Chia sẻ Việc làm này

Chỉ tiêu

  • 05 chỉ tiêu
  • Thời hạn nhận hồ sơ: đến hết ngày 05/10/2022

Mô tả công việc

1. Thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động nghiệp vụ tại các đơn vị 
a. Thực hiện theo dõi, giám sát thường xuyên hoạt động của các đơn vị theo phân công của lãnh đạo.
b. Thực hiện hoạt động kiểm tra theo phân công của lãnh đạo.
c. Thực hiện tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát.
d. Theo dõi việc thực hiện kết luận và kiến nghị sau kiểm tra của các đơn vị theo phân công của lãnh đạo.
2. Thực hiện một số nhiệm vụ của bộ phận tuân thủ
a. Phối hợp với các đơn vị định kỳ rà soát, đánh giá tính thích hợp, tuân thủ quy định pháp luật tại các quy chế, quy trình nghiệp vụ và quy định nội bộ của VCB; đề xuất giải pháp khắc phục, xử lý các trường hợp chưa tuân thủ.
b. Báo cáo lãnh đạo tình hình tuân thủ quy định của pháp luật..
3. Tham gia tổ mua sắm đấu thâu tại TSC VCB: thực hiện việc mua sắm, thẩm định đấu thầu theo phân công của lãnh đạo
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo giao 

Tiêu chuẩn tuyển dụng

I. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm làm việc
1. Trình độ:
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành tài chính ngân hàng, kế toán, kiểm toán, quản trị kinh doanh, luật kinh tế;
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh phù hợp với yêu cầu công việc, sử dụng tốt tiếng Anh, giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách;
- Trình độ tin học: Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng. 
2. Loại hình đào tạo:  Đào tạo hệ chính quy tập trung dài hạn (không bao gồm đào tạo liên thông, văn bằng 2, tại chức, liên kết hoặc vừa học vừa làm).
3. Trường đại học: Danh sách trường đại học bao gồm:
 + Học viện Ngân hàng
 + Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh
 + Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 + Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 + Trường Đại học Ngoại thương
 + Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2, TP. Hồ Chí Minh
 + Học viện Tài chính
 + Trường Đại học Thương mại
 + Trường Đại học Luật Hà Nội
 + Trường Đại học Quốc gia Hà Nội
 + Trường Đại học Quốc gia TP.HCM
 + Các trường ĐH nước ngoài có uy tín trong và ngoài nước.
4. Loại tốt nghiệp: Tốt nghiệp loại Khá trở lên.
5. Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng.
6. Kiến thức:
- Am hiểu ở mức thông dụng về kiến thức phân tích tài chính/Quy trình, chính sách, nghiệp vụ NH, các quy định của pháp luật về hoạt động ngân hàng.
- Am hiểu kiến thức về kiểm tra/kiểm toán.
- Am hiểu các quy định của pháp luật, NHNN  về quản trị kinh doanh/quản trị rủi ro và các nghiệp vụ Ngân hàng.
- Có kiến thức đầy đủ và luôn được cập nhật về các lĩnh vực được giao thực hiện kiểm tra nội bộ.
7. Kinh nghiệm:
- Cán bộ có 03 năm kinh nghiệm trở lên làm việc tại ngân hàng thương mại trong các lĩnh vực như: Tín dụng, Tài chính kế toán, Kinh doanh vốn-ngoại tệ, Tài trợ thương mại, Pháp chế, Kiểm tra kiểm toán, kiểm soát nội bộ... 
- Hoặc cán bộ có 03 năm kinh nghiệm trở lên làm việc tại 04 công ty kiểm toán độc lập lớn (KPMG, EY, Deloitte, PWC) đã thực hiện kiểm toán ngân hàng thương mại.

II. Yêu cầu về kỹ năng và phẩm chất cá nhân:
1. Kỹ năng:
- Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian;
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp tốt;
- Kỹ năng giao tiếp, khả năng trình bày tốt;
- Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;
- Khả năng làm việc với cường độ cao
2. Khả năng: 
- Phân tích/phán đoán
- Tư duy Logic
3. Phẩm chất cá nhân:
- Có ý thức chấp hành pháp luật;
- Khách quan, trung thực;
- Tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp;
- Có tinh thần trách nhiệm;
- Có tinh thần học hỏi, cầu thị và chia sẻ trong công việc.
- Chưa bị bất kỳ hình thức kỷ luật nào từ khiển trách trở lên.
- Có sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác xa nhà

Các tiêu chí ưu tiên

- Ưu tiên cán bộ có hiểu biết các chuẩn mực/thông lệ quốc tế về công tác kiểm tra, kiểm toán, giám sát tuân thủ;
- Ưu tiên cán bộ có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tín dụng/ tài chính kế toán, đầu tư –xây dựng cơ bản/Pháp chế tuân thủ.