Chuyên viên Kế hoạch ( Chuyên viên Kế hoạch)
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
02/10/2020 - 15/10/2020Chuyên viên Chuyên viên Kế hoạch2
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng cán bộ Trụ Sở Chính tháng 10 / 2020
Nơi làm việc: TSC - Phòng Kế hoạch (2)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

I. TÊN VỊ TRÍ: Chuyên viên Kế hoạch

II. NHÓM TRƯỜNG:

1. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (gồm cả các chương trình liên kết của Đại học này với các đại học nước ngoài)
2. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

3. Trường Đại học Ngoại thương (gồm cả các chương trình liên kết của Đại học này với các đại học nước ngoài)

4. Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2, TP. Hồ Chí Minh 1.
5.Học viện Ngân hàng.
6. Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh
7. Học viện Tài chính (gồm cả các chương trình liên kết của Đại học này với các đại học nước ngoài).

8. Các trường Đại học nước ngoài có uy tín trong và ngoài nước.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG

 

1. Thực hiện, giám sát, điều chỉnh Chiến lược phát triển của các Khối và toàn hàng:
a) Tổng hợp các thông tin về môi trường vĩ mô, ngành ngân hàng, đối thủ cạnh tranh.
b) Đánh giá các thông tin về nội lực hoạt động VCB.

2. Thực hiện xây dựng, giám sát và đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch hàng năm:
a) Thu thập thông tin kinh tế vĩ mô, đánh giá môi trường vĩ mô, ngành ngân hàng và đối thủ cạnh tranh để cụ thể hóa các nội dung Chiến lược thành các hành động, giải pháp triển khai Kế hoạch hàng năm.

3. Thực hiện báo cáo (BC) tổng hợp, BC kết quả HĐKD và BC thông tin gửi CQQL Nhà nước:

a) Thực hiện báo cáo tổng hợp, báo cáo phân tích HĐKD định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của BLĐ.
4. Thực hiện các báo cáo phân tích kinh tế  - tài chính vĩ mô, báo cáo đánh giá vị thế cạnh tranh của VCB:
a) Tập hợp, xử lý và phân tích số liệu kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính quốc tế và Việt Nam.
b) Phân tích, đánh giá xu hướng kinh tế quốc tế và kinh tế Việt Nam (hàng quý).

c) Phân tích xu hướng phát triển, rủi ro, cơ hội và thách thức ngành ngân hàng Việt Nam.

d) Xây dựng báo cáo vị thế cạnh tranh (hàng quý) của VCB; Tổng hợp và phân tích các thông tin về ngành ngành NH và đối thủ cạnh tranh trong tương quan với VCB.

e) Theo dõi và tổng hợp một số mặt hoạt động nổi bật của các NH đối thủ chính.
f) Đánh giá thanh khoản hệ thống NH, NIM, tăng trưởng tín dụng huy động và môi trường kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính phục vụ các phiên họp ALCO.
g) Phân tích triển vọng ngành công nghiệp, phân tích tài chính doanh nghiệp trong ngành.
h) Tham gia hoạt động phân tích nghiên cứu nội bộ VCB và với các đối tác bên ngoài.

5. Thực hiện quản lý, vận hành hệ thống báo cáo quản lý và thông tin quản trị MIS:

a) Cung cấp các BC quản trị và phân tích, tính toán các chỉ số phân tích đánh giá HĐKD, so sánh kết quả thực hiện so với kế hoạch ngân sách, báo cáo Ban lãnh đạo theo định kỳ.
6. Tham gia xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin thành lập từ nguồn dữ liệu kinh tế vĩ mô - thị trường tài chính quốc tế và trong nước: 
- Xây dựng và cung cấp các báo cáo tính toán các chỉ số phân tích đánh giá đa chiều kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính.
- Rà soát định kỳ để chỉnh sửa, bổ sung, hủy bỏ các mẫu biểu báo cáo thông tin phục vụ quản trị điều hành.

7. Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ theo kế hoạch của phòng và VCB.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Lãnh đạo phòng giao…

I. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm làm việc:
1. Trình độ:
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp từ loại Khá trở lên hệ đào tạo chính quy tập trung tại Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành liên quan.
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C (hoặc tương đương) trở lên, giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh liên quan đến công việc.
- Trình độ tin học: Tin học văn phòng chứng chỉ B (hoặc tương đương) trở lên.
2. Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng.
3. Kiến thức:
- Am hiểu về kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính trong nước và quốc tế.
- Am hiểu kế toán ngân hàng hoặc kế toán doanh nghiệp.
4. Ưu tiên:
 - Ưu tiên đã tham gia và đỗ tại các kỳ thi CFA level 1, 2, 3 hoặc có bằng MBA/MSc in Finance/ Master of Economics tại các trường đại học uy tín nước ngoài.

- Ưu tiên có kinh nghiệm xây dựng báo cáo kinh tế vĩ mô và báo cáo đánh giá triển vọng kinh tế ngành.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc về phân tích kinh tế vĩ mô, phân tích thị trường tài chính hoặc đã làm việc tại các công ty/đơn vị nghiên cứu uy tín.
- Ưu tiên có kỹ năng sử dụng Microsoft excel nâng cao, các mô hình kinh tế lượng (econometrics), tài chính định lượng (quant finance)…
II. Yêu cầu về kỹ năng và Phẩm chất cá nhân:
1. Kỹ năng:
- Kỹ năng tổ chức và quản lý công việc và thời gian hiệu quả.
- Kỹ năng phối hợp và làm việc theo nhóm.
- Kỹ năng diễn đạt vấn đề rõ ràng dễ hiểu.
- Kỹ năng tổng hợp và phân tích vấn đề.
2. Khả năng:
- Tư duy logic.

- Tự nghiên cứu, học hỏi để làm việc hiệu quả và có chất lượng tốt.
- Khả năng đọc hiểu, phân tích chuyên sâu báo cáo tài chính DN, ngân hàng.

- Hoàn thành công việc dưới áp lực của tiến độ và chất lượng công việc
3. Phẩm chất cá nhân:
- Nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc.

- Chịu được áp lực công việc.

- Có tinh thần làm việc theo nhóm.
- Có ý thức tổ chức kỷ luật và nội quy lao động.

 
 
 

 

 


 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank