Chuyên viên Kinh doanh ngoại tệ liên ngân hàng (Chuyên viên Kinh doanh ngoại tệ liên ngân hàng)
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
03/09/2020 - 16/09/2020Chuyên viênChuyên viên Kinh doanh ngoại tệ liên ngân hàng1
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng cán bộ Trụ Sở Chính
Nơi làm việc: TSC - Phòng Kinh doanh vốn (1)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

 

Nhóm trường

1. Học viện Ngân hàng

2. Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

3. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

4. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

5. Trường Đại học Luật Hà Nội

6. Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

7. Trường Đại học Ngoại thương

8. Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2, TP. Hồ Chí Minh

9. Học viện Tài chính

10. Các trường ĐH nước ngoài có uy tín trong và ngoài nước

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG

 

1, Nhiệm vụ chính:

a, Thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ trên thị trường LNH.

b, Thực hiện quản lý trạng thái ngoại tệ toàn ngành, tuân thủ các quy định về quản lý rủi ro.

c,Đề xuất với Lãnh đạo Phòng các giải pháp hỗ trợ kinh doanh ngoại hối.

d, Triển khai, phối hợp triển khai các Dự án về hoạt động kinh doanh ngoại hối và các Dự án khác theo phân công của LĐP.

d, Hành động theo chỉ đạo của LĐP khi có cảnh báo từ Khối Quản lý rủi ro về rủi ro ngoại hối.

e, Xây dựng quy trình, quy chế, chương trình:

* Nghiên cứu, đề xuất và phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng chương trình, sản phẩm liên quan đến hoạt động quản lý và kinh doanh ngoại hối.

* Đề xuất, góp ý xây dựng quy trình, quy chế nội bộ và các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh ngoại hối.

f, Thực hiện các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo yêu cầu quản lý nội bộ và gửi các cơ quan chức năng về tỷ giá, doanh số, trạng thái ngoại tệ, báo cáo giao ban, báo cáo ALCO và các báo cáo liên quan khác đến hoạt động quản lý và kinh doanh ngoại hối.

g, Tư vấn, tổ chức đào tạo nghiệp vụ, hội nghị chuyên đề về hoạt động kinh doanh ngoại hối cho Khách hàng, Chi nhánh, các Phòng/Ban liên quan tại TSC.

2, Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ theo kế hoạch của phòng và VCB.

3, Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Lãnh đạo Phòng giao.

 

 

 

 

I. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm làm việc:

1. Trình độ:

• Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc chuyên ngành liên quan

• Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C (hoặc tương đương) trở lên, sử dụng tốt tiếng Anh, giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách.

• Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng

2. Loại hình đào tạo: Đào tạo hệ chính quy tập trung dài hạn (không bao gồm đào tạo liên thông, văn bằng 2, tại chức, liên kết hoặc vừa học vừa làm; đào tạo Thạc sỹ chỉ là tiêu chí xem xét ưu tiên)

3. Trường đại học: Danh sách trường đại học trong cột Nhóm trường.

4. Loại tốt nghiệp: Tốt nghiệp loại Khá trở lên.

5. Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng.

6. Kiến thức:

- Am hiểu ở mức thông dụng về tài chính ngân hàng, ngân hàng đầu tư và sản phẩm, dịch vụ NH/Kiến thức phân tích tài chính/Quy trình, chính sách, nghiệp vụ NH (thanh toán, tài trợ thương mại, kinh doanh vốn, tín dụng, đầu tư)

- Am hiểu ở mức thông dụng: Kiến thức luật chuyên ngành liên quan/Kiến thức về quản trị rủi ro/Am hiểu về môi trường kinh doanh và đối thủ cạnh tranh.

7. Kinh nghiệm:

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng/Tổ chức quốc tế.

• Có chứng chỉ hoặc đỗ các level CFA là tiêu chí ưu tiên

II. Yêu cầu về kỹ năng và Phẩm chất cá nhân:

1. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng sáng tạo và liên tục cải tiến

- Kỹ năng làm việc theo nhóm /tổ chức

- Kỹ năng đàm phán

- Nhạy bén và có cảm quan kinh doanh

- Có khả năng thiết lập và mở rộng các mối quan hệ trong và ngoài ngân hàng

2. Khả năng:

• Phân tích/phán đoán

• Tư duy Logic

3. Phẩm chất cá nhân:

• Tinh thần trách nhiệm cao

• Chủ động trong công việc

• Tuân thủ kỷ luật

• Có ý chí quyết tâm hoàn thành mục tiêu công việc được giao

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank