Chuyên viên Kiểm toán an ninh thông tin (Chuyên viên Kiểm toán an ninh thông tin)
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
03/09/2020 - 16/09/2020Chuyên viênChuyên viên Kiểm toán an ninh thông tin1
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng cán bộ Trụ Sở Chính
Nơi làm việc: TSC - Phòng Kiểm toán nội bộ (1)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

 

Nhóm trường

1. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

2. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

3. Học viện Kỹ thuật mật mã (KMA)

4. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT)

5. Các trường ĐH nước ngoài có uy tín trong và ngoài nước.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG

 

1.Thực hiện kiểm toán hệ thống công nghệ thông tin của ngân hàng.

2. Đánh giá  công tác an toàn bảo mật thông tin của ngân hàng.

 

 

I. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm làm việc:

1. Trình độ:

• Trình độ chuyên môn:  Tốt nghiệp loại Khá trở lên, hệ chính quy tại các trường Đại học công lập trong nước/ các trường Đại học nước ngoài tại Việt Nam/các Trường ĐH nước ngoài có uy tín trong danh sách Nhóm trường, chuyên ngành: Chuyên ngành công nghệ thông tin, chuyên ngành An toàn thông tin, Toán tin, Điện tử viễn thông, Kiểm toán công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ kiểm toán quốc tế về công nghệ thông tin (CISA,…), chứng chỉ an ninh, bảo mật (CISM, CISP, OSCP) hoặc chứng chỉ bảo mật tấn công (OSCE,CEH,GCIH,GNFA) hoặc chứng chỉ an ninh quản trị mạng (CREST, GPEN, CCNP,CCNA)

• Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C (hoặc tương đương) trở lên, sử dụng tốt tiếng Anh, giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách.

2. Loại hình đào tạo: Đào tạo hệ chính quy tập trung dài hạn (không bao gồm đào tạo liên thông, văn bằng 2, tại chức, liên kết hoặc vừa học vừa làm; đào tạo Thạc sỹ chỉ là tiêu chí xem xét ưu tiên)

3. Trường đại học: Danh sách trường đại học trong cột Nhóm trường.

4. Loại tốt nghiệp: Tốt nghiệp loại Khá trở lên.

5. Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng.

6. Kiến thức:

- Am hiểu về hệ thống CNTT của ngân hàng

- Có kiến thức an toàn thông tin mạng, an toàn ứng dụng và hệ thống công nghệ thông tin

7. Kinh nghiệm:

• Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại các Ngân hàng hoặc kinh nghiệm thực hiện phân tích mã độc hoặc dò quét phát hiện lỗ hổng bảo mật hệ thống hoặc Kiểm toán công nghệ thông tin tại các Công ty Kiểm toán độc lập

•Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm phân tích mã độc, kiểm thử dò quét phát hiện lỗ hổng bảo mật hệ thống.

II. Yêu cầu về kỹ năng và Phẩm chất cá nhân:

1. Kỹ năng:

- Kỹ năng phát hiện lỗi và lỗ hổng bảo mật hệ thống

- Kỹ năng đánh giá an toàn hệ thống công nghệ thông tin

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp

- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

2. Khả năng:

• Tư duy phân tích, tổng hợp, phán đoán tốt.

• Khả năng làm việc với cường độ cao.

3. Phẩm chất cá nhân:

• Có phẩm chất trung thực, ý thức tuân thủ pháp luật.

• Có tinh thần trách nhiệm cao.

• Độc lập, khách quan; Tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

• Có tinh thần học hỏi, đoàn kết và chủ động trong công việc.

• Có sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác.

 

 

 
 
 

 

 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank