SL chỉ tiêu tuyển dụng: 01

Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 23/07/2024

I. Mô tả công việc:
-  Thực hiện nghiệp vụ tin học tại Chi nhánh, đảm bảo đáp ứng một cách nhanh chóng, kịp thời phục vụ cho hoạt động của các phòng tại Chi nhánh.
-  Phát triển, nâng cấp ứng dụng phục vụ cho hoạt động thống kê báo cáo của Chi nhánh.
II. Yêu cầu tuyển dụng:
  Trình độ học vấn và trường đào tạo:
Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp Đại học trở lên, hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng tại các trường Đại học công lập, dân lập trong nước/các trường Đại học Việt Nam liên kết với các trường Đại học nước ngoài/Đại học nước ngoài tại Việt Nam/các trường Đại học nước ngoài.
  Trình độ chuyên môn:
-  Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin, Toán tin hoặc các chuyên ngành có liên quan.
-  Trình độ ngoại ngữ: Trình độ tiếng Anh phù hợp với yêu cầu công việc.
  Kỹ năng
-  Làm việc độc lập, theo nhóm;
-  Chủ động, trách nhiệm cao trong công việc.
  Kiến thức: Có kiến thức về sản phẩm, hệ thống công nghệ Ngân hàng.
  Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực dự tuyển.
  Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ