SL chỉ tiêu tuyển dụng: 01

Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 23/07/2024

I. Mô tả công việc:
-  Đề xuất, giúp việc cho Lãnh đạo phòng trong việc xây dựng, hoàn thiện cơ cấu tổ chức đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, quản lý, xây dựng kế hoạch lao động cho Chi nhánh; lên kế hoạch, tổ chức tuyển dụng, sắp xếp, bố trí nhân sự, ký kết hợp đồng lao động với người lao động; xây dựng kế hoạch đào tạo, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của Chi nhánh.
-  Thực hiện/phối hợp thực hiện công tác, thủ tục liên quan đến công tác nhân sự cho cán bộ Chi nhánh.
-  Theo dõi, quản lý hồ sơ cán bộ, việc chấp hành nội quy lao động của cán bộ Chi nhánh theo quy định.
-  Theo dõi, lập báo cáo, phối hợp thực hiện các công việc liên quan đến tiền lương, tác giải quyết chế độ cho người lao động.
II. Yêu cầu tuyển dụng:
  Trình độ học vấn và trường đào tạo:
Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp Đại học trở lên, hệ chính quy tại các trường Đại học công lập, dân lập trong nước/các trường Đại học Việt Nam liên kết với các trường Đại học nước ngoài/Đại học nước ngoài tại Việt Nam/các trường Đại học nước ngoài.
  Trình độ chuyên môn:
-  Chuyên ngành đào tạo: quản trị nguồn nhân lực, hoặc các chuyên ngành liên quan đến công tác nhân sự. 
-  Trình độ ngoại ngữ: Trình độ tiếng Anh phù hợp với yêu cầu công việc. 
-  Trình độ Tin học: Sử dụng thành thạo tin học Văn phòng, trình độ C (hoặc tương đương) trở lên.
  Kỹ năng:
-  Giao tiếp;
-  Truyền đạt thông tin rõ ràng, rành mạch;
-  Giải quyết vấn đề.
  Kiến thức:
-  Có hiểu biết về kinh tế, tài chính, pháp luật, quản trị nhân sự.
  Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị nhân sự.
  Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ