Chuyên viên-Chuyên viên Quản lý nợ Chi nhánh (Chuyên viên Quản lý nợ Chi nhánh)
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
18/09/2020 - 31/12/2020Chuyên viênChuyên viên Quản lý nợ Chi nhánh1
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng cán bộ có kinh nghiệm - VCB Tiền Giang
Nơi làm việc: CN Tiền Giang (1)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

 I. YÊU CẦU TUYỂN DỤNG CHUNG ĐỐI VỚI CÁC ỨNG VIÊN:

1.   Trình độ học vấn và trường đào tạo:

a)   Đối với vị trí Khách hàng và Kế toán/Giao dịch viên:

-       Các Chi nhánh Nhóm 3: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp Đại học trở lên, hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng tại các trường đào tạo sau:

+ Các trường Đại học công lập trong nước/các trường Đại học Việt Nam liên kết với các trường Đại học nước ngoài/Đại học nước ngoài tại Việt Nam/các trường Đại học nước ngoài có uy tín;

+ Các trường Đại học ngoài công lập bao gồm: Đại học RMIT (Hà Nội và TP Hồ Chí Minh); Đại học Dân lập Duy Tân ở Đà Nẵng, Đại học dân lập Thăng Long (tại Hà Nội); Đại học dân lập Văn Lang (tại TP Hồ Chí Minh); Đại học Quốc tế Hồng Bàng (tại TP Hồ Chí Minh); Đại học Tài chính – Marketing (tại TP Hồ Chí Minh); Đại học Hoa Sen (tại TP Hồ Chí Minh); Đại học Tây Đô (tại Cần Thơ); Đại học dân lập Lạc Hồng (tại Đồng Nai); Đại học FPT (tại Hà Nội); Đại học Cửu Long (tại Vĩnh Long); Đại học Bình Dương, Đại học Kinh tế- Kỹ thuật Bình Dương, Đại học Quốc tế Miền Đông, Đại học Phan Thiết.

Ghi chú:
            + Thời gian: 18/09/2020 cho đến khi tuyển dụng đủ cán bộ, tối đa đến 31/12/2020

+ VCB chỉ nhận hồ sơ theo đúng các tiêu chuẩn trên, không nhận hồ sơ đối với ứng viên tốt nghiệp hệ liên thông, tại chức, văn bằng 2, vừa học vừa làm;

+ Trình độ Thạc sỹ trở lên chỉ là tiêu chí ưu tiên.

2.   Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.

II.        MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ YÊU CẦU CHI TIẾT ĐỐI VỚI ỨNG VIÊN:

TT

Vị trí tuyển dụng

Mô tả công việc

Yêu cầu

1.       

Cán bộ Quản lý nợ (CRC)

1. Thực hiện các tác nghiệp theo phân công của Lãnh đạo phòng:

a) Khởi tạo trên hệ thống các thông tin về hợp đồng tín dụng giới hạn tín dụng, tài sản bảo đảm, xếp hạng tín dụng (XHTD) đảm bảo chính xác, đầy đủ so với hồ sơ gốc và phù hợp với quy trình của VCB. 

b)         Cập nhật thay đổi thông tin trên hệ thống ứng dụng theo đúng phân quyền.

c)          Thực hiện tác nghiệp liên quan đến rút vốn, quản lý và theo dõi lịch thu nợ gốc/ lãi của các khoản vay, theo hợp đồng tín dụng đã ký. Lập chỉ thị giải ngân, thu nợ, nhập xuất tài sản bảo đảm (TSBĐ) và chuyển GDV thực hiện hạch toán.

d)         Tác nghiệp các sản phẩm bảo lãnh trong nước, sản phẩm bán kem tín dụng và các sản phẩm khác theo qui định của VCB.

2. Quản lý và lưu giữ hồ sơ:

a) Hồ sơ tín dụng: thực hiện việc nhận và lưu trữ hồ sơ cấp tín dụng,rút vốn vay, hồ sơ TSBĐ, hồ sơ XHTD …an toàn, đầy đủ, khoa học, đúng qui trình và sẵn sàng cung cấp khi có yêu cầu.

b) Hồ sơ tài sản bảo đảm:

•Lưu trữ hồ sơ TSĐB an toàn tại kho quỹ các hồ sơ về tài sản bảo đảm theo đúng qui định của VCB.

• Phối hợp với Tổ kiểm kê tài sản, kiểm kê định kỳ việc lưu giữ hồ sơ và hạch toán giá trị TSĐB.


Đôn đốc bộ phận KH kiểm tra sử dụng vốn vay, định kỳ kiểm tra TSBĐ và định giá TSBĐ đầy đủ, đúng quy định.

v Trình độ chuyên môn:

-    Chuyên ngành đào tạo: Tài chính-Ngân hàng, Kinh tế đầu tư, Kinh tế quốc tế, Kế toán-kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Marketing, Chứng khoán hoặc các chuyên ngành có liên quan.

-    Trình độ ngoại ngữ:  Trình độ tiếng Anh phù hợp với yêu cầu công việc (đối với các Chi nhánh nhóm 3 và nhóm 4).

v Kỹ năng:

-  Giao tiếp, thuyết phục;

-  Xây dựng và quản lý các mối quan hệ;

-  Phân tích, tổng hợp.

v  Kiến thức: Có kiến thức về sản phẩm dịch vụ Ngân hàng.

v Kinh nghiệm: Yêu cầu tối thiểu 02 năm kinh nghiệm công tác trong các tổ chức tín dụng, vị trí cán bộ Quản lý nợ.

 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank