SL chỉ tiêu tuyển dụng: 03

Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 23/07/2024

I. Mô tả công việc:
-  Trực tiếp thu chi và quản lý tiền mặt, kim loại quý, giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng, tài sản thế chấp của khách hàng và của Chi nhánh.
-  Cân đối số dư tiền mặt, ngoại tệ đủ đáp ứng nhu cầu chi thu cho khách hàng tại Chi nhánh, Phòng giao dịch và máy ATM.
-  Cập nhật chế độ thông tin và giám định tiền thật, tiền giả.
-  Thực hiện việc tiếp quỹ, điều chuyển tiền mặt đi/đến từ chi nhánh đầu mối và các Chi nhánh, Phòng giao dịch, Công ty...
II. Yêu cầu tuyển dụng:
  Trình độ học vấn và trường đào tạo:
Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, hệ chính quy chuyên ngành phù hợp tại các trường Cao đẳng hoặc Đại học trong nước (Công lập và Dân lập)/các trường Cao đẳng hoặc Đại học nước ngoài tại Việt Nam/các trường Cao đẳng hoặc Đại học Việt Nam liên kết với các trường Đại học nước ngoài/các trường Cao đẳng hoặc Đại học nước ngoài.
  Chuyên ngành đào tạo:
Tài chính-Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế đầu tư, Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh, Chứng khoán hoặc các chuyên ngành có liên quan.
  Kỹ năng:
-  Cẩn thận;
-  Chủ động, trách nhiệm cao trong công việc.
  Kiến thức: Có kiến thức về sản phẩm dịch vụ Ngân hàng.
  Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực dự tuyển.
  Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ

I. Mô tả công việc:
-  Trực tiếp thu chi và quản lý tiền mặt, kim loại quý, giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng, tài sản thế chấp của khách hàng và của Chi nhánh.
-  Cân đối số dư tiền mặt, ngoại tệ đủ đáp ứng nhu cầu chi thu cho khách hàng tại Chi nhánh, Phòng giao dịch và máy ATM.
-  Cập nhật chế độ thông tin và giám định tiền thật, tiền giả.
-  Thực hiện việc tiếp quỹ, điều chuyển tiền mặt đi/đến từ chi nhánh đầu mối và các Chi nhánh, Phòng giao dịch, Công ty...
II. Yêu cầu tuyển dụng:
  Trình độ học vấn và trường đào tạo:
Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, hệ chính quy chuyên ngành phù hợp tại các trường Cao đẳng hoặc Đại học trong nước (Công lập và Dân lập)/các trường Cao đẳng hoặc Đại học nước ngoài tại Việt Nam/các trường Cao đẳng hoặc Đại học Việt Nam liên kết với các trường Đại học nước ngoài/các trường Cao đẳng hoặc Đại học nước ngoài.
  Chuyên ngành đào tạo:
Tài chính-Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế đầu tư, Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh, Chứng khoán hoặc các chuyên ngành có liên quan.
  Kỹ năng:
-  Cẩn thận;
-  Chủ động, trách nhiệm cao trong công việc.
  Kiến thức: Có kiến thức về sản phẩm dịch vụ Ngân hàng.
  Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực dự tuyển.
  Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ