ khách hàng (RM) – Ban Khách hàng doanh nghiệp lớn phía Nam

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG

 

1. Quản lý và phát triển quan hệ với KH, nhóm KH, CN theo phân công của LĐ Ban
a) Xây dựng KH và định hướng KD đối với khách hàng/Nhóm KH/Chi nhánh quản lý
b) Đầu mối tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của Chi nhánh theo phân công của lãnh đạo ban.
c) Báo cáo đánh giá hoạt động của KH/Nhóm KH, chi nhánh được phân công phụ trách/toàn bộ đối tượng KHDN có quy mô lớn theo định kỳ, phân công của lãnh đạo phòng.
d) Xây dựng và tổng hợp kế hoạch của đối tượng KHDN có quy mô lớn trình lãnh đạo phòng.
2. Nghiên cứu và đề xuất các sản phẩm, quy định, chính sách (biểu phí/lãi suất, chính sách KH) liên quan đến đối tượng KHDN Lớn.
a) Phối hợp xây dựng các sản phẩm, các quy định và chính sách khách hàng phù hợp
b) Phối hợp thực hiện đào tạo nội bộ ban, CN về các sản phẩm, quy định, chính sách khách hàng liên quan đến KHDN quy mô lớn.
c) Đề xuất và triển khai các chương trình chăm sóc khách hàng toàn hệ thống.
d) Liên hệ và làm việc với các cơ quan nhà nước để tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chính sách đối với khách hàng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật.
3. Thực hiện nhiệm vụ kinh doanh đối với các KH được giao phụ trách trực tiếp
a) Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch phát triển đối với các KHDN có quy mô lớn được lãnh đạo ban giao tại TSC.
b) Cung cấp các sản phẩm dịch vụ khách hàng bán buôn đối với KHDN có quy mô lớn được lãnh đạo phòng giao tại TSC.
c) Quản lý khách hàng tuân thủ các quy trình, chính sách nội bộ của VCB.
d) Tổ chức tiếp thị, cung cấp sản phẩm dịch vụ tới các KHDN có quy mô lớn được trưởng/phó ban giao tại TSC
e) Quan hệ khách hàng và chăm sóc các KHDN có quy mô lớn được trưởng/phó ban giao tại TSC.
f) Thu thập thông tin cần thiết và phối hợp thực hiện các báo cáo thẩm định/đề xuất cấp tín dụng đối với khách hàng.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo ban giao

I. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm làm việc:
1. Trình độ:
• Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc chuyên ngành liên quan.
• Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C (hoặc tương đương) trở lên, sử dụng tốt tiếng Anh, giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách.
• Trình độ tin học: phù hợp yêu cầu công việc.
2. Loại hình đào tạo: Đào tạo hệ chính quy tập trung dài hạn (không bao gồm đào tạo liên thông, văn bằng 2, tại chức, liên kết hoặc vừa học vừa làm; đào tạo Thạc sỹ chỉ là tiêu chí xem xét ưu tiên).
3. Trường đại học:
Danh sách trường đại học được thể hiện ở bên dưới (*).
4. Loại tốt nghiệp:
Tốt nghiệp loại Khá trở lên.
5. Độ tuổi:
Không quá 35 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng.
6. Kiến thức:
• Hiểu các phân tích/quy trình tài chính, chính sách, nghiệp vụ, các quy định pháp luật về hoạt động ngân hàng;
• Có kiến thức về sản phẩm ngân hàng;
• Các công cụ/bộ máy quản lý rủi ro tín dụng.
7. Kinh nghiệm:
Tối thiếu 03 năm kinh nghiệm công tác trong các Tổ chức tín dụng, trong đó, tối thiểu có 2 năm kinh nghiệm về công tác tín dụng.
II. Yêu cầu về kỹ năng và Phẩm chất cá nhân:
1. Kỹ năng:
• Kỹ năng giao tiếp và truyền thông;
• Kỹ năng sáng tạo và liên tục cải tiến;
• Kỹ năng bán hàng/phục vụ và làm hài lòng khách hàng;
• Kỹ năng làm việc theo nhóm /tổ chức;
• Kỹ năng đàm phán;
• Xây dựng các mối quan hệ ở phạm vi rộng.
2. Khả năng:
Phân tích/phán đoán;
• Tư duy Logic.
3. Phẩm chất cá nhân:
• Tinh thần trách nhiệm cao;
• Chủ động trong công việc;
• Tuân thủ kỷ luật;
• Có ý chí quyết tâm hoàn thành mục tiêu công việc được giao.
III. Ưu tiên:
  Ứng viên có kinh nghiệm làm công tác khách hàng tại các Ngân hàng lớn.
  Ứng viên có khả năng giao tiếp tốt.

 
 

 

* Danh sách các trường đại học:

1. Học viện Ngân hàng

2. Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

3. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

4. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

5. Trường Đại học Ngoại thương

6. Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2, TP. Hồ Chí Minh

7. Học viện Tài chính

8. Các trường ĐH nước ngoài có uy tín trong và ngoài nước

 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank