Trưởng Phòng Hành chính nhân sự (Trưởng Phòng Hành chính nhân sự)
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
14/01/2021 - 27/01/2021Trưởng PhòngTrưởng Phòng Hành chính nhân sự1
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng Trưởng phòng Hành chính nhân sự - Chi nhánh VCB tại Úc
Nơi làm việc: BTK dự án thành lập Chi nhánh VCB tại Úc (1)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC VỊ TRÍ  

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ CHI NHÁNH VCB TẠI ÚC

I. Mục đích công việc

1. Tham mưu cho Ban Giám đốc về đề xuất thay đổi mô hình tổ chức bộ máy Chi nhánh, công tác quản lý và phát triển nguồn nhân lực, chính sách lao động và tiền lương của Chi nhánh theo pháp luật của nước sở tại; quy định của Vietcombank và của ngành.

2. Tham mưu cho Ban Giám đốc và trực tiếp triển khai thực hiện các công tác hành chính quản trị, xây dựng cơ bản tại Chi nhánh theo đúng quy định của pháp luật nước sở tại, NHNN Việt Nam và Vietcombank.

3. Thực hiện vận hành, quản lý, duy trì hệ thống CNTT thuộc phạm vi Chi nhánh quản lý tuân thủ theo đúng quy định pháp luật nước sở tại, quy định của NHNN Việt Nam và Vietcombank.

II. Nhiệm vụ

1. Chỉ đạo chung hoạt động của phòng:

a) Xây dựng, chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch hoạt động của phòng để đảm bảo triển khai các công việc theo kế hoạch được giao.

b) Quản lý, phân công và đánh giá hiệu quả hoạt động của nhân sự trong phòng.

2. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện:

a) Công tác hành chính:

·        Đề xuất mô hình tổ chức bộ máy CN, công tác quản lý và phát triển nguồn nhân lực, chính sách lao động và tiền lương của CN phù hợp quy định của pháp luật nước sở tại và VCB.

·        Triển khai thực hiện các công tác hành chính quản trị, xây dựng cơ bản tại CN.

b) Công tác quản lý nhân sự:

·        Tham mưu cho BGĐ trong công tác xây dựng, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản, quy chế, quy định của VCB có liên quan đến công tác cán bộ.

·        Tham mưu cho BGĐ trong việc đề xuất thay đổi mô hình tổ chức bộ máy CN.

·        Tham mưu cho BGĐ trong công tác xây dựng, quản lý đội ngũ CBNV.

·        Tham mưu cho BGĐ trong công tác lao động - tiền lương, các chính sách cho người lao động.

·        Tham mưu cho BGĐ CN trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

·        Chỉ đạo công tác báo cáo thống kê lao động, tiền lương và công tác quản lý nhân sự theo quy định của VCB và NHNN tại địa bàn.

c) Xây dựng chiến lược CNTT cho Chi nhánh, bảo đảm hệ thống CNTT hoạt động liên tục cho Chi nhánh. Thực hiện vận hành, quản lý và duy trì hệ thống CNTT thuộc phạm vi CN quản lý tuân thủ đúng quy định pháp luật nước sở tại, quy định của NHNN Việt Nam và VCB.

3. Đào tạo nhân sự và phát triển đội ngũ kế cận.

4. Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ theo kế hoạch của Phòng và Chi nhánh

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do BGĐ CN giao.

III. Yêu cầu bắt buộc

Là người Việt Nam đang sinh sống tại Úc

A. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm làm việc

1.     Trình độ:

·        Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Luật hoặc các chuyên ngành liên quan. 

·        Trình độ ngoại ngữ: IELTS từ 7.0 (hoặc tương đương) trở lên (Đối với đối tượng tuyển dụng là người Việt Nam tại Việt Nam) có thể giao tiếp và đọc hiểu các văn bản tài liệu liên quan đến công việc. 

·        Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng đáp ứng yêu cầu công việc.

2.     Kinh nghiệm:

·        Tổi thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, hành chính nhân sự hoặc lĩnh vực có liên quan.

·        Tổi thiểu 03 năm làm việc ở vai trò quản lý (từ team leader trở lên) đơn vị có quy mô tương đương.

3.     Kiến thức:

·        Nắm vững các quy định của pháp luật, NHNN và của VCB về lĩnh vực tài chính ngân hàng; nắm vững quy trình nghiệp vụ ngân hàng.

A.   Yêu cầu kĩ năng và phẩm chất cá nhân

1.     Kỹ năng:

·        Kỹ năng lãnh đạo và quản lý, tham mưu, đề xuất

·        Kỹ năng giao tiếp, xây dựng các mối quan hệ

·        Kỹ năng thuyết phục, truyền đạt, hướng dẫn

2.     Khả năng:

·        Khả năng tư duy logic. 

·        Khả năng đánh giá, phân tích và ra quyết định.

3.     Phẩm chất cá nhân:

·        Trung thực, tinh thần trách nhiệm cao.

·        Tự tin, quyết đoán.

·        Năng động, sáng tạo, chịu áp lực công việc cao.

·        Thân thiện, hòa đồng.

IV. Tiêu chí ưu tiên

1.     Trình độ:

·        Trình độ thạc sỹ trở lên. Có khả năng giao tiếp và đọc hiểu các văn bản tài liệu liên quan đến công việc bằng tiếng Trung Quốc.

2.     Kinh nghiệm:

·        Có kinh nghiệm làm quản lý trực tiếp trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực và hành chính quản trị tại các ngân hàng lớn/tổ chức khác.

3.     Có hiểu biết chuyên sâu về kinh tế, tài chính, pháp luật, hiểu biết sâu sắc về quản trị nhân sự.

 


 

 

 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank